2 Vocablary

2 Vocabulary
 

  Word Transcription Inflection English TXT C
  alt (all) /¹ɑlt/   all, everything 02C  
  alt i orden /¹ɑlt i ¹ordṇ/   all right (everything in order) 02C  
  bare /²bɑːre/   just, only 02D d
  bare bra! /²bɑːre ¹brɑː/   just fine! 02D d
  bor (å bo) /buːr/   live(s) 02A v
  bra /¹brɑː/ bra, bra fine, good, well 02C a
ei dame /æi ²dɑːme/ dama, damer, damene a lady 02A n
  de /¹diː/   they 02B  
  deg /¹dæi/   you (singular) 02B  
  dere /²deːre/   you (plural) 02C  
  det /¹deː/   it, that, the 02B  
  det går bra! /de gor ¹brɑː/   I'm fine! 02D  
å dra /o ¹drɑː/ drar, dro, har dratt to leave 02D v
  ei /¹æi/   a, an, one (feminine) 02A  
  Emma /²emɑ/   (proper name) 02A n
  en /¹eːn/   a, an, one 02B  
  et /¹et/   a, an 02B  
  fem /¹fem/   five 02A  
  Fjordvik /²fjuːrˌviːk/   (proper name) 02B n
  fjorten /²fjuʈɳ̩/   fourteen 02C  
et fly /et ¹flyː/ flyet, fly, flyene a plane 02A n
å flytte /o ²flyte/ flytter, flyttet, har flyttet to move 02C v
  fransk /frɑnsk/ fransk, franske French 02B a
  førti /¹føʈi/   forty 02B  
  gammel /²gɑmel/ gammelt, gamle old 02A a
  Gardermoen /²ɡɑrderˌmuːn̩/   (proper name) 02A n
  gift /¹jift/ gift, gifte married 02B a
en gutt /en ¹gʉt/ gutten, gutter, guttene a boy 02B n
å /o ¹goː/ går, gikk, har gått to walk, go 02D v
å ha /o ¹hɑː/ har, hadde, har hatt to have 02B v
  ha det bra! /¹hɑː de ¹brɑː/   goodbye! 02C  
  ha det! /¹hɑː de/   bye! 02C  
  han /¹hɑn/   he, him 02A  
  her /¹hæːr/   here 02B d
  hjem /et ¹jem/   home 02D d
et hjem /¹jem/ hjemmet, hjem, hjemmene a home 02D n
  hun /¹hʉn/   she 02A  
  hvordan /¹vuɖɑn/   how 02D  
  i /¹iː/   in, at, on 02A p
  igjen /i¹jen/   again 02D d
  ikke /²ike/   not 02C d
  ja /¹jɑː/   yes 02B  
ei jente /æi ²jente/ jenta, jenter, jentene a girl 02B n
en kafé /en kɑ¹feː/ kafeen, kafeer, kafeene a café 02B n
å kjøre /o ²çøːre/ kjører, kjørte, har kjørt to drive 02D v
å komme /o ²kome/ kommer, kom, har kommet to come 02A v
å kontrollere /o kuntru¹leːre/ kontrollerer, kontrollerte, har kontrollert to control, check 02C v
  lang /¹lɑŋ/ langt, lange long 02D a
  ledig /²leːdi/ ledig, ledige vacant 02B a
  like /²liːke/   like, same 02B  
ei lufthavn /æi ¹lʉftˌhɑvn/ lufthavna, lufthavner, lufthavnene an airport 02B n
en mamma /en ²mɑmɑ/ mammaen, mammaer, mammaene a mummy 02A n
en mann /en ¹mɑn/ mannen, menn, mennene a man 02C n
  med /¹meː/   with 02A p
  men /¹men/   but 02C  
en måte /en ²moːte/ måten, måter, måtene a way 02B n
  nei /¹næi/   no 02C  
  Norge /²norge/   Norway 02A n
  /¹noː/   now 02B d
  og /oːg/   and 02A  
  også /¹oso/   too, also 02B d
  OK /¹u:¹koː/   okay, all right 02C  
  Ola /²uːlɑ/   (proper name) 02B n
en orden /en ¹ordṇ/ ordenen, ordner, ordnene an order 02C n
  Oslo /²uʃɭu/   (proper name) 02B n
  oss /¹os/   us 02A  
en pappa /en ²pɑpɑ/ pappaen, pappaer, pappaene a daddy 02A n
  Paris /pɑ¹riːs/   (proper name) 02A n
et pass /et ¹pɑs/ passet, pass, passene a passport 02C n
en passkontroll /en ¹pɑskunˌtrol/ passkontrollen, passkontroller, passkontrollene a passport control 02C n
å reise /o ²ræise/ reiser, reiste, har reist to travel 02A v
å rope /o ²ruːpe/ roper, ropte, har ropt to call, cry, shout 02D v
  sammen /¹sɑmen/   together 02A d
å se /o ¹seː/ ser, så, har sett to see 02D v
å sitte /o ²site/ sitter, satt, har sittet to sit 02B v
å snakke /o ²snɑke/ snakker, snakket, har snakket to speak 02A v
å stå /o ¹stoː/ står, sto, har stått to stand 02D v
  /¹soː/   so 02B d
å ta /o ¹tɑː/ tar, tok, har tatt to take 02D v
en takk /en ¹tɑk/ takken a thank you 02B n
  takk /¹tɑk/   thank you 02B  
  til /¹til/   to 02A p
en time /en ²tiːme/ timen, timer, timene an hour 02D n
  trettiåtte /treti²ote/   thirty-eight 02C  
  trøtt /¹trøt/ trøtt, trøtte tired 02D a
  unnskyld /¹ʉɳˌʃyl/   excuse me 02B  
  velkommen /vel¹komen/   welcome 02D  
å vente /o ²vente/ venter, ventet, har ventet to wait 02A v
  vi /¹viː/   we 02A  
  vær (å være) /¹væːr/   be 02B v
  vær så god /¹væʃe ¹guː/   you're welcome! please! here you are! 02B  
å være /o ²væːre/ er, var, har vært to be, exist 02B v
et år /et ¹oːr/ året, år, årene a year 02A n

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition