SIKKERHETSFESTIVALEN 2019

SIKKERHETSFESTIVALEN 2019

NTNU CCIS  is a partner in Sikkerhetsfestivalen (Security Festival) in Lillehammer, Norway , August Monday 26- Wednesday 28 2019. The program is focusing cyber and digital security.

Our goal is to establish an annual Cyber Festival here with national and international participation.

The Norwegian Information Security Association, ISF, is the main coordinator of The Security Festival 2019. The program consists of a payment based program and an open program with free admission.

NTNU CCIS is coordinating the open program where the target group are students, experts, media, politicians, researchers and general public.

A Megagame will be arranged for students and other interested on Monday Aug 26 at Eidsiva Arena (Kristins hall, Stampesletta) 09:00-16:00 hrs., booking within Aug 16:   https://www.ntnu.no/machform/view.php?id=468569

The following days of the week after Sikkerhetsfestivalen there will be arranged a NATO Cyber Power Conference in Lillehammer. Only invited participation.

Here are the open, free admission NTNU CCIS program (The main language of the festival is Norwegian): 

The location of this program is (the municipal council hall) kommunestyresalen, Lillehammer rådhus (City Hall) at the Southern part of the pedestrian street Storgata. Max. capacity 80-100 persons.

 

Tirsdag 27. august

Sesjon 1: Kommune- og helsesektorens utfordringer

kl 09:00-09:30:                   Avdelingsdirektør Asbjørn Finstad, KS: «Cyber og digitale utfordringer i kommunesektoren»

kl 09:30-10:00:                 Leder i NORMEN-sekretariatet Jan Gunnar Broch, Direktoratet for eHelse: «Tre ting du bør vite om informasjonssikkerhet i helsesektoren – og tre ting du kanskje ikke visste fra før?»

kl 10:00-10:30:                   Informasjonssikkerhetsleder Håkon Iversøn, Sykehuset Innlandet HF: «Informasjonssikkerhet og personvern i spesialisthelsetjenesten (sykehusene)»

Sesjon 2: Offentlig-privat samarbeid

kl 11:30-12:00:                   Lars Erik Smevold, KraftCERT: «Pandoras box – avhengigheter»

kl 12:00-12:30:                   Avdelingsdirektør Bente Hoff, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM): «Tillit i cyberdomenet, NSM om offentlig-privat samarbeid»

kl 12:30-13:00:                   Professor Sokratis Katsikas, NTNU CCIS: «Planforslag om forskningssenter for cybersikkerhet i samfunnskritiske sektorer»

kl 13:00-14:30: Lunsjpause med servering, og program ved forskningsleder Marie Moe, SINTEF DIGITAL: «Lansering av referansenettverk for cybersikkerhet i samfunnskritiske sektorer»

                                               Mingling

Sesjon 3: Internasjonalt samarbeid

kl 14:30-15:00:                   Professor My T. Thai, Assoc. Director, The Warren Nelms Institute for the Connected World, University of Florida:  “How can LEGO help IoT Design and Security?”

kl 15:00-15:30:                   Prosjektleder Lina Rosenstedt, The European Centre of Excellence for countering Hybrid Threats ((HybridCOE): “Om hybride samfunnstrusler, Hybrid COE og valgpåvirkning”

kl 15:30-16:00:                   Innleder fra US Embassy Oslo: «International Cyber Security Cooperation»

kl 16:00-16:30:                   2-3 innledere fra KRIPOS/NC3 og EUROPOL: «Cyberkriminalitet og politioppdraget. Samarbeid og mobilisering til felles innsats»

 

Onsdag 28. august

Sesjon 4: Industri

kl 09:00-09:30                    Informasjonssikkerhetsleder Roger Ølstad, TINE: «TINE sikkerhetsstrategi 2025 – Informasjonssikkerhet i en kompleks og teknisk fremoverlent organisasjon (Skkerhetsledelse)»

kl 09:30-10:00                   Rådgiver informasjonssikkerhet Sindre Skjønsberg, Equinor: «Når sikkerhet blir virkelighet»

kl 10:00-10:30                    Digital Marshall & CISO Torstein Gimnes Are, Hydro Aluminium: «Cyberangrepet mot Hydro»

Sesjon 5: Bank- og finansnæringen

kl 11:30-12:00                   Section Head Knut T. Mørch, DnB: “Sikkerhet og smidighetsparadokset»

kl 12:00-12:30                    Leder informasjonssikkerhet Vidar Espeland Eide, Sparebank1 Utvikling: «Bank/finanserfaringer og utfordringer innen cyber og digital sikkerhet»

kl 12:30-13:00                    Førsteamanuensis Kiran B Raja  og phd-stipendiat Martin Stokkenes, NTNU CCIS: «Biometri for bank og finans: trusler og utfordringer»

kl 13:00-14:30: Lunsjpause med servering

                                               Mingling

Sesjon 6: Sivilt-militært samarbeid

kl 14:30-15:00                    Generalsekretær Jens Stoltenberg, NATO: «Konferansehilsen fra NATO» (videooverføring)

kl 15:00-15:30                    Sikkerhetsdirektør Hanne Tangen-Nilsen, Telenor Norge: «Sivilt-militært samarbeid og digital sikkerhet»

kl 15:30-16:00                    Generalmajor Inge Kampenes, sjef Cyberforsvaret: «Fremveksten av militære cyberoperasjoner og konsekvenser for samfunnet?»

 

Det vil være anledning til spørsmål og kort diskusjon etter alle innledningene (ikke konferansehilsenen)

Det tas forbehold om mindre justeringer av programmet.

 

For mer informasjon om det betalingsbaserte programmet for Sikkerhetsfestivalen 2019, se:  www.sikkerhetsfestivalen.no