Oppslag i bokmålsordboka - skript

1P From Hamburg by car

1P From Hamburg by car

Fra Hamburg med bil

NORMAL SLOWRecorder

Peter Maier kommer fra Tyskland. Han bor i Hamburg og er 25 år. Han reiser til Trondheim med bil. Peter reiser sammen med Frank. Frank er også tysk. De stopper på en bensinstasjon.

Peter: Unnskyld, hvor langt er det til Trondheim?

Ekspeditør: Det er 300 kilometer. Hvor kommer dere fra?

P: Vi kommer fra Tyskland.

E: Er dere turister?

P: Nei, vi er studenter.

E: Velkommen til Norge!

P: Takk! Har du et kart over Norge?

E: Ja, der borte.

P: Hva koster det?

E: Det koster 69 kroner.

P: Jeg tar også en brus og ei avis.

E: Det blir 99 kroner.

P: Her er 100.

E: Vær så god, her er ei krone tilbake.

P: Tusen takk.

E: God tur til Trondheim!

Peter reiser med bil til Trondheim.
Peter reiser med bil til Trondheim

1P Bilde

Peter Maier
Peter Maier

1P Exercises

1P Exercises

(Opens in a new window)

1.9 Personal pronouns

1.10 Nouns and gender:
the articles en, ei, et

1.11 Negation

1.12 Conjunctions: og, men

1.13 Word order exercises

1.14 Vocabulary