Kilder og videre lesning

Kilder og videre lesning

Hovedkilder (i alfabetisk rekkefølge)

Kilder og videre lesning, kapittelvis

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12

Kilder og forslag til videre lesning (språklige tema)

  • Faarlund, Jan Terje; Lie, Svein; Vannebo, Kjell Ivar (1997): Norsk referansegrammatikk. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Golden, Anne; Kirsti MacDonald; Bjørg A. Michalsen; Else Ryen (1990): Hva er vanskelig i grammatikken? Sentrale emner i norsk som andrespråk. Oslo: Universitetsforlaget
  • Golden, Anne; Kirsti MacDonald; Else Ryen (2014): Norsk som fremmedspråk. Grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget
  • Husby, Olaf (1990): Norske ord. Ordlagingslære med arbeidsoppgaver. Oslo: Friundervisningens forlag
  • Husby, Olaf (red.) (2008): An introduction to Norwegian dialects. Trondheim: Tapir Academic Press
  • Høgberg, Eva (2012): Håndbok i grammatikk og språkbruk. Norsk for innvandrere. Bergen: Fagbokforlaget
  • MacDonald, Kirsti (2014): Norsk grammatikk for læreren. Spørsmål og svar når norsk er andrespråk. Oslo: Cappelen Damm

Ordbøker, rettskrivning etc.