SIKKERHETSFESTIVALEN 2019

SIKKERHETSFESTIVALEN 2019

NTNU CCIS  is a partner in Sikkerhetsfestivalen (Security Festival) in Lillehammer, Norway , August Monday 26- Wednesday 28 2019. The program is focusing cyber and digital security.

Our goal is to establish an annual Cyber Festival here with national and international participation.

The Norwegian Information Security Association, ISF, is the main coordinator of The Security Festival 2019. The program consists of a payment based program and an open program with free admission.

NTNU CCIS is coordinating the open program where the target group are students, experts, media, politicians, researchers and general public.

A Megagame will be arranged for students and other interested on Monday Aug 26 at Eidsiva Arena (Kristins hall, Stampesletta) 09:00-16:00 hrs., booking within Aug 16:   https://www.ntnu.no/machform/view.php?id=468569

The following days of the week after Sikkerhetsfestivalen there will be arranged a NATO Cyber Power Conference in Lillehammer. Only invited participation.

Here are the open, free admission NTNU CCIS program (The main language of the festival is Norwegian): 

The location of this program is (the municipal council hall) kommunestyresalen, Lillehammer rådhus (City Hall) at the Southern part of the pedestrian street Storgata. Max. capacity 80-100 persons.

 

Tirsdag 27. august

Sesjon 1: Kommune- og helsesektorens utfordringer

kl 09:00-09:30:                   Avdelingsdirektør Asbjørn Finstad, KS: «Cyber og digitale utfordringer i kommunesektoren»

kl 09:30-10:00:                 Leder i NORMEN-sekretariatet Jan Gunnar Broch, Direktoratet for eHelse: «Tre ting du bør vite om informasjonssikkerhet i helsesektoren – og tre ting du kanskje ikke visste fra før?»

kl 10:00-10:30:                   Informasjonssikkerhetsleder Håkon Iversøn, Sykehuset Innlandet HF: «Informasjonssikkerhet og personvern i spesialisthelsetjenesten (sykehusene)»

Sesjon 2: Offentlig-privat samarbeid

kl 11:30-12:00:                   Lars Erik Smevold, KraftCERT: «Pandoras box – avhengigheter»

kl 12:00-12:30:                   Avdelingsdirektør Bente Hoff, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM): «Tillit i cyberdomenet, NSM om offentlig-privat samarbeid»

kl 12:30-13:00:                   Professor Sokratis Katsikas, NTNU CCIS: «Planforslag om forskningssenter for cybersikkerhet i samfunnskritiske sektorer»

kl 13:00-14:30: Lunsjpause med servering, og program ved forskningsleder Marie Moe, SINTEF DIGITAL: «Lansering av referansenettverk for cybersikkerhet i samfunnskritiske sektorer»

                                               Mingling

Sesjon 3: Internasjonalt samarbeid

kl 14:30-15:00:                   Professor My T. Thai, Assoc. Director, The Warren Nelms Institute for the Connected World, University of Florida:  “How can LEGO help IoT Design and Security?”

kl 15:00-15:30:                   Prosjektleder Lina Rosenstedt, The European Centre of Excellence for countering Hybrid Threats ((HybridCOE): “Om hybride samfunnstrusler, Hybrid COE og valgpåvirkning”

kl 15:30-16:00:                   Innleder fra US Embassy Oslo: «International Cyber Security Cooperation»

kl 16:00-16:30:                   2-3 innledere fra KRIPOS/NC3 og EUROPOL: «Cyberkriminalitet og politioppdraget. Samarbeid og mobilisering til felles innsats»

 

Onsdag 28. august

Sesjon 4: Industri

kl 09:00-09:30                    Informasjonssikkerhetsleder Roger Ølstad, TINE: «TINE sikkerhetsstrategi 2025 – Informasjonssikkerhet i en kompleks og teknisk fremoverlent organisasjon (Skkerhetsledelse)»

kl 09:30-10:00                   Rådgiver informasjonssikkerhet Sindre Skjønsberg, Equinor: «Når sikkerhet blir virkelighet»

kl 10:00-10:30                    Digital Marshall & CISO Torstein Gimnes Are, Hydro Aluminium: «Cyberangrepet mot Hydro»

Sesjon 5: Bank- og finansnæringen

kl 11:30-12:00                   Section Head Knut T. Mørch, DnB: “Sikkerhet og smidighetsparadokset»

kl 12:00-12:30                    Leder informasjonssikkerhet Vidar Espeland Eide, Sparebank1 Utvikling: «Bank/finanserfaringer og utfordringer innen cyber og digital sikkerhet»

kl 12:30-13:00                    Førsteamanuensis Kiran B Raja  og phd-stipendiat Martin Stokkenes, NTNU CCIS: «Biometri for bank og finans: trusler og utfordringer»

kl 13:00-14:30: Lunsjpause med servering

                                               Mingling

Sesjon 6: Sivilt-militært samarbeid

kl 14:30-15:00                    Generalsekretær Jens Stoltenberg, NATO: «Konferansehilsen fra NATO» (videooverføring)

kl 15:00-15:30                    Sikkerhetsdirektør Hanne Tangen-Nilsen, Telenor Norge: «Sivilt-militært samarbeid og digital sikkerhet»

kl 15:30-16:00                    Generalmajor Inge Kampenes, sjef Cyberforsvaret: «Fremveksten av militære cyberoperasjoner og konsekvenser for samfunnet?»

 

Det vil være anledning til spørsmål og kort diskusjon etter alle innledningene (ikke konferansehilsenen)

Det tas forbehold om mindre justeringer av programmet.

 

For mer informasjon om det betalingsbaserte programmet for Sikkerhetsfestivalen 2019, se:  www.sikkerhetsfestivalen.no

NTNU CCIS will be present during Arendalsuka 2019

NTNU CCIS will be present during Arendalsuka 2019

Arendalsuka is where national politicians, businesses and organisations meet to discuss topics that concern us all. All events are open for all and free of charge. Since the event language is Norwegian, we here also present the program during our day, Wednesday August 14, in Norwegian:

Arendalsuka onsdag 14. august 2019. Program i Telenorteltet vedrørende cyber og digital sikkerhet (ved Telenor Maritim, Nygaten 4, inngang Vestre gate)

kl 0900-1000 Telenor programpost «Digitale trusler».

Paneldebatt med sikkerhetsdirektør Hanne Tangen-Nilsen, Telenor Norge, politidirektør Benedicte Bjørnland, Politidirektoratet, og generalmajor Inge Kampenes, Cyberforsvaret

 

10:30-10:45 Felles program BI og NTNU CCIS: Innledning ved ny styreleder i NTNU CCIS, dekan, professor Ingrid Schjølberg, NTNU.

 

10:45-11:20 «Cyberangrep. Hva kan vi lære av dem?»

Hva vi kan lære av cyberangrep og hvorfor vi bør lære av de, i tillegg til hvilke tiltak som bør på plass for å øke virksomheters kompetanse.

Paneldebatt med:

Bente Hoff, Avdelingsdirektør Nasjonalt cybersikkerhetssenter, NSM

Hanne Tangen-Nilsen, Sikkerhetsdirektør, Telenor Norge

Torgeir Waterhouse, Direktør internett og nye medier, IKT-Norge

Olav Skard Jørgensen, Avdelingsdirektør Nasjonalt Cyberkrimsenter (NC3), Kripos

Samtaleleder; Eirik Øwre Thorshaug, VP, Leder for myndighetskontakt og regulatorisk Skandinavia, Telenor ASA

 

11:20-11:30 Kort informasjon om samarbeid NTNU/BI                                                                                                                                                                 

Informasjon om Executive Masterutdanning i cyber sikkerhet for ledere

Ved Thomas Hoholm, førsteamanuensis, Institutt for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI og

Nils Kalstad, instituttleder, Institutt for Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, NTNU og leder NTNU CCIS

 

Kl 11:30- 12:15: Lunsj ved NTNU CCIS 

 

Kl 12:15- 13:15: NTNU CCIS programpost: «Hvordan øve cybersikkerhet»

Innledninger og paneldiskusjon ved sikkerhetsdirektør Hanne Tangen-Nilsen, Telenor Norge og  ass. direktør Per Kr Brekke, DSB

 

Kl 1330-1430: NTNU CCIS programpost: «Om 5G  i helsesektoren. Desentralisert helsetjeneste og nødkommunikasjon som eksempler»

 ved innovasjonsrådgiver Egil Utheim, Sykehuset Innlandet HF og kommunalsjef helse og omsorg Iren Ramsøy, Sel kommune

              «Tilleggskommentarer om 5G og kritisk infrastruktur»

              ved Sjef Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes og professor NTNU CCIS, Sokratis Katsikas

 

Kl 15:00-16:30 Telenor og Røde Kors programpost: «Hvor langt inn i elevers mobiler strekker skolens ansvar seg?»

med en rekke paneldeltakere, bl.a. generalsekretæren i Norges Røde Kors..

 

(Vi tar forbehold om mindre justeringer av programmet denne dagen)

For more information, see:

https://arendalsuka.no/

26th of August: the Megagame of a Changed World at Lillehammer

26th of August: the Megagame of a Changed World at Lillehammer

A new world order is coming to Lillehammer during Sikkerhetsfestivalen 26 August 2019. IIK arranges a Megagame for students at NTNU in Gjøvik and other interested. 

This megagame is about a semi-fictional real world 16 years from now. In this game there are familiar and unfamiliar aspects of the global political situation, arising from shifts in the geopolitical landscape, the impact of technological innovation and the challenges arising from that, demographic changes and social and economic factors. 

NTNU facilitates the megagame in collaboration with Stone Paper Scissors https://www.stonepaperscissors.co.uk/

I need help from teachers and researchers to spread the word about the Megagame to our students. 

NTNU has invited bachelor students from Department of gaming education and Department of TV-education at IN together with our own students.

Time: 26th of August 2019, 0900 - 1600

Place: Eidsiva Arena (before: Kristins-hallen), Lillehammer

Registration: https://www.ntnu.no/machform/view.php?id=468569 Registration within 16th of August.

We search to provide cheap transport forth to and back from Lillehammer for our students.

If you have any questions, please contact Grethe Østby: https://innsida.ntnu.no/person/grethos