Oppslag i bokmålsordboka - skript

8D Friminutt

8D Friminutt

 ►100% 

 ► 70%  سجّل

Dina har gått på Fjordvik ungdomsskole i to uker nå. Hun går på 9. trinn, i klasse 9B. Det er 23 elever i klassen hennes, og hun kjenner alle ganske bra. Nå er det friminutt, og Dina står og snakker med Tone og Eva. Tone spør om Dina liker seg på skolen.

Dina: Ja, jeg liker å gå på denne skolen. Den er ikke så stor, og alle er veldig hyggelige. Men mye er forskjellig fra skolen min i Frankrike.

Tone: Hvordan er det forskjellig?

D: Der var det mer disiplin, og så hadde vi utrolig mange lekser! Her har vi nesten ingen lekser.

Eva: Jeg synes at vi har mange lekser. Vi har hatt tre prøver den siste uka, og i morgen har vi engelskprøve. Jeg liker ikke engelsk. Matematikk og samfunnsfag er mine favorittfag. Hvilke fag liker du best, Dina?

D: Samfunnsfag er OK, men matematikk er ikke så gøy. Jeg liker språk og historie. Norsk er litt vanskelig for meg fordi jeg har bodd i Frankrike så lenge. Mamma sier at jeg må øve på å skrive norsk. Men fransk er kjempelett!

E: Ja, du får gode karakterer i fransk uten å jobbe. Det er urettferdig! Men hva skal vi ha neste time?

T: Vi skal ha naturfag med Ingrid. Det er så kjedelig. Hun står alltid ved tavla og snakker. Har dere gjort leksene?

D: Hva? Leksene? Hadde vi lekser i naturfag til i dag?

T: Ja, på torsdag fikk vi en lang og en kort tekst og to oppgaver. Vi skulle lese den lange teksten og gjøre begge oppgavene.

D: Oi! Det har jeg glemt. Jeg var opptatt med å lage pannekaker med Alex i går.

E: Og du sier at vi ikke har lekser...

8D Vocabulary

 atأن
 beggeكلا
 best (a)الأفضل
en disiplin (s)انضباط
en engelskprøve (s)فحص انكليزي
et fag (s)مادة دراسية
et favorittfag (s)مادة مفضلة
 fikk (v)أخذ / حصل على
 fordiلأن
 fri (a)مجاناً
et friminutt (s)استراحة / فرصة
å glemme (v)أن ينسى
ei historie (s)تاريخ
en karakter (s)علامة
 kjempelett (a)سهل جداً
en matematikk (s)رياضيات
 mine (jf. min)ـي / لي
et naturfag (s)مقرر علمي
 omفيما \ إذا
ei oppgave (s)وظيفة
 opptatt (a)مشغول
en prøve (s)فحص
et samfunnsfag (s)مقرر اجتماعي
 spør (å spørre) (v)أن يسأل
ei tavle (s)سبورة
en tekst (s)نص
en torsdag (s)يوم الخميس
et trinn (s)مستوى
 urettferdig (a)غير منصف
 uten (p)من دون
 utrolig (a)مدهش
 vanskelig (a)صعب
å øve (v)أن يتدرب


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)

Flashcard exercises on Quizlet.com