+47 73591822
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 8 * 8341

Background and activities

Bjørn Sørenssen

POSITION: Professor

FIELD OF STUDY: Film studies, media studies, new media technology
SEKSJON: Seksjon for film og bildemedier

Bjørn Sørenssen i bibsys

Bjørn Sørenssen i frida

PROJECTS:

Digital Eye - Documentary and Realism in the Age of Audiovisual Convergence. New Modes of Articulation and Social Participation. Prosjekt finansiert gjennom NFRs program KIM (Kommunikasjon, informasjonsteknologi og medier).

Cinema and Emerging European Nations (CEEN) International network for research on national film history and the construction of the national.

Local film - global medium. Film production in Trondheim 1906 - 1955.

COST Action A30 - East of West - Setting a New Central and Eastern Eurpean Media Research Agenda

Moving Testimonies: New Documentary Assemblages. International book projects under the leadership of Janet Walker og Bhaskar Sarkar, University of California at Santa Barbara

RESEARCH INTERESTS:

Film history, documentary, new media technology, digital media

 

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Sørenssen, Bjørn. (2015) The restraints and opportunities of film school productions: Urzd in context. Short Film Studies. vol. 5 (1).
 • Sørenssen, Bjørn. (2013) Eating Out and Norwegian "dirty realism". Short Film Studies. vol. 3 (2).
 • Sørenssen, Bjørn; Salmi, Hannu; Kau, Edvin Vestergaard; Olsson, Jan. (2012) World War II and Scandinavian Cinema: An Overview. Journal of Scandinavian Cinema. vol. 2 (3).
 • Vande Winkel, Roel; Jönsson, Mats; Sørensen, Lars-Martin; Sørenssen, Bjørn. (2012) German film distribution in Scandinavia during World War II. Journal of Scandinavian Cinema. vol. 2 (3).
 • Sørenssen, Bjørn. (2009) The “Socially Useful” in Public Broadcasting: Between Idealism and Utilitarianism – the Griersonian Element in a Tradition. Medijska Istrazivanja. vol. 15 (2).
 • Sørenssen, Bjørn. (2008) Digital Video and Alexandre Astruc´s "caméra stylo": the new avant-garde in documentary realized?. Studies in Documentary Film. vol. 2 (1).
 • Sørenssen, Bjørn. (2008) Le Giornate del Cinema Muto. Film International: Iranian film quarterly. vol. 6 (4).
 • Sørenssen, Bjørn; Syvertsen, Trine. (2003) Kommunikasjon,IKT,medier (KIM). Innstilling om et forskningsprogram fra et utvalg nedsatt av Området for Kultur og samfunn, Norges forsningsråd. Nordicom Information.
 • Sørenssen, Bjørn. (2002) Requiem for a Dream - Når distansen forsvinner. Seks filmvitere og Requiem for a Dream - Innledning. M : tidsskrift for kunst- og medieforskning. vol. 7.
 • Sørenssen, Bjørn. (2001) Den norske arbetarfilmen under mellankrigstiden. Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek.
 • Sørenssen, Bjørn. (2001) Direktorat og direktiv: Kampen om filmen i den norske NS-administrasjonen. KUBE.
 • Sørenssen, Bjørn. (2001) Radical Romanticism in Scandinavian Documentary: The Norwegian Nature Meme in "For harde livet". Film History. An International Journal. vol. 13 (1).
 • Sørenssen, Bjørn. (2000) Reisefilm i Norge - den gjenstridige vy-estetikken. KUBE.
 • Sørenssen, Bjørn. (1998) A New Audiovisual Format Emerges: See It Now in Korea. M : tidsskrift for kunst- og medieforskning. vol. 2/3.
 • Sørenssen, Bjørn. (1998) Klassikeren. Bill Nichols:The Voice of Documentary. Norsk Medietidsskrift. vol. 2.
 • Sørenssen, Bjørn. (1997) Mannen på taket, barna i tilfluktsrommet : den pirrende muligheten og den avskyelige virkeligheten i fjernsynsnyhetene. M : tidsskrift for kunst- og medieforskning. vol. 2.
 • Sørenssen, Bjørn. (1996) Reality-driven representations. Aura : filmvetenskaplig tidskrift. vol. II (3).
 • Sørenssen, Bjørn. (1994) "I Have a Plan!" The Olsen Gang Captures Denmark and Norway: Negotiating the Popular Culture Gap. The Velvet Light Trap.
 • Sørenssen, Bjørn. (1994) Kyberkultur i hverdagen. Tendens (Kultursociologisk Forening).
 • Sørenssen, Bjørn. (1992) Från Foxjournal til CNN - Om informationens fiktionalisering som nyhetsformat. Filmhäftet. Kritisk tidskrift för analys av rörliga bilder..