Vocabulary A

Vocabulary A

 
BC-DEFGHIJKLMNOPRSTUVW-Å

  Word Transcription Inflection English TXT C
  absolutt /ɑpsu¹lʉt/ absolutt, absolutte absolutely, absolute 09A a
en administrasjon /en ɑdministrɑ¹ʃuːn/ administrasjonen, administrasjoner, administrasjonene an adminstration, management 05C n
ei adresse /æi ɑ¹drese/ adressa, adresser, adressene an address 03B n
  aha /ɑ¹hɑː/   a-ha 08B  
en akevitt /en ɑke¹vit/ akevitten, akevitter, akevittene an aquavit 12C n
  akkurat /ɑkʉ¹rɑːt/   exactly, precisely 06C d
  aktiv /¹ɑktiv/ aktivt, aktive active 10D a
  akutt /ɑ¹kʉt/ akutt, akutte acute 09C a
en alder /en ¹ɑlder/ alderen, aldre, aldrene an age 11D n
  aldri /²ɑlːdri/   never 10D d
  alene /ɑ²leːne/   alone 03D d
  Alex /¹ɑleks/   (proper name) 01A n
  Alf Prøysen /¹ɑlf ¹prøysṇ/   (proper name) 11A n
  all /¹ɑl/   all 11D  
  alle /²ɑle/   all 05B  
  allerede /ɑle²reːde/   already 04B d
  alltid /¹ɑlˌtid/   always 05B d
  alt (all) /¹ɑlt/   all, everything 02C  
  alt i orden /¹ɑlt i ¹ordṇ/   all right (everything in order) 02C  
  altfor /¹ɑltˌfor/   far too 12B d
  altså /¹ɑltso/   i.e. 10B d
  alvorlig /ɑl¹voːɭi/ alvorlig, alvorlige serious 07C a
en analyse /en ɑnɑ¹lyːse/ analysen, analyser, analysene an analysis 09C n
å anbefale /o ¹ɑnbeˌfɑːle/ anbefaler, anbefalte, har anbefalt to recommend 06C v
  Anders /²ɑneʃ/   (proper name) 12B n
  Andersen /²ɑneʃɳ̩/   (proper name) 09C n
  andre /²ɑndre/   second, other 04D  
  Anne /²ɑne/   (proper name) 03B n
  annen /²ɑnen/ anna (f), annet (n), andre (pl) other 06C a
  annet (cf. annen) /²ɑnet/   other 06D a
et ansvar /et ²ɑnˌsvɑːr/ ansvaret a responsibility 09B n
et apotek /et ɑpu¹teːk/ apoteket, apoteker, apotekene a pharmacy 06B n
en appelsin /en ɑpel¹siːn/ appelsinen, appelsiner, appelsinene an orange 05D n
et arbeid /et ²ɑrbæid/ arbeidet, arbeider, arbeidene a work 09A n
å arbeide /o ɑr¹bæide/ arbeider, arbeidet, har arbeidet to work 05C v
en arbeidsdag /en ²arbæidsˌdɑːɡ/ arbeidsdagen, arbeidsdager, arbeidsdagene a working day 07B n
et arbeidsliv /et ²ɑrbæidsˌliːv/ arbeidslivet a working life 09D n
en arm /en ¹ɑrm/ armen, armer, armene an arm 08A n
  Arne /²ɑːɳe/   (proper name) 07B n
en artikkel /en ɑ¹ʈikel/ artikkelen, artikkeler, artikkelene an article 09D n
et AS (aksjeselskap) /et ²ɑːˌes/ AS-et, AS, AS-ene a corporation (stock company) 09B n
  at /¹ɑt/   that 08D  
  atten /²ɑtṇ/   eighteen 05C  
  august /æʉ¹ɡʉst/   August 04C n
  av /¹ɑːv/   off, of, by, from 03B p
  avansert /ɑvɑŋ¹seːʈ/ avansert, avanserte advanced 10C a
en avdelingsleder /en ɑv¹deːliŋsˌleːder/ avdelingslederen, avdelingsledere, avdelingslederne a department manager 09A n
ei avis /æi ɑ¹viːs/ avisa, aviser, avisene a newspaper 07C n
en avtale /en ²ɑːvˌtɑːle/ avtalen, avtaler, avtalene an agreement 09B n

 
BC-DEFGHIJKLMNOPRSTUVW-Å

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition