Vocabulary W-Å

Vocabulary W-Å

 
ABC-DEFGHIJKLMNOPRSTUV

  Word Transcription Inflection English TXT C
  Wagner /¹vɑːɡner/   (proper name) 11C n
et yrke /et ²yrke/ yrket, yrker, yrkene a profession 09D n
  Zlatan Ibrahimovic /¹slɑːtɑn ibrɑ¹hiːmuviʈʃ/   (proper name) 05B n
et øl /et ¹øl/ ølet, øl, ølene a beer 12C n
å ønske /o ²ønske/ ønsker, ønsket, har ønsket to wish 12C v
en ørret /en ²øret/ ørreten, ørreter, ørretene a trout 11B n
å øve /o ²øːve/ øver, øvde, har øvd to practice 08D v
et øyeblikk /et ²øyeˌblik/ øyeblikket, øyeblikk, øyeblikkene a moment 06C n
  øyeblikkelig /øye¹blikeli/ øyeblikkelig, øyeblikkelige immediately 09C a
  å (infinitive marker) /oː/   to 01B  
å åpne /o ²oːpne/ åpner, åpnet, har åpnet to open 04C v
et år /et ¹oːr/ året, år, årene a year 02A n
ei årstid /æi ¹oːʃˌtiːd/ årstida, årstider, årstidene a season 11B n
  åtte /²ote/   eight 04B  

 
ABC-DEFGHIJKLMNOPRSTUV

 
TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition