Our AI events

Our AI events


webinar 19. nov

Webinar: 

Hvordan kan vi jobbe for å få mest mulig ut av kunstig intelligens?

Samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner og næringsliv er viktig for å realisere gevinstene som ligger i å utvikle og ta i bruk kunstig intelligens (KI). Derfor har vi samlet de mest sentrale aktørene i det norske KI-landskapet: 
NORA – Norwegian AI Research ConsortiumNorwegian Open AI LabCluster for Applied AI og Digital Norway.

Sammen representerer vi fire sterke miljøer innen KI og dekker hele verdikjeden – fra forskning og utvikling til anvendelse og kommersialisering. Nå ønsker vi å jobbe mer og bedre sammen med mål om å skape verdi av kunstig intelligens og sette Norge på KI-kartet.

Nysgjerrig på hvordan vi skal få til det? Bli med på webinar 19. november!

Meld deg på her 


Mini calevent portlet

Arrangement

Other AI Events

Other AI Events


Brain Events

Brain Events

 

Our student organization, Brain, organizes events, such as talks, hackathons and courses for students interested in AI. Make sure to check out their web pages for updates about future events. 

The next Brain event, a Braintalk on AI and Surveillance, will take place Sept 23rd.

Learn more and register here.