1 Anna - Listen and repeat

1 Anna - Listen and repeat

  Hvor kommer du fra?
  Jeg kommer fra Italia.
  Er du norsk?
  Ja, jeg kommer fra Trondheim.
  Hva gjør du i Norge?
  Jeg er student
  Jeg studerer på NTNU.
  Og du?
  Jeg jobber på NTNU.