Norwegian university of science and technology

NTNU Vacancies and Job Openings

 

NTNU offers cutting-edge research opportunities, competitive pay and benefits, and a welcoming work environment – all in a stunning natural setting.

The listings below are a mix of Norwegian and English. These listings are also available through this RSS-feed.

 

Ledige stillinger

Ledige stillinger NTNU RSS

1 PhD position at the Department of Historical Studies - Søknadsfrist: 25.08.2016

1 PhD position at the Department of Historical Studies - Institutt for historiske studier

1 PhD position at the Department of Historical Studies - Søknadsfrist: 25.08.2016

1 PhD position at the Department of Historical Studies - Institutt for historiske studier

Midlertidig stilling som overingeniør ved IT-seksjonen - Søknadsfrist: 28.08.2016

Midlertidig stilling som overingeniør ved IT-seksjonen - Det medisinske fakultet (DMF)

PhD-position – Governance structures and institutional conditions for energy transition - Søknadsfrist: 29.08.2016

PhD-position – Governance structures and institutional conditions for energy transition - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Førstekonsulent (prosjektøkonom) - Søknadsfrist: 30.08.2016

Førstekonsulent (prosjektøkonom) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Universitetslektor i medisin (lungemedisin) kombinert med klinisk stilling ved Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital HF - Søknadsfrist: 31.08.2016

Universitetslektor i medisin (lungemedisin) kombinert med klinisk stilling ved Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital HF - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

PhD Research Fellowship in micro/nanofluidic biophysics for Lab-on- a- chip biophotonic sensor plat - Søknadsfrist: 31.08.2016

PhD Research Fellowship in micro/nanofluidic biophysics for Lab-on- a- chip biophotonic sensor plat - Institutt for fysikk

Ledig stilling som forsker ved Center for innovative ultrasound solutions (CIUS) - Søknadsfrist: 31.08.2016

Ledig stilling som forsker ved Center for innovative ultrasound solutions (CIUS) - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Stipendiat i tverrfaglig barneforskning - Søknadsfrist: 31.08.2016

Stipendiat i tverrfaglig barneforskning - Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Universitetslektor i medisin (karkirurgi) kombinert med stilling som overlege ved Karkirurgisk seksjon, St. Olavs Hospital HF - Søknadsfrist: 31.08.2016

Universitetslektor i medisin (karkirurgi) kombinert med stilling som overlege ved Karkirurgisk seksjon, St. Olavs Hospital HF - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

PhD-stipendiat i fagområdet informasjonssystemer, med fokus på IKT-basert læring - Søknadsfrist: 31.08.2016

PhD-stipendiat i fagområdet informasjonssystemer, med fokus på IKT-basert læring - Institutt for informatikk og e-læring

PhD-stipendiat i fagområdet informasjonssystemer, med fokus på IKT-basert samhandling - Søknadsfrist: 31.08.2016

PhD-stipendiat i fagområdet informasjonssystemer, med fokus på IKT-basert samhandling - Institutt for informatikk og e-læring

NTNU lyser ut 3 postdoktor/stipendiat og 3 stipendiatstillinger for å styrke grunnskolelærerutdanningen - Søknadsfrist: 31.08.2016

NTNU lyser ut 3 postdoktor/stipendiat og 3 stipendiatstillinger for å styrke grunnskolelærerutdanningen - Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

PhD position in Statistics - Søknadsfrist: 31.08.2016

PhD position in Statistics - Institutt for biologi

PhD position in Population Ecology - Søknadsfrist: 01.09.2016

PhD position in Population Ecology - Institutt for biologi

INNTIL 10 STIPENDIATSTILLINGER VED DET HUMANISTISKE FAKULTET - Søknadsfrist: 01.09.2016

INNTIL 10 STIPENDIATSTILLINGER VED DET HUMANISTISKE FAKULTET - Det humanistiske fakultet (HF)

Associate Professor (Onsager Fellowship) in Integrated Power and Energy Systems - Søknadsfrist: 02.09.2016

Associate Professor (Onsager Fellowship) in Integrated Power and Energy Systems - Institutt for elkraftteknikk

Førstekonsulent (studiekonsulent) 100 % vikariat ved Det humanistiske fakultet (HF) - Søknadsfrist: 02.09.2016

Førstekonsulent (studiekonsulent) 100 % vikariat ved Det humanistiske fakultet (HF) - Studieseksjonen

Stilling som ingeniør ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk - Søknadsfrist: 02.09.2016

Stilling som ingeniør ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

TENURE TRACK ASSOCIATE PROFESSORSHIP IN MEDICINE (BIOSTATISTICS) AT THE NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (NTNU) - Søknadsfrist: 02.09.2016

TENURE TRACK ASSOCIATE PROFESSORSHIP IN MEDICINE (BIOSTATISTICS) AT THE NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (NTNU) - Institutt for samfunnsmedisin

ASSOCIATE PROFESSORSHIP IN THE DEPARTMENT OF ENERGY AND PROCESS ENGINEERING (ONSAGER FELLOWSHIP) - Søknadsfrist: 02.09.2016

ASSOCIATE PROFESSORSHIP IN THE DEPARTMENT OF ENERGY AND PROCESS ENGINEERING (ONSAGER FELLOWSHIP) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Postdoctoral fellow position in the EU- project ECHOES - Søknadsfrist: 02.09.2016

Postdoctoral fellow position in the EU- project ECHOES - Psykologisk institutt

Ph.D candidate position in the EU- project ECHOES - Søknadsfrist: 02.09.2016

Ph.D candidate position in the EU- project ECHOES - Psykologisk institutt

Onsager Fellowship - Associate Professor in Psychopathology and Development - Søknadsfrist: 02.09.2016

Onsager Fellowship - Associate Professor in Psychopathology and Development - Psykologisk institutt

Onsager Fellowship - Associate Professor of Operations Research within Maritime Transportation - Søknadsfrist: 02.09.2016

Onsager Fellowship - Associate Professor of Operations Research within Maritime Transportation - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Onsager Fellowship - Associate Professor of Political Communication - Søknadsfrist: 02.09.2016

Onsager Fellowship - Associate Professor of Political Communication - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Associate Professor in Modern Political and Economic History, 1870-2000 (Onsager Fellowship) - Søknadsfrist: 02.09.2016

Associate Professor in Modern Political and Economic History, 1870-2000 (Onsager Fellowship) - Institutt for historiske studier

Onsager Fellowship - Associate Professor in Public and/or Urban Economics - Søknadsfrist: 02.09.2016

Onsager Fellowship - Associate Professor in Public and/or Urban Economics - Institutt for samfunnsøkonomi

Onsager fellowship - Associate professor in Experimental Environmental Toxicology - Søknadsfrist: 02.09.2016

Onsager fellowship - Associate professor in Experimental Environmental Toxicology - Institutt for biologi

ASSOCIATE PROFESSORSHIP IN MARINE TECHNOLOGY (ONSAGER FELLOWSHIP) - Søknadsfrist: 02.09.2016

ASSOCIATE PROFESSORSHIP IN MARINE TECHNOLOGY (ONSAGER FELLOWSHIP) - Institutt for marin teknikk

Associate Professor (Onsager Fellowship) in Complex Analysis - Søknadsfrist: 02.09.2016

Associate Professor (Onsager Fellowship) in Complex Analysis - Institutt for matematiske fag

A Post-doctoral position in Microfluidics Assisted Functional Metagenomics - Søknadsfrist: 03.09.2016

A Post-doctoral position in Microfluidics Assisted Functional Metagenomics - Institutt for bioteknologi

Viserektor - NTNU i Ålesund - Søknadsfrist: 04.09.2016

Viserektor - NTNU i Ålesund - Ålesund

Rektor - Søknadsfrist: 04.09.2016

Rektor - Rektor

Førstekonsulent (vikariat) - Søknadsfrist: 06.09.2016

Førstekonsulent (vikariat) - Program for lærerutdanning

Rådgiver - formidling og kommunikasjon, vikariat - Søknadsfrist: 06.09.2016

Rådgiver - formidling og kommunikasjon, vikariat - NTNU Universitetsbiblioteket

Postdoctoral fellowship within news recommender systems and WeLead - Søknadsfrist: 07.09.2016

Postdoctoral fellowship within news recommender systems and WeLead - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)

Vi starter masterutdanning og søker etter en førsteamanuensis innen mat og teknologi - Søknadsfrist: 08.09.2016

Vi starter masterutdanning og søker etter en førsteamanuensis innen mat og teknologi - Fakultet for teknologi

Professor in Medicine (Medical Oncology) - Søknadsfrist: 09.09.2016

Professor in Medicine (Medical Oncology) - Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Postdoctotal position in experimental physics (NT- 74/16) - Søknadsfrist: 10.09.2016

Postdoctotal position in experimental physics (NT- 74/16) - Institutt for fysikk

Postdoctotal position in experimental physics (NT- 75/16) - Søknadsfrist: 11.09.2016

Postdoctotal position in experimental physics (NT- 75/16) - Institutt for fysikk

Ledig stilling som stipendiat ved Institutt for nevromedisin - Søknadsfrist: 14.09.2016

Ledig stilling som stipendiat ved Institutt for nevromedisin - Institutt for nevromedisin

Førsteamanuensis II / universitetslektor II - tilknyttet klinisk stilling ved Molde sykehus - Søknadsfrist: 14.09.2016

Førsteamanuensis II / universitetslektor II - tilknyttet klinisk stilling ved Molde sykehus - Det medisinske fakultet (DMF)

PhD position within turbomachinery in industrial waste heat recovery applications (IVT - 104/16) - Søknadsfrist: 15.09.2016

PhD position within turbomachinery in industrial waste heat recovery applications (IVT - 104/16) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Stipendiatstilling innen 3D-videobasert sanntids bevegelsesfangst og visualisering - Søknadsfrist: 15.09.2016

Stipendiatstilling innen 3D-videobasert sanntids bevegelsesfangst og visualisering - Institutt for informatikk og e-læring

PROFESSORSHIP IN MECHANICAL/PRODUCT ENGINEERING - NTNU ALUMINIUM PRODUCT INNOVATION CENTRE IVT-101/16 - Søknadsfrist: 15.09.2016

PROFESSORSHIP IN MECHANICAL/PRODUCT ENGINEERING - NTNU ALUMINIUM PRODUCT INNOVATION CENTRE IVT-101/16 - Institutt for produktutvikling og materialer

Position as PhD Candidate within Image analysis - Søknadsfrist: 15.09.2016

Position as PhD Candidate within Image analysis - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

POST DOCTOR POSITION IN MATERIALS SCIENCE – SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND MODELLING OF THICK CERAMIC COATINGS - Søknadsfrist: 15.09.2016

POST DOCTOR POSITION IN MATERIALS SCIENCE – SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND MODELLING OF THICK CERAMIC COATINGS - Institutt for materialteknologi

Universitetslektor 50 % (vikariat) tilknyttet uketjenesten (anestesiologi) - Søknadsfrist: 15.09.2016

Universitetslektor 50 % (vikariat) tilknyttet uketjenesten (anestesiologi) - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

PhD Fellowship in Corrosion and Interface Chemistry - Søknadsfrist: 15.09.2016

PhD Fellowship in Corrosion and Interface Chemistry - Institutt for materialteknologi

Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi eller finans - Søknadsfrist: 15.09.2016

Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi eller finans - Institutt for samfunnsøkonomi

POST DOC POSITION IN TWO-PHASE FLOW IN POROUS MEDIA - Søknadsfrist: 16.09.2016

POST DOC POSITION IN TWO-PHASE FLOW IN POROUS MEDIA - Institutt for fysikk

Professor/førsteamanuensis i etnomusikologi - Søknadsfrist: 20.09.2016

Professor/førsteamanuensis i etnomusikologi - Institutt for musikk

PhD Candidate Fellow position in analog integrated circuit design available at CIUS - Søknadsfrist: 20.09.2016

PhD Candidate Fellow position in analog integrated circuit design available at CIUS - Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Postdoktorstipend innen taleteknologi - Søknadsfrist: 23.09.2016

Postdoktorstipend innen taleteknologi - Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Førsteamanuensis i moderne historie (1750-2000) - Søknadsfrist: 30.09.2016

Førsteamanuensis i moderne historie (1750-2000) - Institutt for historiske studier

PhD Fellowship in Process Metallurgy - Søknadsfrist: 30.09.2016

PhD Fellowship in Process Metallurgy - Institutt for materialteknologi

Førsteamanuensis i tidlig moderne historie (1600-1850) - Søknadsfrist: 30.09.2016

Førsteamanuensis i tidlig moderne historie (1600-1850) - Institutt for historiske studier

Professor/Associate Professor in Big Data Cybernetics - Søknadsfrist: 30.09.2016

Professor/Associate Professor in Big Data Cybernetics - Institutt for teknisk kybernetikk

3 årig stilling som postdoktor i Human factors og pålitelighetsanalyse - Søknadsfrist: 30.09.2016

3 årig stilling som postdoktor i Human factors og pålitelighetsanalyse - Psykologisk institutt

Research associates in genetic epidemiology (Mendelian randomization) - Søknadsfrist: 30.09.2016

Research associates in genetic epidemiology (Mendelian randomization) - Institutt for samfunnsmedisin

Associate Professor in Comparative Animal Physiology - Søknadsfrist: 01.10.2016

Associate Professor in Comparative Animal Physiology - Institutt for biologi

Professor/Førsteamanuensis i Sosialpsykologi - Søknadsfrist: 01.10.2016

Professor/Førsteamanuensis i Sosialpsykologi - Psykologisk institutt

Postdoc position in Marine photosynthesis - Søknadsfrist: 15.11.2016

Postdoc position in Marine photosynthesis - Institutt for biologi