Norsk uttale

Norsk uttale

Her finner du videoer om norsk uttale. Du kan bruke videoene før du leser tekstene, eller når du har behov for det seinere i kurset.

Videoene er utviklet av Cecilie S. Knudsen ved NTNU. Du finner mer om norsk uttale på http://www.uttale.no.