Vocabulary L

Vocabulary L

 
ABC-DEFGHIJKMNOPRSTUVW-Å

  Word Transcription Inflection English TXT C
  la (å legge) /¹lɑː/   laid 10A v
et laboratorium /et lɑbrɑ¹tuːriʉm/ laboratoriet, laboratorier, laboratoriene a laboratory 09C n
et lag /et ¹lɑːɡ/ laget, lag, lagene a team 05B n
å lage /o ²lɑːge/ lager, lagde, har lagd to make 04B v
en laks /en ¹lɑks/ laksen, lakser, laksene a salmon 05C n
et land /et ¹lɑn/ landet, land, landene a country 08B n
et landslag /et ¹lɑnsˌlɑːɡ/ landslaget, landslag, landslagene a national team 10D n
  lang /¹lɑŋ/ langt, lange long 02D a
en larm /en ¹lɑrm/ larmen a noise 11B n
en lastebil /en ²lɑsteˌbiːl/ lastebilen, lastebiler, lastebilene a truck 03B n
  lav /¹lɑːv/ lavt, lave low 06C a
å le /o ¹leː/ ler, lo, har ledd to laugh 03A v
  ledig /²leːdi/ ledig, ledige vacant 02B a
en lege /en ²leːge/ legen, leger, legene a doctor, GP 09D n
en legeattest /en ²leːɡeɑˌtest/ legeattesten, legeattester, legeattestene a medical certificate 10B n
ei legeerklæring /æi ²leːɡeærˌklæːriŋ/ legeerklæringa, legeerklæringer, legeerklæringene a medical certificate 10B n
å legge /o ²lege/ legger, la, har lagt to lay, put 04D v
å legge seg /o ²lege ˌsæi/ legger seg, la seg, har lagt seg to lie down, go to bed 12D v
en lego /en ¹leːɡu/ legoen, legoer, legoene a Lego 07C n
  lei seg /¹læi ˌsæi/ lei segt, lei sege upset, sorry 11A a
en leilighet /en ²læiliˌheːt/ leiligheten, leiligheter, leilighetene an apartment 03C n
å leke /o ²leːke/ leker, lekte, har lekt to play 07C v
en lekebutikk /en ²leːkebʉˌtik/ lekebutikken, lekebutikker, lekebutikkene a toy store 06C n
ei lekse /æi ²lekse/ leksa, lekser, leksene a lesson, homework 07D n
en lenestol /en ²leːneˌstuːl/ lenestolen, lenestoler, lenestolene an armchair 03C n
  lenge /²leŋe/ lenger, lengst long 06C d
  lenge siden /²leŋe ˌsiːdn̩/   long ago 11C d
  lenger /¹leŋer/   more, anymore 06D d
ei leppe /æi ²lepe/ leppa, lepper, leppene a lip 10C n
å lese /o ²leːse/ leser, leste, har lest to read 04D v
  lett /¹let/ lett, lette easy 10D a
å levere /o le¹veːre/ leverer, leverte, har levert to deliver, supply 10B v
å ligge /o ²lige/ ligger, lå, har ligget to lie 03A v
å ligne /o ²liŋne/ ligner, lignet, har lignet to resemble 11D v
å like /o ²liːke/ liker, likte, har likt to like 03C v
  like /²liːke/   like, same 02B  
  like god /²liːke ¹ɡuː/   as good 12C  
  like i nærheten /²liːke i ¹næːrˌheːtṇ/   close, nearby 04B  
  likevel /²liːke¹vel/   after all 09A d
  lille (liten) /²lile/   small 11A a
en lillebror /en ²lile̩bruːr/ lillebroren, lillebrødre, lillebrødrene a little/baby brother 08A n
  lita (liten) /²liːtɑ/   little, small 06C a
  lite (liten) /²liːte/   small 06C a
  liten /²liːtn̩/ lita(f), lite(n), små(pl), det/det lille, de små small 06B a
en liter /en ¹liːter/ literen, liter, literne a litre 05C n
  litt /¹lit/   a little 05C a
et liv /et ¹liːv/ livet, liv, livene a life 11B n
en loff /en ¹luf/ loffen, loffer, loffene a white bread 05C n
ei lomme /æi ²lume/ lomma, lommer, lommene a pocket 04D n
en lov /en ¹loːv/ loven, lover, lovene a law 12D n
å love /o ²loːve/ lover, lovte, har lovt to promise 11D v
ei lue /æi ²lʉːe/ lua, luer, luene a winter hat 06C n
ei lufthavn /æi ¹lʉftˌhɑvn/ lufthavna, lufthavner, lufthavnene an airport 02B n
å lukte /o ²lukte/ lukter, luktet, har luktet to smell 11B v
ei lunge /æi ²luŋe/ lunga, lunger, lungene a lung 10C n
en lunsj /en ¹løɳʃ/ lunsjen, lunsjer, lunsjene a lunch 05B n
å lure på /o ²lʉːre ˌpoː/ lurer på, lurte på, har lurt på to wonder 09B v
en lutefisk /en ²lʉːteˌfisk/ lutefisken, lutefisker, lutefiskene «lie fish» (lut = lie/sodium hydroxide) 12C n
en lykke /en ²lyke/ lykken, lykker, lykkene a happiness 11D n
  lykkelig /²lykeli/ lykkelig, lykkelige happy 07C a
  lys /¹lyːs/ lyst, lyse bright, light, blonde 06C a
  lysebrun /²lyːseˌbrʉːn/ lysebrunt, lysebrune light brown 06C a
et lyskryss /et ²lyːsˌkrys/ lyskrysset, lyskryss, lyskryssene a traffic light 04C n
en lyst /en ¹lyst/ lysten, lyster, lystene a wish, desire, inclination 05D n
  lyst på (å ha lyst på noe) /¹lyst po/   wanting something 05D  
  lyst til (å ha lyst til å ...) /¹lyst til/   wanting to do something 06B  
å lære /o ²læːre/ lærer, lærte, har lært to learn 04D v
en lærer /en ²læːrer/ læreren, lærere, lærerne a teacher 07D n
et læreryrke /et ²læːrerˌyrke/ læreryrket, læreryrker, læreryrkene a teaching profession 09D n
å løfte /o ²løfte/ løfter, løftet, har løftet to lift 04A v
ei lønn /æi ¹løn/ lønna, lønner, lønnene a salary 09D n
å løpe /o ²løːpe/ løper, løp, har løpt to run 03C v
en lørdag /en ¹løːˌɖɑːg/ lørdagen, lørdager, lørdagene a Saturday 06A n
å løse /o ²løːse/ løser, løste, har løst to solve 07B v
å låne /o ²loːne/ låner, lånte, har lånt to borrow 08A v

 
ABC-DEFGHIJKMNOPRSTUVW-Å

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition