Tall 40 pluss

٢.٢ العدد 40+

  40 - førti
  50 - femti
  60 - seksti
  70 - sytti
  80 - åttti
  90 - nitti
  100 - (ett) hundre
  101 - (ett) hundre og én
  200 - to hundre
  400 - fire hundre
  500 - fem hundre
  600 - seks hundre
  700 - sju hundre
  800 - åtte hundre
  900 - ni hundre
  1 000 - (ett) tusen
  10 000 - ti tusen
  100 000 - hundre tusen
  1 000 000 - en million
  1 000 000 000 - en milliard