9.1

9.1 Compound nouns

Same gender:

en buss (bus) + en sjåfør (driver)
en bussjåfør (bus driver)
et regn (rain) + et tøy (clothing)
et regntøy (rainwear

Different genders - the last noun's gender is used:

et fjell (mountain) + en tur (hike)
en fjelltur (mountain hike)
en bagasje (luggage) et rom (room)
et bagasjerom (trunk

Compound noun + noun:

en barnehage (kindergarten) + en lærer (teacher)
en barnehagelærer (preschool teacher

Extra -e or -s:

et barn (child) + en hage (garden)
en barnehage (kindergarten)
ei avdeling (departement) + en leder (leader)
en avdelingsleder (head of department

Verb + noun:

å jogge (jog) + ei sko (shoe)
ei joggesko (sneakers)