Oppslag i bokmålsordboka - skript

9B Et nytt prosjekt

9B Et nytt prosjekt

 ►100% 

 ► 70%  سجّل

Det er tirsdag klokka halv tre, og Ben sitter på møterommet. Sjefen har kalt inn til et møte for å diskutere et nytt prosjekt. Hun har med en mann som de ikke har sett før. «Hvem er det?» tenker Ben. Så tar sjefen ordet.

Sjefen: Hei. Det var bra at alle kunne komme. Vi har besøk av Mathisen fra Rønne Bygg AS i dag. Han lurer på om vi kan hjelpe dem med et byggeprosjekt. Jeg gir ordet til Mathisen slik at han kan presentere prosjektet selv.

Mathisen gir en presentasjon av prosjektet. Det er veldig stort. Firmaet hans skal bygge et nytt kjøpesenter utenfor Fjordvik, og nå trenger de konsulenthjelp. Det er mye å ta hensyn til både når det gjelder planlegging og gjennomføring.

Ben synes at prosjektet høres interessant ut, og han har noen spørsmål.

Ben: Når skal det være ferdig?

Mathisen: Senteret skal være ferdig om to og et halvt år, og vi planlegger å starte byggingen om fem måneder.

B: Og hvordan er budsjettet deres?

M: Dere finner et forslag til budsjett i prosjektdokumentene. Vi må selvsagt diskutere tallene før vi skriver kontrakt.

Ben og kollegaene diskuterer lenge med Mathisen. Firmaet deres har mye å gjøre nå, men det er vanskelig å si nei til et så stort prosjekt. Heldigvis er det en ganske lang planleggingsperiode.

Sjefen: Dette er et stort prosjekt, men jeg er ganske sikker på at vi kan klare vår oppgave innen tidsfristen. Vi diskuterer dette litt mer, og så kontakter vi deg i neste uke, Mathisen. Er det greit?

M: Ja. Det er en avtale. Da hører jeg fra dere.

Sjefen og Ben går fra møtet sammen.

S: Det er viktig at vi ser på dette med en gang. Kan du tenke deg å være prosjektleder, Ben?

B: Ja, det vil jeg gjerne.

Etter møtet er Ben stolt. Han har fått ansvaret for et prosjekt. Nå gleder han seg til å komme hjem og fortelle det til Cecilie.

9B Vocabulary

et  ansvar (s) مسؤولية
et  AS (aksjeselskap) (s) شركة مساهمة
en  avtale (s) اتفاقية
et  budsjett (s) ميزانية
et  byggeprosjekt (s) مشروع إنشاءات
en  bygging (s) بناء
  både - og (d) كلا
et  dokument (s) مستند
et  forslag (s) اقتراح
å  gjelde (v) أن يتعلق بـ
ei  gjennomføring (s) تطبيق
et  hensyn (s) بالنسبة لـ
  hvem من
å  klare (v) أن يستطيع
en  konsulenthjelp (s) مساعدة استشارية
en  kontrakt (s) عقد
å  lure på (v) أن يتساءل
  Mathisen (s) (اسم علم)
et  møterom (s) غرفة اجتماعات
et  ord (s) كلمة
å  planlegge (v) أن يخطط
ei  planlegging (s) تخطيط
en  planleggingsperiode (s) فترة تخطيط
en  presentasjon (s) عرض تقديمي
å  presentere (v) أن يقدم
et  prosjektdokument (s) مستند المشروع
en  prosjektleder (s) مدير المشروع
  Rønne Bygg AS (s) (اسم علم)
  selvsagt (a) بالطبع
et  senter (s) مركز
  sett (å se) (v) مشاهَد
  sikker (a) مواثق / متأكد
  slik (d) هكذا
  som الذي
et  spørsmål (s) سؤال
å  starte (v) أن يبدأ
  stolt (a) فخور
et  tall (s) رقم
en  tidsfrist (s) موعد نهائي


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)

Flashcard exercises on Quizlet.com