Oppslag i bokmålsordboka - skript

4D Veien til skolen

4D Veien til skolen

 ►100% 

 ► 70%  سجّل

Det er onsdag kveld. Mandag er første dag på skolen. Dina skal begynne i niende klasse på ungdomsskolen.

Dina: Pappa, jeg må lære veien til skolen. Hvor ligger den?

Pappa: Jeg kjører deg på mandag.

D: Nei, jeg kan gå. Forklar meg veien!

P: Du må gå til barnehagen og så til høyre i første veikryss. Gå rett fram hundre meter og ta andre vei til venstre. Da vil du se skolen på høyre side av veien. Det er cirka en kilometer å gå.

D: Hm. Kan du vise meg veien i kveld?

P: Nei, nå skal jeg lese for Alex, og så skal jeg se fotball på TV. Jeg kan kjøre deg på mandag.

D: Nei, jeg vil gå.

P: Ja vel, vi kan gå.

D: Å, du forstår ingenting. Jeg vil gå alene. Hvilken vei er det etter barnehagen?

P: Jeg skal tegne et kart til deg, kjære.

Pappa tegner et kart og gir det til Dina. Hun legger kartet i lomma og går ut. Hun vil ikke komme på skolen på mandag sammen med mamma eller pappa. Forstår foreldre ingenting?

4.4

٤.٤ الأعداد الترتيبية

Ordenstall

1. første

Ordenstall

2. andre
3. tredje
4. fjerde
5. femte
6. sjette
7. sjuende (syvende)
8. åttende
9. niende
10. tiende
11. ellevte
12. tolvte
13. trettende
14. fjortende
15. femtende
16. sekstende
17. syttende
18. attende
19. nittende
20. tjuende (tyvende)
21. tjueførste
22. tjueandre
23. tjuetredje
24. tjuefjerde
25. tjuefemte
26. tjuesjette
27. tjuesjuende
28. tjueåttende
29. tjueniende
30. trettiende (tredevte)