Oppslag i bokmålsordboka - skript

1A From Rome by plane

1A From Rome by plane

Fra Roma med fly

NORMAL SLOWRecorder

Anna Valente kommer fra Italia. Hun bor i Roma. Anna er 22 år gammel. Hun reiser med fly fra Roma til Trondheim. Lars er norsk. Han reiser også med fly fra Roma.

Lars: Hvor kommer du fra?

Anna: Jeg kommer fra Italia. Er du norsk?

L: Ja, jeg kommer fra Trondheim. Hva gjør du i Norge?

A: Jeg er student. Jeg studerer på NTNU. Og du?

L: Jeg jobber på NTNU.

A: Hva jobber du med?

L: Jeg er professor i antropologi. Hva studerer du?

A: Jeg studerer arkitektur.

L: Du er flink i norsk! Jeg snakker ikke italiensk, men jeg snakker litt spansk. Jeg snakker også engelsk. Snakker du engelsk?

A: jeg snakker italiensk, engelsk og litt norsk.

Anna reiser med fly til Trondheim. Foto: Norwegian ASA
Anna reiser med fly til Trondheim.
Foto: Norwegian ASA

1A Bilde

Anna Valente
Anna Valente

1A Exercises

1A Exercises

(Opens in a new window)

1.4 Numbers

1.5 Nationalities and languages