3 Vocabulary

3 Vocabulary

  Word Transcription Inflection English TXT
  aldri /²ɑlːdri/   never 03A
  alt (all) /¹ɑlt/   all, everything 03K
  andre /²ɑnːdre/   second, other 03A
et bad /¹bɑːd/ badet, bad, badene a bath 03P
å barbere seg /bɑr¹beːre sæi/ barberer seg, barberte seg, har barbert seg to shave 03P
ei bokhylle /²buːkˌhyle/ bokhylla, bokhyller, bokhyllene a book shelf 03A
et bord /¹buːr/ bordet, bord, bordene a table 03K
en bror /¹bruːr/ broren, brødre, brødrene a brother 03M
  brun /¹brʉːn/ brunt, brune brown 03A
et brød /¹brøː/ brødet, brød, brødene a loaf of bread 03P
  brødre     brothers 03M
ei brødskive /²brøːʃiːve/ brødskiva, brødskiver, brødskivene a slice of bread 03P
en bygning /²bygniŋ/ bygningen, bygninger, bygningene a building 03K
å bære /²bæːre/ bærer, bar, har båret to carry 03A
  da /¹dɑː/   then 03P
å dele /²deːle/ deler, delte, har delt to share 03A
  dessverre /des¹være/   unfortunately 03K
en dusj /¹dʉʃ/ dusjen, dusjer, dusjene a shower 03P
ei dør /¹døːr/ døra, dører, dørene a door 03A
  ennå /²eno/   yet, still 03K
en etasje /e¹tɑːʃe/ etasjen, etasjer, etasjene a storey, floor 03K
et etternavn /²eteˌɳɑvn/ etternavnet, etternavn, etternavnene a surname 03K
en far /¹fɑːr/ faren, fedre, fedrene a father 03A
  fin /¹fiːn/ fint, fine fine 03M
å forstå /fo¹ʃʈoː/ forstår, forstod, har forstått to understand 03K
en frokost /¹fruːkost/ frokosten, frokoster, frokostene a breakfast 03P
å fylle ut /fyle ¹ʉːt/, /²fylːe ʉt/ fyller ut, fylte ut, har fylt ut to fill in 03K
  fæl /¹fæːl/ fælt, fæle awful 03A
en fødselsdato /¹fødselsˌdɑːto/ fødselsdatoen, fødselsdatoer, fødselsdatoene a date of birth 03K
  første /²føʃʈe/   first 03K
et gardin /gɑ¹ɖiːn/ gardinet, gardiner, gardinene a curtain 03A
en gitar /gi¹tɑːr/ gitaren, gitarer, gitarene a guitar 03M
  gjennom /²jeːom/   through 03A
en gjest lydfil mangler gjesten, gjester, gjestene a guest 03M
å glede seg /²gleːde sæi/ gleder seg, gledet seg, har gledet seg to look forward (to) 03P
  gleder meg til lydfil mangler   am looking forward to 03P
  greit /¹græit/   all right 03K
å ha lyst på /hɑ ¹lyst po/ har lyst på, hadde lyst på, har hatt lyst på to want 03P
  henne /²hene/   her 03A
å hente /²hente/ henter, hentet, har hentet to fetch, pick up 03K
  hjemme /²jeme/   at home 03A
en hybel /¹hyːbel/ hybelen, hybler, hyblene a bed-sitter, lodgings 03K
  høy /¹høy/ høyt, høye tall 03A
  inne /²ine/   in, inside 03P
et instrument /instrʉ¹ment/ instrumentet, instrumenter, instrumentene an instrument 03M
ei inventarliste /inven¹tɑːˌɭiste/ inventarlista, inventarlister, inventarlistene a list of furniture, inventory 03K
en italiener /itɑli¹eːner/ italieneren, italienere, italienerne Italian 03P
en jus /¹juːs/ jusen, juser, jusene a juice 03P
  kjempeflink /²çempeˌfliŋk/ kjempeflinkt, kjempeflinke very good, clever 03M
  kjempesulten /²çempeˌsʉlːtn̩/ kjempesultent, kjempesultne very hungry 03P
et kjøkken /¹çøken/ kjøkkenet, kjøkken, kjøkkenene a kitchen 03A
en kjøkkenbenk /²çøkenbeŋk/ kjøkkenbenken, kjøkkenbenker, kjøkkenbenkene a workbench 03M
et kjøleskap /²çøːleˌskɑp/ kjøleskapet, kjøleskap, kjøleskapene a refrigerator 03P
å kle på seg /¹kleːpo ˌsæi/ kler seg, kledde seg, har kledd seg to dress 03P
å koke /²kuːke/ koker, kokte, har kokt to boil 03M
en kontrakt /kun¹trɑkt/ kontrakten, kontrakter, kontraktene a contract 03K
å lage /²lɑːge/ lager, lagde, har lagd to make 03P
å legge /²lege/ legger, la, har lagt to lay, put 03A
ei liste /²liste/ lista, lister, listene a list 03K
  lykke til! /²lyke ¹til/   good luck! 03K
en lyst /¹lyst/ lysten, lyster, lystene a wish, desire, inclination 03P
  lyst på (å ha lyst på noe) /¹lyst po/   wanting something 03P
  mat /¹mɑːt/ maten (uncountable noun) food 03P
  melk /¹melk/ melken (uncountable noun) milk 03P
en middag /²miˌdɑːg/ /²midɑg/ middagen, middager, middagene a dinner 03M
et mobilnummer /mu¹biːlˌnumer/ mobilnummeret, mobilnummer/mobilnumre, mobilnumrene a cell phone number 03K
en mobiltelefon /mu¹biːlteleˌfuːn/ mobiltelefonen, mobiltelefoner, mobiltelefonene a cellular phone 03K
  moderne /mu¹dæːɳe/ moderne, moderne modern 03M
ei mor /¹muːr/ mora, mødre, mødrene a mother 03A
  musikk /mʉ¹sik/ musikken (uncountable noun) music 03M
et møbel /¹møːbel/ møbelet, møbler, møblene a piece of furniture 03K
en nordmann /¹nurmɑn/ nordmannen, nordmenn, nordmennene a Norwegian 03P
  nr /¹numer/   no. 03K
en nøkkel /²nøkel/ nøkkelen, nøkler, nøklene a key 03K
en ost /¹ust/ osten, oster, ostene a cheese 03P
et pass /¹pɑs/ passet, pass, passene a passport 03K
et piano /pi¹ɑːnu/ pianoet, pianoer, pianoene a piano 03M
å pusse /²pʉse/ pusser, pusset, har pusset to brush 03P
en resepsjonist /resepʃu¹nist/ resepsjonisten, resepsjonister, resepsjonistene a receptionist 03K
et rom /¹rum/ rommet, rom, rommene a room 03K
  salami /sɑ¹lɑːmi/ salamien a salami (uncount. noun) 03P
  seg /¹sæi/   himself, herself, itself, oneself, themselves 03P
ei seng /¹seŋ/ senga, senger, sengene a bed 03K
å sette /²sete/ setter, satte, har satt to put, place, set 03A
å sette seg /²sete sæi/ setter seg, satte seg, har satt seg to sit down 03P
å si /¹siː/ sier, sa, har sagt to say 03M
en sjokolade /ʃuku¹lɑːde/ sjokoladen, sjokolader, sjokoladene a chocolate 03A
et skap /¹skɑːp/ skapet, skap, skapene a cupboard 03A
ei skinke /²ʃiŋke/ skinka, skinker, skinkene a ham 03P
ei skive /²ʃiːve/ skiva, skiver, skivene a slice 03P
et skjema /²ʃeːmɑ/ skjemaet, skjema, skjemaene a form 03K
å skrive /²skriːve/ skriver, skrev, skrevet to write 03K
å skrive under /²skriːve ¹unːer/ /skrive ¹uner/ skriver under, skrev under, har skrevet under to sign 03K
et skrivebord /²skriːveˌbuːr/ skrivebordet, skrivebord, skrivebordene a desk 03A
  spennende /²spenene/ /²spenende/ spennende, spennende exciting 03P
å spille /²spile/ spiller, spilte, har spilt to play 03M
å stave /²stɑːve/ staver, stavet, har stavet to spell 03K
  stille /²stile/   quiet 03A
en stol /¹stuːl/ stolen, stoler, stolene a chair 03K
  stor /¹stuːr/ stort, store big 03A
å stå opp /sto ¹op/ /²stoːˌop/ står opp, sto opp, har stått opp to get up 03P
  super /¹sʉːper/ supert, supre super 03M
et søsken /²søsken/ søskenet, søsken, søsknene a brother or sister, sibling 03M
ei søster /¹søster/ søstera, søstre, søstrene a sister 03M
  så fint (…)! /soː ¹fiːnt/   what a nice (...)! 03M
et tall /¹tɑl/ tallet, tall, tallene a figure, number 03K
ei tann /¹tɑn/ tanna, tenner, tennene a tooth 03P
  te /¹teː/ teen (uncountable noun) tea 03A
å tenke /²teŋke/ tenker, tenkte, har tenkt to think 03A
  tenner     teeth 03P
ei trapp /¹trɑp/ trappa, trapper, trappene a staircase, stairs 03K
å treffe /²trefe/ treffer, traff, har truffet to meet, hit 03P
å tørke /²tørke/ tørker, tørket, har tørket to dry 03P
å tørke seg /²tørke sæi/ tørker seg, tørket seg, har tørket seg to dry oneself 03P
  under /¹ʉner/   under, below 03A
  ut /¹ʉːt/   out 03K
  ute /²ʉːte/   out, outside 03K
et utstyr /²ʉːtˌstyːr/ utstyret, utstyr, utstyrene equipment 03K
  vann /¹vɑn/ vannet (uncountable noun) water 03M
en vannkoker /²vɑnˌkuːker/ vannkokeren, vannkokere, vannkokerne a kettle 03M
  ved siden av /ve ¹siːdn̩ ɑv/   beside 03A
  vet (å vite) /¹veːt/   know (present tense) 03P
et vindu /²vindʉ/ vinduet, vinduer, vinduene a window 03A
å vite /²viːte/ vet, visste, har visst to know 03P


TXT = Text where the word is used the first time.