9 Listening exercises

9 Listening exercises

  1 Er to
  2 Er det
  3 Er ny
  4 Er litt
  5 Er syk

 

  1 Britt, Anne, Kari, Marie, Louise
  2 Britt Anne, Kari, Marie, Louise
  3 Britt, Anne Kari, Marie, Louise
  4 Britt, Anne, Kari Marie, Louise
  5 Britt, Anne, Kari, Marie Louise
  6 Britt, Anne Kari, Marie Louise
  7 Britt Anne, Kari, Marie Louise

 

  Han snakker engelsk
  Hun er ikke engelsk

Muntlige oppgaver (Oral exercises)

9.1 Lytt og snakk! (Listen and speak!)

a) Uttale av sj-lyd og kj-lyd (Pronunciation. sj-sound and kj-sound)
b) Uttale. Konsonantforbindelser (Pronunciation. Consonant clusters)

9.2 Grammatikk (Grammar)

a) Korte svar (Short answers)
b) Korte svar: «ja» eller «jo» (Short answers: «ja» or «jo»)
c) Ordstilling i helsetning (Word order in main clauses)
d) Ordstilling i leddsetninger (Word order in subordinate clauses)

9.3 Lytt og skriv! (Listen and write!)

a) Lytteforståelse (Listening comprehension)
b) Nasjonaldager (National days)
c) Lukediktat (Gap dictation)
d) Diktat (Dictation)
e) Ekstra diktat (Extra dictation)