Norwegian university of science and technology

NTNU Vacancies and Job Openings

 

NTNU offers cutting-edge research opportunities, competitive pay and benefits, and a welcoming work environment – all in a stunning natural setting.

The listings below are a mix of Norwegian and English. These listings are also available through this RSS-feed.

 

Ledige stillinger

Ledige stillinger NTNU RSS

Universitetsbibliotekar/førstebibliotekar innen teknologiske fag - Søknadsfrist: 26.05.2016

Universitetsbibliotekar/førstebibliotekar innen teknologiske fag - NTNU Universitetsbiblioteket

Digital eksamen - prosjektstilling av tre års varighet - Søknadsfrist: 26.05.2016

Digital eksamen - prosjektstilling av tre års varighet - Seksjon for studieadministrative støttesystemer

Two Postdoc positions in Microbial Biotechnology - Søknadsfrist: 27.05.2016

Two Postdoc positions in Microbial Biotechnology - Institutt for bioteknologi

Juridisk rådgiver / seniorrådgiver - Søknadsfrist: 27.05.2016

Juridisk rådgiver / seniorrådgiver - Personalavdelingen

Midlertidig stilling som HR/lederstøtte - Søknadsfrist: 29.05.2016

Midlertidig stilling som HR/lederstøtte - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Vikariat som rådgiver kulturminner - Søknadsfrist: 29.05.2016

Vikariat som rådgiver kulturminner - Seksjon for arkeologi og kulturhistorie

Vikariat som saksbehandler innenfor bergkunst - Søknadsfrist: 29.05.2016

Vikariat som saksbehandler innenfor bergkunst - Seksjon for arkeologi og kulturhistorie

Vikariat for arkeolog med ansvar for GIS og Intrasis - Søknadsfrist: 29.05.2016

Vikariat for arkeolog med ansvar for GIS og Intrasis - Seksjon for arkeologi og kulturhistorie

PhD Candidate and Postdoctoral Fellow positions in ultrasound imaging available at CIUS - Søknadsfrist: 29.05.2016

PhD Candidate and Postdoctoral Fellow positions in ultrasound imaging available at CIUS - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Avdelings- eller overingeniør (IVT-74/16) - Søknadsfrist: 29.05.2016

Avdelings- eller overingeniør (IVT-74/16) - Institutt for vann- og miljøteknikk

Professor/Associate Professor in Petroleum Eng. and Applied Geophysics (Petroleum Cybernetics) (IVT-56/16) - Søknadsfrist: 29.05.2016

Professor/Associate Professor in Petroleum Eng. and Applied Geophysics (Petroleum Cybernetics) (IVT-56/16) - Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

Position as Postdoctoral Research Fellow within Biochemistry and Cell Biology of DNA Repair - Søknadsfrist: 30.05.2016

Position as Postdoctoral Research Fellow within Biochemistry and Cell Biology of DNA Repair - Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Postdoctoral Fellow at Department of Energy and Process Engineering (Wood Stoves) IVT - 62/16 - Søknadsfrist: 30.05.2016

Postdoctoral Fellow at Department of Energy and Process Engineering (Wood Stoves) IVT - 62/16 - Institutt for energi- og prosessteknikk

Stipendiatstilling i diskret optimering - Søknadsfrist: 31.05.2016

Stipendiatstilling i diskret optimering - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Position as PhD Candidate within Image analysis - Søknadsfrist: 31.05.2016

Position as PhD Candidate within Image analysis - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

STIPENDIAT I NATURMILJØKJEMI/ANALYTISK KJEMI - Søknadsfrist: 31.05.2016

STIPENDIAT I NATURMILJØKJEMI/ANALYTISK KJEMI - Institutt for kjemi

2 PhD Positions in Mathematics - Søknadsfrist: 31.05.2016

2 PhD Positions in Mathematics - Institutt for matematiske fag

Professors/Associate Professors in Urban Development in the Global South, Physical Planning and Urban Design - Søknadsfrist: 31.05.2016

Professors/Associate Professors in Urban Development in the Global South, Physical Planning and Urban Design - Fakultet for arkitektur og billedkunst

Prosjektmedarbeidere (1-2 stillinger) - Søknadsfrist: 31.05.2016

Prosjektmedarbeidere (1-2 stillinger) - Matematikksenteret

Stipendiatstilling i Faggruppen for bedriftsøkonomi og optimering - Søknadsfrist: 31.05.2016

Stipendiatstilling i Faggruppen for bedriftsøkonomi og optimering - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Post Doc position in Chemistry - Environmental Marine Chemistry - Søknadsfrist: 31.05.2016

Post Doc position in Chemistry - Environmental Marine Chemistry - Institutt for kjemi

PhD position in Geomatics and Urban Metabolism (IVT - 20/16) - Søknadsfrist: 31.05.2016

PhD position in Geomatics and Urban Metabolism (IVT - 20/16) - Institutt for energi- og prosessteknikk

PhD position in marine chemistry & biogeochemistry - Søknadsfrist: 31.05.2016

PhD position in marine chemistry & biogeochemistry - Institutt for kjemi

Fast stilling som administrativ koordinator (rådgiver 1434) for Nasjonal forskerskole i digitalt liv - Søknadsfrist: 31.05.2016

Fast stilling som administrativ koordinator (rådgiver 1434) for Nasjonal forskerskole i digitalt liv - Det medisinske fakultet (DMF)

Postdoctoal Fellow/Researcher (1109) in Industrial Ecology (Land cover changes climate) (IVT - 61/16) - Søknadsfrist: 31.05.2016

Postdoctoal Fellow/Researcher (1109) in Industrial Ecology (Land cover changes climate) (IVT - 61/16) - Institutt for energi- og prosessteknikk

PhD position in biophysics, biopolymer physics/bionanotechnology - Søknadsfrist: 01.06.2016

PhD position in biophysics, biopolymer physics/bionanotechnology - Institutt for fysikk

Ledige stillinger som stipendiat innenfor fagområdet kardiologi - Søknadsfrist: 02.06.2016

Ledige stillinger som stipendiat innenfor fagområdet kardiologi - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

PhD Position within Component-based Modeling and Simulation for Drilling Automation and Crane Systems (IVT-76/16) - Søknadsfrist: 03.06.2016

PhD Position within Component-based Modeling and Simulation for Drilling Automation and Crane Systems (IVT-76/16) - Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

PhD position in Mining Engineering – Marine minerals (IVT - 75/16) - Søknadsfrist: 03.06.2016

PhD position in Mining Engineering – Marine minerals (IVT - 75/16) - Institutt for geologi og bergteknikk

4-årig midlertidig stilling som stipendiat ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap - Søknadsfrist: 05.06.2016

4-årig midlertidig stilling som stipendiat ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap - Det humanistiske fakultet (HF)

IT-utvikler (.net) - Søknadsfrist: 05.06.2016

IT-utvikler (.net) - Artsdatabanken

Universitetslektor i arkeologi – vikariat - Søknadsfrist: 08.06.2016

Universitetslektor i arkeologi – vikariat - Det humanistiske fakultet (HF)

PhD position in Large Scale Numerical Wave Modeling (IVT-78/16) - Søknadsfrist: 08.06.2016

PhD position in Large Scale Numerical Wave Modeling (IVT-78/16) - Institutt for bygg, anlegg og transport

Kommunikasjonsansvarlig - 50%, midlertidig stilling - Søknadsfrist: 08.06.2016

Kommunikasjonsansvarlig - 50%, midlertidig stilling - Matematikksenteret

Vi søker to universitetslektorer/førstelektorer innen økonomi, ledelse, prosjektledelse og forretningssystemer - Søknadsfrist: 09.06.2016

Vi søker to universitetslektorer/førstelektorer innen økonomi, ledelse, prosjektledelse og forretningssystemer - Institutt for informatikk og e-læring

Vi søker to universitetslektorer/førstelektorer innen drift av datasystemer - Søknadsfrist: 09.06.2016

Vi søker to universitetslektorer/førstelektorer innen drift av datasystemer - Institutt for informatikk og e-læring

Postdoktor i næringsmiddelkjemi - Søknadsfrist: 10.06.2016

Postdoktor i næringsmiddelkjemi - Institutt for bioteknologi

Postdoctoral Fellowship in Electrochemistry - Søknadsfrist: 10.06.2016

Postdoctoral Fellowship in Electrochemistry - Institutt for materialteknologi

PhD position in computational modeling of fracture in thin-walled structures. (IVT-72/16) - Søknadsfrist: 10.06.2016

PhD position in computational modeling of fracture in thin-walled structures. (IVT-72/16) - Institutt for marin teknikk

PhD position in “hydrogen assisted fatigue crack growth simulation” IVT-77/16 - Søknadsfrist: 12.06.2016

PhD position in “hydrogen assisted fatigue crack growth simulation” IVT-77/16 - Institutt for produktutvikling og materialer

POST DOC POSITION IN ENVIRONMENTAL CHEMISTRY/ANALYTICAL CHEMISTRY - Søknadsfrist: 12.06.2016

POST DOC POSITION IN ENVIRONMENTAL CHEMISTRY/ANALYTICAL CHEMISTRY - Institutt for kjemi

Professor i medisin (klinisk gastroenterologi) kombinert med stilling som overlege ved medisinsk klinikk, St. Olavs Hospital HF - Søknadsfrist: 14.06.2016

Professor i medisin (klinisk gastroenterologi) kombinert med stilling som overlege ved medisinsk klinikk, St. Olavs Hospital HF - Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Stipendiatstilling i strategi og forretningsutvikling - Søknadsfrist: 15.06.2016

Stipendiatstilling i strategi og forretningsutvikling - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

PhD position in Cellular and Molecular Toxicology - Søknadsfrist: 15.06.2016

PhD position in Cellular and Molecular Toxicology - Institutt for biologi

Professor II/ førsteamanuensis II i yrkeshygiene - Søknadsfrist: 15.06.2016

Professor II/ førsteamanuensis II i yrkeshygiene - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap med vekt på faglig kommunikasjon på engelsk ved SEFAK - Søknadsfrist: 19.06.2016

Førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap med vekt på faglig kommunikasjon på engelsk ved SEFAK - Institutt for språk og litteratur

Førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved Senter for faglig kommunikasjon i arbeidsliv og høyere utdanning (SEFAK) - Søknadsfrist: 19.06.2016

Førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved Senter for faglig kommunikasjon i arbeidsliv og høyere utdanning (SEFAK) - Institutt for språk og litteratur

Professor i anvendt språkvitenskap innenfor sakprosa i arbeidsliv og høyere utdanning ved SEFAK - Søknadsfrist: 19.06.2016

Professor i anvendt språkvitenskap innenfor sakprosa i arbeidsliv og høyere utdanning ved SEFAK - Institutt for språk og litteratur

PhD position at the Department of Art and Media Studies - Søknadsfrist: 20.07.2016

PhD position at the Department of Art and Media Studies - Det humanistiske fakultet (HF)