Oppslag i bokmålsordboka - skript

4D Veien til skolen

4D Veien til skolen

 ►100% 

 ► 70%  سجّل

Det er onsdag kveld. Mandag er første dag på skolen. Dina skal begynne i niende klasse på ungdomsskolen.

Dina: Pappa, jeg må lære veien til skolen. Hvor ligger den?

Pappa: Jeg kjører deg på mandag.

D: Nei, jeg kan gå. Forklar meg veien!

P: Du må gå til barnehagen og så til høyre i første veikryss. Gå rett fram hundre meter og ta andre vei til venstre. Da vil du se skolen på høyre side av veien. Det er cirka en kilometer å gå.

D: Hm. Kan du vise meg veien i kveld?

P: Nei, nå skal jeg lese for Alex, og så skal jeg se fotball på TV. Jeg kan kjøre deg på mandag.

D: Nei, jeg vil gå.

P: Ja vel, vi kan gå.

D: Å, du forstår ingenting. Jeg vil gå alene. Hvilken vei er det etter barnehagen?

P: Jeg skal tegne et kart til deg, kjære.

Pappa tegner et kart og gir det til Dina. Hun legger kartet i lomma og går ut. Hun vil ikke komme på skolen på mandag sammen med mamma eller pappa. Forstår foreldre ingenting?

4D Vocabulary

  andre ثانٍ
  cirka (ca.) (d) حوالي / تقريباً
  da (d) إذاً
  eller أو
en  forelder (s) والد
  foreldre (en forelder) (s) والدان
å  forklare (v) أن يشرح
å  forstå (v) أن يفهم
  fram (d) إلى الأمام / قدماً
  først (d) أول
  hm همم...
  hundre مائة
  høyre (a) يمين
  ingenting لا شيء
et  kart (s) خريطة
en  kilometer (s) كيلومتر
  kjær (a) عزيز
en  klasse (s) صف
å  legge (v) أن يضع
å  lese (v) أن يقرأ
ei  lomme (s) جيب
å  lære (v) أن يتعلم
en  meter (s) متر
  niende تاسع
en  onsdag (s) يوم الأربعاء
å  tegne (v) أن يرسم
en  ungdomsskole (s) مدرسة إعدادية
  vel (d) حسناً / جيداً
  venstre يسار
å  vise (v) أن يُري


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)

Flashcard exercises on Quizlet.com