Tall 1-30

٢.١ العدد ١ - ٣٠

  0 - null
  1 - én (/ei/ett)
  2 - to
  3 - tre
  4 - fire
  5 - fem
  6 - seks
  7 - sju (syv)
  8 - åtte
  9 - ni
  10 - ti
  11 - elleve
  12 - tolv
  13 - tretten
  14 - fjorten
  15 - femten
  16 - seksten
  17 - sytten
  18 - atten
  19 - nitten
  20 - tjue (tyve)
  21 - tjueén
  22 - tjueto
  23 - tjuetre
  24 - tjuefire
  25 - tjuefem
  26 - tjueseks
  27 - tjuesju
  28 - tjueåtte
  29 - tjueni
  30 - tretti (tredve)