Oppslag i bokmålsordboka - skript

8D Et friminutt

8D Et friminutt

 ►100% 

 ► 70%  Grabar

Dina har gått på Fjordvik ungdomsskole i to uker nå. Hun går på 9. trinn, i klasse 9B. Det er 23 elever i klassen hennes, og hun kjenner alle ganske bra. Nå er det friminutt, og Dina står og snakker med Tone og Eva. Tone spør om Dina liker seg på skolen.

Dina: Ja, jeg liker å gå på denne skolen. Den er ikke så stor, og alle er veldig hyggelige. Men mye er forskjellig fra skolen min i Frankrike.

Tone: Hvordan er det forskjellig?

D: Der var det mer disiplin, og så hadde vi utrolig mange lekser! Her har vi nesten ingen lekser.

Eva: Jeg synes at vi har mange lekser. Vi har hatt tre prøver den siste uka, og i morgen har vi engelskprøve. Jeg liker ikke engelsk. Matematikk og samfunnsfag er mine favorittfag. Hvilke fag liker du best, Dina?

D: Samfunnsfag er OK, men matematikk er ikke så gøy. Jeg liker språk og historie. Norsk er litt vanskelig for meg fordi jeg har bodd i Frankrike så lenge. Mamma sier at jeg må øve på å skrive norsk. Men fransk er kjempelett!

E: Ja, du får gode karakterer i fransk uten å jobbe. Det er urettferdig! Men hva skal vi ha neste time?

T: Vi skal ha naturfag med Ingrid. Det er så kjedelig. Hun står alltid ved tavla og snakker. Har dere gjort leksene?

D: Hva? Leksene? Hadde vi lekser i naturfag til i dag?

T: Ja, på torsdag fikk vi en lang og en kort tekst og to oppgaver. Vi skulle lese den lange teksten og gjøre begge oppgavene.

D: Oi! Det har jeg glemt. Jeg var opptatt med å lage pannekaker med Alex i går.

E: Og du sier at vi ikke har lekser...

8D Vocabulary

 at = que
 begge = los dos/ambos
 best (a) = más; el/la mejor
en disiplin (s) = una disciplina
en engelskprøve (s) = un examen de inglés
et fag (s) = una asignatura
et favorittfag (s) = una asignatura favorita
 fikk (v) = recibir (en pretérito)
 fordi = porque
 fri (a) = libre
et friminutt (s) = un recreo
å glemme (v) = olvidar
ei historie (s) = una historia
en karakter (s) = una nota
 kjempelett (a) = muy fácil
en matematikk (s) = unas matemáticas
 mine (cf. min) = mis; míos/mías
et naturfag (s) = una asignatura de ciencias
ei oppgave (s) = un trabajo
 opptatt (a) = ocupado/a
en prøve (s) = un examen/una prueba
et samfunnsfag (s) = una asignatura de ciencias sociales
 spør (å spørre) (v) = preguntar (en presente)
ei tavle (s) = una pizarra
en tekst (s) = un texto
en torsdag (s) = un jueves
et trinn (s) = un nivel
 urettferdig (a) = injusto
 uten (p) = sin
 utrolig (a) = increíble
 vanskelig (a) = difícil
å øve (v) = practicar


s = sustantivo, v = verbo, a = adjetivo,
d = adverbio, p = preposición

Flashcards: