5D

5D Trinigon

 ►100% 

 ► 70%  Record

Etter besøket på politistasjonen gikk Dai Wu til Narvik torg. I nærheten av torget står Trinigon. En mann fortalte ham om skulpturen.

Dai Wu: Denne skulpturen er fin!

Guiden: Ja, det er en skulptur laget av Espen Gangvik og er et nasjonalt frihetsmonument.

D: Hva betyr frihetsmonument?

G: Det er laget til 50-årsmarkeringen av frigjøringen i 1945. Norge ble et fritt land etter 2. verdenskrig.

D: Jeg har sett flere krigsmonumenter i Narvik og skjønner at byen hadde en viktig rolle under krigen.

G: Ja. På torget står frihetsstatuen. Det er ei kvinne med et barn på skulderen. Og vi har flere krigskirkegårder der soldater fra flere land ligger. På havna ligger fortsatt mange skipsvrak fra krigen.

D: Er det langt til den nærmeste kirkegården?

G: Nei, det er det ikke. Jeg skal vise deg på kartet.

Trinigon er en moderne skulptur, og guiden var flink. Dai Wu snakket med guiden i en hel time.

Seinere møtte han Anbo i byen. De gikk rundt i sentrum og så i butikker. De ble sultne og trøtte. På Fiskehallen kjøpte de fiskekaker. De var kjempegode. Det var en hyggelig kafé der. På Fiskehallen var det et godt utvalg av fersk fisk.

Dai Wu på Fiskehallen

5D Bilde

Trinigon

5D Excercices

Exercises
(Opens in a new window)

5D.1 Adjectives
5D.2 Adjectives
5D.3 Verbs: Past tense