Oppslag i bokmålsordboka - skript

9C Fjordvik sykehus

9C Fjordvik sykehus

 ►100% 

 ► 70%  Grabar

Cecilie arbeider som sykepleier på Fjordvik sykehus. Hun liker jobben selv om dagene ofte kan være stressende. Hun er glad i mennesker og er ikke redd for utfordringer. I den første tida arbeidet hun med pasienter som trengte øyeblikkelig hjelp. Da var jobben å overvåke og pleie pasienter som var akutt og kritisk syke. Nå arbeider hun vanligvis med pasienter som kommer inn til undersøkelse eller kontroll. Hun tar forskjellige prøver som går til analyse. Hver dag veileder og behandler hun pasienter med kroniske sykdommer.  

Hun bruker mye tid foran datamaskinen for å fylle ut og sende skjemaer og journaler. Dessuten er det mye kommunikasjon med pasienter på telefon og e-post. Da hun arbeidet på sykehuset i Frankrike, var det ikke slik. Der var hun i direkte kontakt med pasientene hele arbeidsdagen.

En pasient sitter og venter:

Cecilie: Hei, er du Marit Andersen?

Marit: Ja, det er meg.

C: Kom inn. Vi skal bare ta en blodprøve, og så er vi ferdige.

M: Gjør det vondt?

C: Det vil kanskje gjøre litt vondt når jeg stikker, men det går ganske fort.

M: Men jeg liker ikke å se blod …

C: Da skal du bare snu deg bort, så skal jeg gi beskjed når du er ferdig.

Cecilie finner en blodåre og tar en blodprøve. Når hun er ferdig, setter hun på bomull og et plaster.

C: Sånn, nå er jeg ferdig. Hold armen bøyd en liten stund. Føler du deg svimmel?

M: Nei, det går bra.

C: Du bør sitte her et par minutter før du går. Kjører du bil?

M: Nei, mannen min sitter ute og venter. Han kjører.

Etter to minutter går pasienten ut. Imens har Cecilie merket prøvene med navn og koder. Så fyller hun ut noen skjemaer og sender prøvene til laboratoriet.

9C Vocabulary

  akutt (a) = urgente
en  analyse (s) = un análisis
  Andersen (s) = (nombre propio)
å  behandle (v) = tratar
et  blod (s) = una sangre
en  blodprøve (s) = un análisis de sangre
en  blodåre (s) = una vena
en  bomull (s) = un algodón
å  burde (v) = deber
  bør (å burde) (v) = deber (en presente)
  bøyd (a) = doblado
en  datamaskin (s) = un ordenador
  direkte (a) = directo
å  føle (v) = sentir
  hel (a) = entero/a
  hele (cf. hel) (a) = todo/a
å  holde (v) = mantener
  imens (d) = mientras tanto
en  journal (s) = un historial clínico
en  kommunikasjon (s) = una comunicación
en  kontakt (s) = un contacto
en  kontroll (s) = un control
  kritisk (a) = crítico/a
  kronisk (a) = crónico/a
et  laboratorium (s) = un laboratorio
  Marit (s) = (nombre propio)
å  merke (v) = darse cuenta
et  navn (s) = un nombre
  ofte (d) = a menudo
å  overvåke (v) = supervisar
en  pasient (s) = un paciente
et  plaster (s) = una tirita
å  pleie (v) = cuidar
  redd (a) = asustado/a
et  skjema (s) = un formulario
å  snu (v) = girarse
å  stikke (v) = pinchar
  stressende (a) = estresante
en  stund (s) = un momento/un rato
  svimmel (a) = mareado/a
en  sykdom (s) = una enfermedad
  sånn (d) = así
ei  tid (s) = un tiempo
en  undersøkelse (s) = un examen médico
ei  utfordring (s) = un reto
  vanligvis (d) = normalmente
en  veileder (s) = un supervisor
  vondt (a) = doloroso
  øyeblikkelig (a) = inmediatamente


s = sustantivo, v = verbo, a = adjetivo,
d = adverbio, p = preposición

Flashcards: