Norwegian university of science and technology

NTNU Vacancies and Job Openings

 

NTNU offers cutting-edge research opportunities, competitive pay and benefits, and a welcoming work environment – all in a stunning natural setting.

The listings below are a mix of Norwegian and English. These listings are also available through this RSS-feed.

 

Ledige stillinger

Ledige stillinger NTNU RSS

To stillinger som prosjektøkonom (seniorkonsulent) - Søknadsfrist: 19. oktober 2017

To stillinger som prosjektøkonom (seniorkonsulent) - Institutt for klinisk og molekylær medisin

Stipendiat innen bedriftsøkonomi (økonomisk administrative fag) - Søknadsfrist: 19. oktober 2017

Stipendiat innen bedriftsøkonomi (økonomisk administrative fag) - NTNU Handelshøyskolen

PhD fellowship in Learning Analytics and Interaction - Søknadsfrist: 20. oktober 2017

PhD fellowship in Learning Analytics and Interaction - Institutt for datateknologi og informatikk

Postdoktor i prosjektet "Integrering som levd liv" ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier - Søknadsfrist: 20. oktober 2017

Postdoktor i prosjektet "Integrering som levd liv" ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier - (2016) Det humanistiske fakultet (HF)

PhD in biomedicine/biostatistics - Søknadsfrist: 20. oktober 2017

PhD in biomedicine/biostatistics - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

PhD Research Fellow within the field of prostate cancer and -omics technologies - Søknadsfrist: 20. oktober 2017

PhD Research Fellow within the field of prostate cancer and -omics technologies - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Studiekonsulent vikariat 40% stilling - Søknadsfrist: 22. oktober 2017

Studiekonsulent vikariat 40% stilling - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

PhD position - Natural Working Fluids and Mixtures - Heat Transfer and Pressure Drop in Pipes (IV-183/17) - Søknadsfrist: 23. oktober 2017

PhD position - Natural Working Fluids and Mixtures - Heat Transfer and Pressure Drop in Pipes (IV-183/17) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Rådgiver - Læringsmiljø - Søknadsfrist: 23. oktober 2017

Rådgiver - Læringsmiljø - Fakultet for naturvitenskap (NV)

Universitetslektor i filmvitenskap, vikariat - Søknadsfrist: 24. oktober 2017

Universitetslektor i filmvitenskap, vikariat - (2016) Det humanistiske fakultet (HF)

Universitetslektor i medievitenskap, vikariat - Søknadsfrist: 24. oktober 2017

Universitetslektor i medievitenskap, vikariat - (2016) Det humanistiske fakultet (HF)

Innkjøpsrådgiver (jurist) - Søknadsfrist: 24. oktober 2017

Innkjøpsrådgiver (jurist) - Seksjon for økonomirådgivning

Kommunikasjonsmedarbeider – internkommunikasjon - Søknadsfrist: 24. oktober 2017

Kommunikasjonsmedarbeider – internkommunikasjon - Kommunikasjonsavdelingen

Rådgiver/seniorrådgiver – innen økonomi og digitalisering - Søknadsfrist: 24. oktober 2017

Rådgiver/seniorrådgiver – innen økonomi og digitalisering - Seksjon for økonomirådgivning

Seniorkonsulent/rådgiver innen kommunikasjon og utvikling - Søknadsfrist: 24. oktober 2017

Seniorkonsulent/rådgiver innen kommunikasjon og utvikling - Servicesenter for økonomi

Vikariat som senioringeniør innen materialteknologi IV-189/17 - Søknadsfrist: 24. oktober 2017

Vikariat som senioringeniør innen materialteknologi IV-189/17 - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Professor/Associate Professor in Timber Structures (IV-188/17) - Søknadsfrist: 26. oktober 2017

Professor/Associate Professor in Timber Structures (IV-188/17) - Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Fast 50 % stilling - Førsteamanuensis/universitetslektor i medisin (kreft/palliasjon) tilknyttet uketjenesten - Søknadsfrist: 27. oktober 2017

Fast 50 % stilling - Førsteamanuensis/universitetslektor i medisin (kreft/palliasjon) tilknyttet uketjenesten - Institutt for klinisk og molekylær medisin

To midlertidige 20 % stillinger som førsteamanuensis/universitetslektor i medisin (kreft/palliasjon) - Søknadsfrist: 27. oktober 2017

To midlertidige 20 % stillinger som førsteamanuensis/universitetslektor i medisin (kreft/palliasjon) - Institutt for klinisk og molekylær medisin

Midlertidig 10 % stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i medisin (kreft/palliasjon) - Søknadsfrist: 27. oktober 2017

Midlertidig 10 % stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i medisin (kreft/palliasjon) - Institutt for klinisk og molekylær medisin

PhD position - Model predictive control to activate the building energy flexibility (IV-190/17) - Søknadsfrist: 27. oktober 2017

PhD position - Model predictive control to activate the building energy flexibility (IV-190/17) - Institutt for energi- og prosessteknikk

PhD position within the Project High-Performance Nano Insulation Materials (Hi-Per NIM) (IV-185/17) - Søknadsfrist: 29. oktober 2017

PhD position within the Project High-Performance Nano Insulation Materials (Hi-Per NIM) (IV-185/17) - Institutt for bygg- og miljøteknikk

Fast stilling som studiekonsulent/-rådgiver ved Institutt for IKT og realfag (Ålesund) - Søknadsfrist: 29. oktober 2017

Fast stilling som studiekonsulent/-rådgiver ved Institutt for IKT og realfag (Ålesund) - Institutt for IKT og realfag

POST-DOCTORAL FELLOWSHIP WITHIN QUERING BIG DATA - Søknadsfrist: 30. oktober 2017

POST-DOCTORAL FELLOWSHIP WITHIN QUERING BIG DATA - Institutt for datateknologi og informatikk

Two Professorships/Associate Professorships in Big Data Cybernetics - Søknadsfrist: 30. oktober 2017

Two Professorships/Associate Professorships in Big Data Cybernetics - Institutt for teknisk kybernetikk

Postdoktor innen kommersialisering av fornybar energi - Søknadsfrist: 30. oktober 2017

Postdoktor innen kommersialisering av fornybar energi - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Førstelektor/universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie) - Søknadsfrist: 31. oktober 2017

Førstelektor/universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie) - Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Førstelektor/universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie) med videreutdanning i psykisk helsearbeid - Søknadsfrist: 31. oktober 2017

Førstelektor/universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie) med videreutdanning i psykisk helsearbeid - Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Avdelingsingeniør/ Overingeniør – ledig fast stilling innen IT/ elektronikk (IV - 187/17) - Søknadsfrist: 31. oktober 2017

Avdelingsingeniør/ Overingeniør – ledig fast stilling innen IT/ elektronikk (IV - 187/17) - Institutt for bygg- og miljøteknikk

Professor II/førsteamanuensis II i sikkerhetsledelse - Søknadsfrist: 31. oktober 2017

Professor II/førsteamanuensis II i sikkerhetsledelse - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Seniorrådgiver/rådgiver - Forskning og innovasjon - Rektors stab - Søknadsfrist: 1. november 2017

Seniorrådgiver/rådgiver - Forskning og innovasjon - Rektors stab - Rektors stab Ålesund

Post-doctoral Position within the strategic research area NTNU Oceans - Søknadsfrist: 1. november 2017

Post-doctoral Position within the strategic research area NTNU Oceans - Institutt for filosofi og religionsvitenskap

PhD Candidate in Physical Geography - Søknadsfrist: 1. november 2017

PhD Candidate in Physical Geography - Institutt for geografi

Ph.D. position in Multimodal Biometric verification on Smartphone - Søknadsfrist: 1. november 2017

Ph.D. position in Multimodal Biometric verification on Smartphone - Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

FoU-leder ved Universitetsskolene (vgs) - Søknadsfrist: 1. november 2017

FoU-leder ved Universitetsskolene (vgs) - Institutt for lærerutdanning

FoU-leder ved Universitetsbarneskolen - Søknadsfrist: 1. november 2017

FoU-leder ved Universitetsbarneskolen - Institutt for lærerutdanning

Stilling som PhD i prosjektet Kystsamfunn i endring. Generasjon, helse og bærekraft. Helse og livskvalitet i tre generasjoner. - Søknadsfrist: 1. november 2017

Stilling som PhD i prosjektet Kystsamfunn i endring. Generasjon, helse og bærekraft. Helse og livskvalitet i tre generasjoner. - Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Stilling som PhD i prosjektet «Psykososial helse, identitet og well-being i tre generasjoner; en komparativ studie av to lokalsamfunn» - Søknadsfrist: 1. november 2017

Stilling som PhD i prosjektet «Psykososial helse, identitet og well-being i tre generasjoner; en komparativ studie av to lokalsamfunn» - Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

To stillinger som controllere ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap - Søknadsfrist: 1. november 2017

To stillinger som controllere ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Førstekonsulent/seniorkonsulent ved Forskningsseksjonen - Søknadsfrist: 1. november 2017

Førstekonsulent/seniorkonsulent ved Forskningsseksjonen - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Seniorrådgiver/rådgiver for faglig utvikling av NTNUs strategiske satsninger på havrom, energi og bærekraft - Søknadsfrist: 1. november 2017

Seniorrådgiver/rådgiver for faglig utvikling av NTNUs strategiske satsninger på havrom, energi og bærekraft - Rektors stab Ålesund

PhD candidate: Function of motile-cilia-mediated flow in the nervous system of zebrafish - Søknadsfrist: 2. november 2017

PhD candidate: Function of motile-cilia-mediated flow in the nervous system of zebrafish - Kavliinstitutt for nevrovitenskap

Førsteamanuensis/universitetslektor i medisin (gastrokirurgi) tilknyttet uketjenesten - Søknadsfrist: 3. november 2017

Førsteamanuensis/universitetslektor i medisin (gastrokirurgi) tilknyttet uketjenesten - Institutt for klinisk og molekylær medisin

PhD Position in linguistics/psycholinguistics - Søknadsfrist: 4. november 2017

PhD Position in linguistics/psycholinguistics - Institutt for språk og litteratur

Stipendiat/Postdoktor inntil 2 stillinger innen sosiologi - Søknadsfrist: 5. november 2017

Stipendiat/Postdoktor inntil 2 stillinger innen sosiologi - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

PhD Research Fellowship in Miniaturized Droplet Biotechnology - Søknadsfrist: 5. november 2017

PhD Research Fellowship in Miniaturized Droplet Biotechnology - Institutt for fysikk

Position as Post Doctorial fellow within prostate cancer and –omics technologies - Søknadsfrist: 7. november 2017

Position as Post Doctorial fellow within prostate cancer and –omics technologies - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

En PhD- eller Postdoktor-stipendiat ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), tilknyttet delprosjektet “Informed Decisions” ved Excited SF - Søknadsfrist: 8. november 2017

En PhD- eller Postdoktor-stipendiat ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), tilknyttet delprosjektet “Informed Decisions” ved Excited SF - Institutt for datateknologi og informatikk

En Phd eller Postdoktor-stipend tilknyttet delprosjektet "Sharing and Diversity" - Søknadsfrist: 8. november 2017

En Phd eller Postdoktor-stipend tilknyttet delprosjektet "Sharing and Diversity" - Institutt for datateknologi og informatikk

En PhD- eller Postdoktor-stipend tilknyttet delprosjektet “Career Readiness” ved Excited SFU - Søknadsfrist: 8. november 2017

En PhD- eller Postdoktor-stipend tilknyttet delprosjektet “Career Readiness” ved Excited SFU - Institutt for datateknologi og informatikk

Førsteamanuensis i helsevitenskap (ergoterapi) ved NTNU - Søknadsfrist: 12. november 2017

Førsteamanuensis i helsevitenskap (ergoterapi) ved NTNU - Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

1 Postdoc Position and 2 PhD positions at the Department of Historical Studies - Søknadsfrist: 13. november 2017

1 Postdoc Position and 2 PhD positions at the Department of Historical Studies - Institutt for historiske studier

Stipendiat. Felles IKT plattform i helsetjenesten- Tverrfaglig samhandling gjennom delte journalopplysninger - Søknadsfrist: 13. november 2017

Stipendiat. Felles IKT plattform i helsetjenesten- Tverrfaglig samhandling gjennom delte journalopplysninger - Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Førsteamanuensis i sosialt arbeid - Søknadsfrist: 15. november 2017

Førsteamanuensis i sosialt arbeid - Institutt for sosialt arbeid

Førsteamanuensis i sosialt arbeid og barnevern - Søknadsfrist: 15. november 2017

Førsteamanuensis i sosialt arbeid og barnevern - Institutt for sosialt arbeid

2 POST DOC POSITIONS IN MATERIALS SCIENCE – IN SITU STUDIES DURING WET CHEMICAL SYNTHESIS OF NANOSTRUCTURED PIEZOELECTRIC MATERIALS - Søknadsfrist: 15. november 2017

2 POST DOC POSITIONS IN MATERIALS SCIENCE – IN SITU STUDIES DURING WET CHEMICAL SYNTHESIS OF NANOSTRUCTURED PIEZOELECTRIC MATERIALS - Institutt for materialteknologi

Project Developer in Colour and Visual Computing - Søknadsfrist: 15. november 2017

Project Developer in Colour and Visual Computing - Institutt for datateknologi og informatikk

Postdoktor i prosjektet «Sharing Neighbourhoods» ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier - Søknadsfrist: 15. november 2017

Postdoktor i prosjektet «Sharing Neighbourhoods» ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier - Institutt for tverrfaglige kulturstudier

PhD Position in Norwegian History at the Department of Language and Literature - Søknadsfrist: 20. november 2017

PhD Position in Norwegian History at the Department of Language and Literature - Institutt for språk og litteratur

Postdoc Position in Danish History at the Department of Language and Literature - Søknadsfrist: 20. november 2017

Postdoc Position in Danish History at the Department of Language and Literature - Institutt for språk og litteratur

POST DOCTOR POSITION IN MATERIALS SCIENCE – INORGANIC AND HYBRID FERROIC MATERIALS - Søknadsfrist: 1. desember 2017

POST DOCTOR POSITION IN MATERIALS SCIENCE – INORGANIC AND HYBRID FERROIC MATERIALS - Institutt for materialteknologi