10 Listening exercises

10 Listening exercises

  KEN skal til OSlo og BERgen.
  ANNa kan SNAKKe ENGelsk.
  LIKer du ikke KAFFe med SUKKer og MELK?
  VET du når BUSSen går til BØ?

Muntlige oppgaver (Oral exercises)

10.1 Lytt og snakk! (Listen and speak!)

a) Trykk (Stress)
b) Rytme i sammenhengende tale (Rhythm in connected speech)
c) Fraser (Phrases)

10.2 Grammatikk (Grammar)

a) Eiendomspronomen (Possessive pronouns)
b) Pronomen (Pronouns)
c) Preposisjoner (Prepositions)

10.3 Lytt og skriv! (Listen and write!)

a) Lytteforståelse (Listening comprehension)
b) Lytteforståelse (Listening comprehension)
c) Orddiktat (Word dictation)
d) Diktat (Dictation)
e) Ekstra diktat (Extra dictation)