NTNU Vacancies and Job Openings

NTNU offers cutting-edge research opportunities, competitive pay and benefits, and a welcoming work environment -- all in a stunning natural setting.

The listings below are a mix of Norwegian and English. These listings are also available through this RSS-feed.

Ledige stillinger

Ledige stillinger NTNU RSS

Postdoc position in atmospheric and space physics in Trondheim, Norway (NT 71/14) - Søknadsfrist: 23.11.2014

Postdoc position in atmospheric and space physics in Trondheim, Norway (NT 71/14) - Institutt for fysikk

Allsidig prosjektøkonom/økonomimedarbeider - Søknadsfrist: 23.11.2014

Allsidig prosjektøkonom/økonomimedarbeider - Administrasjonen

Universitetslektor i pedagogikk - SVT-1179 - Søknadsfrist: 23.11.2014

Universitetslektor i pedagogikk - SVT-1179 - Program for lærerutdanning

Post-doc research fellowship focusing on validation of shiphandling simulation models - Søknadsfrist: 23.11.2014

Post-doc research fellowship focusing on validation of shiphandling simulation models - Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

50% stilling som konsulent - administrativ støtte - Søknadsfrist: 24.11.2014

50% stilling som konsulent - administrativ støtte - HMS-avdelingen

Systemadministrator Linux - Søknadsfrist: 24.11.2014

Systemadministrator Linux - NTNU IT

Studiekonsulent - midlertidig stilling - ved Norsk senter for barneforsking - Søknadsfrist: 25.11.2014

Studiekonsulent - midlertidig stilling - ved Norsk senter for barneforsking - Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Gartner ved Ringve botaniske hage - Søknadsfrist: 25.11.2014

Gartner ved Ringve botaniske hage - Seksjon for naturhistorie

Førsteamanuensis/professor innenfor fagområdet arkitektonisk formgivning komplekse bygg - 100 % fast stilling - Søknadsfrist: 26.11.2014

Førsteamanuensis/professor innenfor fagområdet arkitektonisk formgivning komplekse bygg - 100 % fast stilling - Fakultet for arkitektur og billedkunst

Førstekonsulent i HR-seksjonen (IVT-165/14) - Søknadsfrist: 27.11.2014

Førstekonsulent i HR-seksjonen (IVT-165/14) - Fakultetsadministrasjonen

AVDELINGSINGENIØR/OVERINGENIØR – PROSESSMETALLURGI - Søknadsfrist: 27.11.2014

AVDELINGSINGENIØR/OVERINGENIØR – PROSESSMETALLURGI - Institutt for materialteknologi

PhD position in statistics/biology - Søknadsfrist: 27.11.2014

PhD position in statistics/biology - Institutt for matematiske fag

PhD/PostDoc position in Civil and Transport Engineering Engineering - Smart winter maintenance of bridge decks - Søknadsfrist: 27.11.2014

PhD/PostDoc position in Civil and Transport Engineering Engineering - Smart winter maintenance of bridge decks - Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

PhD/Postdoc position in geometric design for emissions reduction - Søknadsfrist: 27.11.2014

PhD/Postdoc position in geometric design for emissions reduction - Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

PhD position in use of local materials for road construction - Søknadsfrist: 27.11.2014

PhD position in use of local materials for road construction - Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

PhD position in LCA and sustainability thinking in large infrastructure projects - Søknadsfrist: 27.11.2014

PhD position in LCA and sustainability thinking in large infrastructure projects - Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

Two PhD positions in implementation strategies and contract types - Søknadsfrist: 27.11.2014

Two PhD positions in implementation strategies and contract types - Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

Førstekonsulent i HR-seksjonen (IVT-164/14) - Søknadsfrist: 27.11.2014

Førstekonsulent i HR-seksjonen (IVT-164/14) - Fakultetsadministrasjonen

Seniorrådgiver - Søknadsfrist: 27.11.2014

Seniorrådgiver - Personalavdelingen

Vikariat som førstekonsulent i Utdanningsseksjonen (IVT-166/14) - Søknadsfrist: 27.11.2014

Vikariat som førstekonsulent i Utdanningsseksjonen (IVT-166/14) - Fakultetsadministrasjonen

Sekretær/bestiller ved fakultetsadministrasjonen (IVT-167/14) - Søknadsfrist: 28.11.2014

Sekretær/bestiller ved fakultetsadministrasjonen (IVT-167/14) - Fakultetsadministrasjonen

Studiekonsulent ved Institutt for geologi og bergteknikk (IVT-168/14) - Søknadsfrist: 29.11.2014

Studiekonsulent ved Institutt for geologi og bergteknikk (IVT-168/14) - Institutt for geologi og bergteknikk

Studiekonsulent med webkompetanse i seksjon for utdanning - Søknadsfrist: 30.11.2014

Studiekonsulent med webkompetanse i seksjon for utdanning - Fakultetsadministrasjonen (IME)

Teknisk konservator – engasjement - Søknadsfrist: 30.11.2014

Teknisk konservator – engasjement - Revita-prosjektet

Fagkonsulent kulturhistoriske arkiv – engasjement - Søknadsfrist: 30.11.2014

Fagkonsulent kulturhistoriske arkiv – engasjement - Revita-prosjektet

Vi skal ansette fire dyktige driftsoperatører - Søknadsfrist: 30.11.2014

Vi skal ansette fire dyktige driftsoperatører - Driftsavdelingen

PhD research fellowship position in experimental solid state physics / Nanotechnology at the Department of Physics (IFY) - Søknadsfrist: 30.11.2014

PhD research fellowship position in experimental solid state physics / Nanotechnology at the Department of Physics (IFY) - Institutt for fysikk

One PhD Research Fellowship position within Nano-physics&technology (semiconductor nanowire/graphene based solar cells) - Søknadsfrist: 30.11.2014

One PhD Research Fellowship position within Nano-physics&technology (semiconductor nanowire/graphene based solar cells) - Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Postdoctoral position in Molecular Dynamics Simulation Based Multiscale Modeling (IVT - 150/14) - Søknadsfrist: 30.11.2014

Postdoctoral position in Molecular Dynamics Simulation Based Multiscale Modeling (IVT - 150/14) - Institutt for konstruksjonsteknikk

Ledig stilling som overingeniør (IVT-169/14) - Søknadsfrist: 30.11.2014

Ledig stilling som overingeniør (IVT-169/14) - Institutt for marin teknikk

Professor II/Førsteamanuensis II i materialteknologi (metallurgi) - Søknadsfrist: 30.11.2014

Professor II/Førsteamanuensis II i materialteknologi (metallurgi) - Institutt for materialteknologi

PhD: Investigation of biomass combustion under oxy-fuel conditions, IVT -156/14 - Søknadsfrist: 30.11.2014

PhD: Investigation of biomass combustion under oxy-fuel conditions, IVT -156/14 - Institutt for energi- og prosessteknikk

Statoil Professorship/Qualification Fellowship in Marine Technology (Marine Operations) - Søknadsfrist: 30.11.2014

Statoil Professorship/Qualification Fellowship in Marine Technology (Marine Operations) - Institutt for marin teknikk

Førsteamanuensis i strategi og innovasjon - Søknadsfrist: 01.12.2014

Førsteamanuensis i strategi og innovasjon - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Stipendiat i sosiologi - Søknadsfrist: 01.12.2014

Stipendiat i sosiologi - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

STIPENDIATSTILLING I HELSEVITENSKAP VED INSTITUTT FOR SOSIALT ARBEID OG HELSEVITENSKAP, SVT-1183 - Søknadsfrist: 01.12.2014

STIPENDIATSTILLING I HELSEVITENSKAP VED INSTITUTT FOR SOSIALT ARBEID OG HELSEVITENSKAP, SVT-1183 - Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Førsteamanuensis i internasjonal markedsføring - Søknadsfrist: 01.12.2014

Førsteamanuensis i internasjonal markedsføring - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk - Søknadsfrist: 01.12.2014

Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk - Institutt for matematiske fag

Stipendiat i maritim transportoptimering - Søknadsfrist: 01.12.2014

Stipendiat i maritim transportoptimering - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

PhD research fellowship position in sensor fusion for maritime collision avoidance - Søknadsfrist: 03.12.2014

PhD research fellowship position in sensor fusion for maritime collision avoidance - Institutt for teknisk kybernetikk

Avdelingsingeniør innen molekylær- og mikrobiologi - Søknadsfrist: 08.12.2014

Avdelingsingeniør innen molekylær- og mikrobiologi - Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)

Postdoctoral fellow in «Power system reliability management» - Søknadsfrist: 08.12.2014

Postdoctoral fellow in «Power system reliability management» - Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

To ledige stillinger som lege i patologi kombinert med stillinger som professor/førsteamanuensis ved St. Olavs Hospital HF og NTNU - Søknadsfrist: 12.12.2014

To ledige stillinger som lege i patologi kombinert med stillinger som professor/førsteamanuensis ved St. Olavs Hospital HF og NTNU - Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

ASSOCIATE PROFESSOR IN BIOLOGICAL OCEANOGRAPHY - Søknadsfrist: 12.12.2014

ASSOCIATE PROFESSOR IN BIOLOGICAL OCEANOGRAPHY - Institutt for biologi

Postdoctoral fellow in Visual Processing of Geological Structures - Søknadsfrist: 12.12.2014

Postdoctoral fellow in Visual Processing of Geological Structures - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)

Professor / Associate Professor in nanotechnology - Søknadsfrist: 14.12.2014

Professor / Associate Professor in nanotechnology - Institutt for materialteknologi

Førsteamanuensis i sikkerhetsledelse - Søknadsfrist: 15.12.2014

Førsteamanuensis i sikkerhetsledelse - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Førsteamanuensis i miljøledelse - vikariat - Søknadsfrist: 15.12.2014

Førsteamanuensis i miljøledelse - vikariat - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

PhD position in Clinical Psychology - Søknadsfrist: 15.12.2014

PhD position in Clinical Psychology - Psykologisk institutt

2-årig postdoktorstilling - Språklig kompleksitet i individ og samfunn (LCIS) - Søknadsfrist: 15.12.2014

2-årig postdoktorstilling - Språklig kompleksitet i individ og samfunn (LCIS) - Det humanistiske fakultet (HF)

Associate professor in biology (evolutionary animal physiology) - Søknadsfrist: 16.12.2014

Associate professor in biology (evolutionary animal physiology) - Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)

PhD position in Methods in strategic sustainability modelling and analysis of urban metabolism - IVT - 172/14) - Søknadsfrist: 20.12.2014

PhD position in Methods in strategic sustainability modelling and analysis of urban metabolism - IVT - 172/14) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Post Doc position in Arctic Technology - Søknadsfrist: 20.12.2014

Post Doc position in Arctic Technology - Institutt for bygg, anlegg og transport

Research positions as Postdoctoral Fellow (code 1352) - Søknadsfrist: 04.01.2015

Research positions as Postdoctoral Fellow (code 1352) - Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR)

Group Leader Position (researcher 1109) with start-up package in the field of Molecular Inflammation at Centre of Molecular Inflammation Research - Søknadsfrist: 04.01.2015

Group Leader Position (researcher 1109) with start-up package in the field of Molecular Inflammation at Centre of Molecular Inflammation Research - Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR)

Seksjonsleder ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie - Søknadsfrist: 06.01.2015

Seksjonsleder ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie - Seksjon for arkeologi og kulturhistorie

Associate Professor in Computer Architecture - Søknadsfrist: 11.01.2015

Associate Professor in Computer Architecture - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)

Associate Professor in Software Engineering - Søknadsfrist: 11.01.2015

Associate Professor in Software Engineering - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)

Instituttleder ved Institutt for musikk - Søknadsfrist: 15.01.2015

Instituttleder ved Institutt for musikk - Det humanistiske fakultet (HF)

Instituttleder ved Institutt for kunst- og medievitenskap - Søknadsfrist: 15.01.2015

Instituttleder ved Institutt for kunst- og medievitenskap - Det humanistiske fakultet (HF)

PhD position in subsea process systems engineering - Søknadsfrist: 18.01.2015

PhD position in subsea process systems engineering - Institutt for kjemisk prosessteknologi