5 Vocabulary

  الكلمة كتابة صوتية تصريف العربية النص  
en administrasjon /en ɑdministrɑ¹ʃuːn/ administrasjonen, administrasjoner, administrasjonene إدارة  05C s
  alle /²ɑle/   كل  05B  
  alltid /¹ɑlˌtid/   دائماً  05B d
en appelsin /en ɑpel¹siːn/ appelsinen, appelsiner, appelsinene برتقالة  05D s
å arbeide /o ɑr¹bæide/ arbeider, arbeidet, har arbeidet أن يعمل  05C v
  atten /²ɑtṇ/   ثماني عشرة  05C  
en banan /en bɑ¹nɑːn/ bananen, bananer, bananene موزة  05D s
ei bestemor /æi ²besteˌmuːr/ bestemora, bestemødre, bestemødrene جدة  05D s
å betale /o be¹tɑːle/ betaler, betalte, har betalt أن يدفع  05C v
  blå /¹bloː/ blått, blåe أزرق  05D a
et brød /et ¹brøː/ brødet, brød, brødene رغيف خبز  05A s
ei brødskive /æi ²brøːˌʃiːve/ brødskiva, brødskiver, brødskivene شريحة خبز  05A s
en CD /en ²seːˌdeː/ CD-en, CD-er, CD-ene قرص ليزري  05D s
  dessverre /des¹være/   للأسف  05B d
å diskutere /o diskʉ¹teːre/ diskuterer, diskuterte, har diskutert أن يناقش  05B v
  dyr /¹dyːr/ dyrt, dyre غالٍ  05B a
å elske /o ²elske/ elsker, elsket, har elsket أن يحب  05D v
  én /¹eːn/   واحد  05B  
  engelsk /¹eŋelsk/ engelsk, engelske انكليزي  05B a
et eple /et ²eple/ eplet, epler, eplene تفاحة  05B s
en etasje /en e¹tɑːʃe/ etasjen, etasjer, etasjene طابق  05B s
  Eva /²eːvɑ/   (اسم علم)  05D s
  ferdig /²fæːɖi/ ferdig, ferdige انتهى من (أن ينتهي من)  05C a
  fersk /¹fæʃk/ ferskt, ferske طازج  05B a
en fisk /en ¹fisk/ fisken, fisker, fiskene سمك  05C s
  flink /¹fliŋk/ flinkt, flinke ذكي  05B a
å fortsette /o ²foʈˌʃete/ fortsetter, forsatte, har fortsatt أن يتابع  05C v
en fotballspiller /en ²futbɑlˌspiler/ fotballspilleren, fotballspillere, fotballspillerne لاعب كرة قدم  05B s
en frukt /en ¹frʉkt/ frukten, frukter, fruktene فاكهة  05C s
  gjennom /¹jenom/   خلال  05B p
et glass /et ¹ɡlɑs/ glasset, glass, glassene كأس  05A s
å glede seg /o ²gleːde ˌsæi/ gleder seg, gledet seg, har gledet seg أن يتطلع قُدماً  05B v
  grov /¹ɡroːv/ grovt, grove خشن / أسمر (خبز)  05C a
en grønnsak /en ²ɡrønˌsɑːk/ grønnsaken, grønnsaker, grønnsakene خضار  05C s
  gul /ɡʉːl/ gult, gule أصفر  05A a
ei gulrot /æi ¹ɡʉlˌruːt/ gulrota, gulrøtter, gulrøttene جزرة  05C s
å ha lyst på /o hɑ ¹lyst po/ har lyst på, hadde lyst på, har hatt lyst på أن يشتهي / أن يريد  05D v
å handle /o ²hɑndle/ handler, handlet, har handlet أن يتسوق  05C v
en himmel /en ²himel/ himmelen, himler, himlene سماء  05B s
  hvilke /¹vilke/   أي  05B  
  ja da /¹jɑːdɑ/   نعم بالطبع  05A  
  kanskje /²kɑɳʃe/   ربما  05C d
ei kantine /æi kɑn²tiːne/ kantina, kantiner, kantinene مقصف  05B s
ei kasse /æi ²kɑse/ kassa, kasser, kassene صندوق دفع  05C s
en katt /en ¹kɑt/ katten, katter, kattene قطة  05A s
et kilo /et ¹çiːlu/ kiloet, kiloer, kiloene كيلو  05C s
et kjøtt /et ¹çøt/ kjøttet لحمة  05C s
å klappe /o ²klɑpe/ klapper, klappet, har klappet أن يربت  05A v
  klar /¹klɑːr/ klart, klare صافٍ  05B a
  klokka er … /²klokɑ ¹æːr/ klokka er… الساعة …  05B  
en kollega /en ko¹leːgɑ/ kollegaen, kollegaer, kollegaene زميل  05B s
en kopp /en ¹kop/ koppen, kopper, koppene كوب  05A s
å kose seg /o ²kuːse ˌsæi/ koser seg, koste seg, har kost seg أن يقضي وقتاً ممتعاً  05D v
ei krone /æi ²kruːne/ krona, kroner, kronene تاج  05C s
en kylling /en ²çyliŋ/ kyllingen, kyllinger, kyllingene دجاجة  05C s
et lag /et ¹lɑːɡ/ laget, lag, lagene فريق  05B s
en laks /en ¹lɑks/ laksen, lakser, laksene سلمون  05C s
en liter /en ¹liːter/ literen, liter, literne لتر  05C s
  litt /¹lit/   القليل من  05C a
en loff /en ¹luf/ loffen, loffer, loffene خبز أبيض  05C s
en lunsj /en ¹løɳʃ/ lunsjen, lunsjer, lunsjene غداء  05B s
en lyst /en ¹lyst/ lysten, lyster, lystene أمنية / اشتياه / ميل  05D s
  lyst på (å ha lyst på noe) /¹lyst po/   أن يريد  05D  
  mange /²mɑŋe/   العديد / عدة  05B a
  mat /¹mɑːt/ maten طعام  05A s
  melk /¹melk/ melken حليب  05A s
  mens /¹mens/   بينما  05B  
  mer /¹meːr/   المزيد  05C a
  mett /¹met/ mett, mette شبعان  05A a
en middag /en ¹miˌdɑːg/ middagen, middager, middagene عشاء  05C s
  Molde /²molde/   (اسم علم)  05B s
  mot /¹muːt/   ضد  05B p
et mål /et ¹moːl/ målet, mål, målene هدف  05B s
  noen /²nuːen/   شخص ما / فلان  05B  
  nr /¹numer/   رقم  05B s
et nummer /et ¹numer/ nummeret, nummer/numre, numrene رقم  05B s
  ny /¹nyː/ nytt, nye جديد  05D a
  nysgjerrig /ny¹ʃæri/ nysgjerrig, nysgjerrige فضولي  05D a
  oi! /¹oi/   آه!  05D  
  om /¹om/   عن / حول  05B  
en ost /¹ust/ osten, oster, ostene جبنة  05A s
en paprika /en ¹pɑːprikɑ/ paprikaen, paprikaer, paprikaene فليفلة  05C s
  Paris Saint-Germain /pɑ¹riːs ¹sɑ̃ː ʃer¹mɑː/   (اسم علم)  05B s
en pose /en ²puːse/ posen, poser, posene كيس  05C s
en potet /en pu¹teːt/ poteten, poteter, potetene بطاطا  05C s
å prate /o ²prɑːte/ prater, pratet, har pratet أن يتحدث  05D v
å prøve /o ²prøːve/ prøver, prøvde, har prøvd أن يحاول  05D v
et pålegg /et ²poːˌleɡ/ pålegget, pålegg, påleggene حواضر  05C s
  Rosenborg /¹ruːsṇˌborg/   (اسم علم)  05B s
et rundstykke /et ¹rʉnˌstyke/ rundstykket, rundstykker, rundstykkene خبز صغير مدور (رول)  05B s
  rød /¹røː/ rødt, røde أحمر  05B a
  sakte /²sɑkte/   ببطء  05D d
en salami /en sɑ¹lɑːmi/ salamien, salamier, salamiene سلامي  05C s
  seg /¹sæi/   نفسه / نفسها / نفسهم (إلخ)  05D  
  selvfølgelig /sel¹følgeli/ selvfølgelig, selvfølgelige بالطبع  05B a
å sette /o ²sete/ setter, satte, har satt أن يضع  05D v
å sette seg /o ²sete ˌsæi/ setter seg, satte seg, har satt seg أن يجلس  05D v
en skinke /en ²ʃiŋke/ skinken, skinker, skinkene لحم خنزير  05A s
å skinne /o ²ʃine/ skinner, skinte, har skint أن تسطع  05B v
ei skive /æi ²ʃiːve/ skiva, skiver, skivene شريحة  05A s
å skynde seg /o ²ʃyne ˌsæi/ skynder seg, skyndet seg, har skyndet seg أن يستعجل  05D v
ei sol /æi ¹suːl/ sola, soler, solene الشمس  05B s
  spansk /¹spɑnsk/ spansk, spanske اسباني  05B a
  spesiell /spesi¹el/ spesielt, spesielle مميز / خاص  05B a
en spiller /en ²spiler/ spilleren, spillere, spillerne لاعب  05B s
  svensk /¹svensk/ svensk, svenske سويدي  05B a
en sykepleier /en ²syːkeˌplæier/ sykepleieren, sykepleiere, sykepleierne ممرض / ممرضة  05C s
et syltetøy /et ²sylteˌtøy/ syltetøyet, syltetøy, syltetøyene مربى  05C s
  søt /¹søːt/ søtt, søte حلو  05A a
  så fint! /so ¹fiːnt/   ما أروعه!  05D  
  te /¹teː/ teen شاي  05A s
en terrasse /en tæ¹rɑse/ terrassen, terrasser, terrassene تراس  05B s
  tolv /¹tol/   اثنا عشرة  05B  
  Tone /²tuːne/   (اسم علم)  05D s
å trenge /o ²treŋe/ trenger, trengte, har trengt أن يحتاج  05C v
  ung /¹uŋ/ ungt, unge شاب / يافع  05B a
  ute /²ʉːte/   في الخارج  05A d
  veldig /²veldi/ veldig, veldige جداً  05B a
ei venninne /æi ve²nine/ venninna, venninner, venninnene صديقة  05D s
en verden /en ¹værdṇ/ verdenen, verdener, verdenene عالم  05B s
å vinne /o ²vine/ vinner, vant, har vunnet أن يربح  05B v
  vær /¹væːr/ været الطقس  05B s
  vår /¹voːr/   ـنا  05A  
  Zlatan Ibrahimovic /¹slɑːtɑn ibrɑ¹hiːmuviʈʃ/   (اسم علم)  05B s

النص = رقم النص حيث تم استخدام الكلمة للمرة اﻷولى


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)