5B

5B På bytur

 ►100% 

 ► 70%  Record

Boyana tar bussen til Narvik sentrum. Hun vil gjerne se litt av byen. Hun begynner turen på torget i Narvik og leser litt om Narviks historie i en brosjyre. Så går hun nedover Kongens gate. Det er ei travel gate med flere butikker. Det er mye fint å se i butikkvinduene.

Så går hun opp til torget igjen og til Krigsminnemuseet. Mange busser med turister står foran museet. Der treffer hun to italienske turister og snakker litt med dem. Turistene har et kart, men de greier ikke å finne Fiskehallen på kartet. Boyana hjelper dem.

Etterpå går hun til Finnbekken. Der møter hun Catalina på en hyggelig kafé.

Boyana og Catalina snakker sammen ved båthuset.

Ei uke seinere er Boyana i studentbyen. Hun forteller en venn om turen i Narvik sentrum:

«Forrige uke tok jeg bussen til sentrum. Jeg begynte turen på torget. Der leste jeg litt om Narviks historie. Så gikk jeg ned Kongens gate.

Etterpå gikk jeg til Krigsminnemuseet. Mange busser med turister sto foran museet. Der traff jeg to italienske turister og snakket litt med dem. Turistene hadde et kart, men de greide ikke å finne Fiskehallen på kartet. Jeg hjalp dem.

Etterpå gikk jeg til Finnbekken, og der møtte jeg Catalina på en hyggelig kafé.»

5B Bilde

Boyana er på torget i Narvik.

5B Exercise

Exercises
(Opens in a new window)

5B.1 Verbs: Past tense
5B.2 Verbs: Past tense
5B.3 Prepositions