12 Vocabulary

  الكلمة كتابة صوتية تصريف العربية النص  
en akevitt /en ɑke¹vit/ akevitten, akevitter, akevittene مشروب روحي  12C s
  altfor /¹ɑltˌfor/   أكثر من اللازم  12B d
  Anders /²ɑneʃ/   (اسم علم)  12B s
et barnebarn /et ²bɑːɳeˌbɑːɳ/ barnebarnet, barnebarn, barnebarna حفيد  12B s
å be /o ¹beː/ ber, ba, har bedt أن يطلب / أن يدعي / أن يصلي  12D v
en besteforelder /en ²besteforˌelder/ besteforelderen, besteforeldre, besteforeldrene جد  12B s
  besteforeldre /²besteforˌeldre/ besteforeldrene الأجداد والجدات  12B s
å beundre /o be¹ʉndre/ beundrer, beundret, har beundret أن يقدّر  12B v
  bortskjemt /¹buʈˌʃemt/ bortskjemt, bortskjemte مدلل  12B a
en bror /en ¹bruːr/ broren, brødre, brødrene شقيق  12A s
et byggesett /et ²byɡeˌset/ byggesettet, byggesett, byggesettene عدة بناء الأطفال  12D s
en dekorasjon /en dekurɑ¹ʃuːn/ dekorasjonen, dekorasjoner, dekorasjonene ديكور  12C s
  desember /de¹sember/   كانون الأول  12A s
en dessert /en de¹sæːr/ desserten, desserter, dessertene حلويات  12B s
  di /¹diː/ di, ditt, dine لك / ـك  12A  
en do /en ¹duː/ doen, doer, doene دورة المياه  12C s
å dufte /o ²dʉfte/ dufter, duftet, har duftet أن تكون له رائحة (طيبة)  12C v
et dunk /et ¹duŋk/ dunket, dunk, dunkene لكزة  12A s
  egen /²eːɡen/ eget, egne الخاص / خاصته / خاصتها  12C a
  enig /²eːni/ enig, enige أن يوافق  12B a
ei eske /æi ²eske/ eska, esker, eskene صندوق  12D s
å feire /o ²fæire/ feirer, feiret, har feiret أن يحتفل  12B v
et flagg /et ¹flɑg/ flagget, flagg, flaggene عَلَم / راية  12C s
å forsyne /o fo¹ʃyːne/ forsyner, forsynte, har forsynt أن يزود  12C v
  fortere /²fuʈere/   أسرع  12A a
å fotografere /o futuɡrɑ¹feːre/ fotograferer, fotograferte, har fotografert أن يصور  12A v
å fryse /o ²fryːse/ fryser, frøs, har frosset أن يتجمد  12B v
  funnet (å finne) /²fʉnet/   اكتشف (أن يكتشف)  12D v
å få lov til /o fo ¹loːv til/   أن يُسمح بِـ  12D v
en genser /en ¹genser/ genseren, gensere, genserne كنزة  12A s
en gjest /en ¹jest/ gjesten, gjester, gjestene ضيف  12B s
et glitter /et ¹ɡliter/ glitteret شريط أضواء يستخدم للزينة  12C s
et gulv /et ¹gʉlv/ gulvet, gulv, gulvene أرض  12D s
en hage /en ²hɑːɡe/ hagen, hager, hagene حديقة  12A s
  herlig /²hæːɭi/ herlig, herlige رائع  12C a
  i gamle dager /i ²gɑmle ˌdɑːger/   في الزمن الماضي  12C d
  imot (ta imot) /i¹muːt/   ضد (أن يستقبل)  12B p
  Inger /²iŋer/   (اسم علم)  12B s
ei jul /æi ¹jʉːl/ jula, juler, julene عيد الميلاد  12B s
en julaften /en ²jʉːlˌɑftn̩/ julaftenen, julaftener, julaftenene ليلة عيد الميلاد  12A s
en juleblomst /en ²jʉːleˌblomst/ juleblomsten, juleblomster, juleblomstene زهرة عيد الميلاد  12C s
en julegave /en ²jʉːleˌgɑːve/ julegaven, julegaver, julegavene هدية عيد الميلاد  12A s
ei julegaveåpning /æi ²jʉːleˌɡɑːveˌoːpniŋ/ julegaveåpninga, julegaveåpninger, julegaveåpningene فتح هدايا عيد الميلاد  12D s
ei julekule /æi ²jʉːleˌkʉːle/ julekula, julekuler, julekulene طابة عيد الميلاد  12C s
en julemiddag /en ²jʉːleˌmidɑg/ julemiddagen, julemiddager, julemiddagene عشاء عيد الميلاد  12C s
en julepynt /en ²jʉːleˌpynt/ julepynten, julepynter, julepyntene ديكور عيد الميلاد  12C s
et juletre /et ²jʉːleˌtreː/ juletreet, juletrær, juletrærne شجرة عيد الميلاد  12A s
  kaldt (jf. kald) /¹kalt/ kald, kaldt, kalde بارد  12A a
en karamellpudding /en kɑrɑ¹melˌpʉdiŋ/ karamellpuddingen, karamellpuddinger, karamellpuddingene مهلبية بالكراميل  12C s
  Kari /²kɑːri/   (اسم علم)  12D s
et kinn /et ¹çin/ kinnet, kinn, kinnene خد  12B s
å kle /o ¹kleː/ kler, kledde, har kledd أن يُلبِس  12A v
å konsentrere seg /o konsen¹treːre ˌsæi/ konsentrerer, konsentrerte, har konsentrert أن يركز  12A v
å legge seg /o ²lege ˌsæi/ legger seg, la seg, har lagt seg أن يستلقي  12D v
  like god /²liːke ¹ɡuː/   نفس جودة ...  12C  
en lov /en ¹loːv/ loven, lover, lovene قانون  12D s
en lutefisk /en ²lʉːteˌfisk/ lutefisken, lutefisker, lutefiskene نوع سمك  12C s
  man /¹mɑn/   الناس  12C  
  masse /²mɑse/   كثير (بشكل هائل)  12C  
en matrett /en ²mɑːtˌret/ matretten, matretter, matrettene طبق  12C s
  merkelig /²mærkeli/ merkelig, merkelige غريب  12C a
  minst /¹minst/   على الأقل  12C a
en nese /en ²neːse/ nesen, neser, nesene أنف  12A s
en nisse /en ²nise/ nissen, nisser, nissene بابا نويل  12C s
en nysnø /en ²nyːˌsnøː/ nysnøen ثلج جديد  12A s
  nærmere /²nærmere/   أقرب  12D a
en onkel /en ¹uŋkel/ onkelen, onkler, onklene عم  12D s
  oppå /²opo/   فوق  12A p
  overalt /over¹ɑlt/   في كل مكان  12C d
en overraskelse /en ²oːveˌrɑskelse/ overraskelsen, overraskelser, overraskelsene مفاجأة  12C s
en pakkesjef /en ²pɑkeˌʃeːf/ pakkesjefen, pakkesjefer, pakkesjefene مدير الطرود  12D s
et papir /et pɑ¹piːr/ papiret, papirer, papirene ورق  12D s
  Per /¹peːr/   (اسم علم)  12D s
et pinnekjøtt /et ²pineˌçøt/ pinnekjøttet لحم خروف مقدد (طبق)  12C s
en presang /en pre¹sɑŋ/ presangen, presanger, presangene هدية  12B s
en pudding /en ²pʉdiŋ/ puddingen, puddinger, puddingene مهلبية  12C s
en rett /en ¹ret/ retten, retter, rettene طبق  12C s
ei ribbe /æi ²ribe/ ribba, ribber, ribbene أضلاع الخنزير (طبق)  12C s
å rive /o ²riːve/ river, reiv, har revet أن يمزّق  12D v
en ro (ta det med ro) /en ¹ruː/ roen هدوء (لا تقلق، خذ الموضوع ببساطة)  12C s
  satt (å sette) /¹sɑt/   وضعت (أن يضع)  12C v
å servere /o sær¹veːre/ serverer, serverte, har servert أن يقدّم  12C v
  skeptisk /¹skeptisk/ skeptisk, skeptiske متردد  12C a
å skifte /o ²ʃifte/ skifter, skiftet, har skiftet أن يغيّر  12B v
et skjerf /et ¹ʃærf/ skjerfet, skjerf, skjerfene وشاح  12A s
å skåle /o ²skoːle/ skåler, skålte, har skålt أن يشرب نخبَ ...  12C v
  snø /¹snøː/ snøen ثلج  12A s
en snøball /en ²snøːˌbɑl/ snøballen, snøballer, snøballene كرة ثلج  12A s
en snøballkrig /en ²snøːbɑlˌkriːɡ/ snøballkrigen, snøballkriger, snøballkrigene مشاجرة كرات الثلج  12A s
en snømann /en ²snøːˌmɑn/ snømannen, snømanner, snømannene رجل الثلج  12A s
et speilreflekskamera /et ²spæilreˌfleksˌkɑːmerɑ/ speilreflekskameraet, speilreflekskameraer, speilreflekskameraene كاميرا احترافية (عاكسة مفردة العدسة)  12D s
en svigerforelder /en ¹sviːɡerfoˌrelder/ svigerforelderen, svigerforeldre, svigerforeldrene الحمو  12B s
ei svigermor /æi ¹sviːɡerˌmuːr/ svigermora, svigermødre, svigermødrene الحماة  12B s
ei svineribbe /æi ²sviːneˌribe/ svineribba, svineribber, svineribbene أضلاع الخنزير  12C s
  så (å se) /¹soː/   رأى (أن يرى)  12C v
å ta det med ro /o ¹tɑː de me ¹ruː/   لا تقلق / خذ الموضوع ببساطة  12C v
å ta imot /o tɑ i¹muːt/   مقابل (أن يستقبل)  12B v
ei tante /æi ²tɑnte/ tanta, tanter, tantene عمة  12D s
  til bords /til ¹buːʃ/   حول الطاولة  12C  
en torsk /en ¹toʃk/ torsken, torsker, torskene سمك القد  12C s
en tradisjon /en trɑdi¹ʃuːn/ tradisjonen, tradisjoner, tradisjonene تقليد / عادة  12B s
et tre /et ¹treː/ treet, trær, trærne شجرة  12A s
å tulle /o ²tʉle/ tuller, tullet, har tullet أن يمزه  12C v
  tykk /¹tyk/ tykt, tykke سميك / ثخين  12A a
  typisk /¹tyːpisk/ typisk, typiske كالعادة  12D a
  uskarp /²ʉːˌskɑrp/ uskarpt, uskarpe غائم / مغبش  12A a
  vel bekomme /¹vel be¹kome/   تفضل  12C  
et vinterbilde /et ²vinterˌbilde/ vinterbildet, vinterbilder, vinterbildene صورة شتوية  12A s
en vott /en ¹vot/ votten, votter, vottene قفاز  12A s
  våt /¹voːt/ vått, våte مبلل  12B a
et øl /et ¹øl/ ølet, øl, ølene بيرة / جعة  12C s
å ønske /o ²ønske/ ønsker, ønsket, har ønsket أن يتمنى  12C v

النص = رقم النص حيث تم استخدام الكلمة للمرة اﻷولى


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)