Oppslag i bokmålsordboka - skript

9D Klasseavis

9D Klasseavis

 ►100% 

 ► 70%  سجّل

Ole er lærer i norsk og samfunnsfag i Dinas klasse. De skal lage ei avis i timene hans denne uka. Avisa skal handle om yrker og arbeidsliv. Ole sier at elevene skal være journalister og finne informasjon selv. Men de kan samarbeide, og de kan velge hvilke yrker som de vil skrive om.

Tone vil intervjue en pilot. Thomas vil skrive om en profesjonell fotballspiller. Eva vil intervjue Justin Bieber om hvordan det er å være popstjerne, men hun finner ikke telefonnummeret hans. Hun finner heller ikke adressa hans, og læreren vil ikke hjelpe henne. «Tenk på vanlige yrker også», sier Ole. «Tenk på bakere og bønder, fiskere og frisører, selgere og servitører. Det er også mange vanlige yrker som er spennende.»

Dina tenker på mamma som er sykepleier og pappa som er ingeniør. Hun vil ikke bli ingeniør, for hun hater matematikk. Hun vil ikke bli sykepleier heller, for hun liker ikke å se blod. Da kan hun heller ikke bli lege. Men hun vil gjerne ha ei nyttig utdanning som kan gi henne en interessant jobb og god lønn.

Dina ser på Ole. Ole har en jobb som passer til ham. Han har store kunnskaper om språk og samfunn. Han er veldig engasjert i fagene, og han greier å gjøre elevene nysgjerrige og interesserte. Han er flink til å forklare vanskelige ting. Dessuten er han interessert i elevene. «Vi forstår at han liker oss», tenker Dina.

Dina vil skrive en artikkel om læreryrket. Kanskje passer det for henne også?

9D Vocabulary

et  arbeidsliv (s) حياة العمل
en  artikkel (s) مقالة
en  baker (s) خباز
en  bonde (s) مزارع
  bønder (en bonde) (s) مزارعون
  engasjert (a) مهتم / منخرط
en  fisker (s) صياد
en  frisør (s) حلاق
å  greie (v) أن يتدبر
å  hate (v) أن يكره
  heller (d) أيضاً (مع النفي)
  interessert (a) مهتم
å  intervjue (v) أن يقابل
en  journalist (s) صحفي
ei  klasseavis (s) صحيفة الصف
en  kunnskap (s) معرفة
en  lege (s) طبيب
et  læreryrke (s) مهنة التعليم
ei  lønn (s) راتب
  nyttig (a) مفيد
en  pilot (s) طيار
ei  popstjerne (s) نجم فني
  profesjonell (a) محترف
å  samarbeide (v) أن يتعاون
et  samfunn (s) مجتمع
en  selger (s) بائع
en  servitør (s) نادل
et  telefonnummer (s) رقم هاتف
  Thomas (s) (اسم علم)
ei  utdanning تعليم
å  velge (v) أن يختار
et  yrke (s) مهنة


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)

Flashcard exercises on Quizlet.com