Norwegian university of science and technology

NTNU Vacancies and Job Openings

 

NTNU offers cutting-edge research opportunities, competitive pay and benefits, and a welcoming work environment – all in a stunning natural setting.

The listings below are a mix of Norwegian and English. These listings are also available through this RSS-feed.

Ledige stillinger

Ledige stillinger NTNU RSS

PhD candidate at the Department of Computer and Information Science, within “Data Mining and Knowledge-Based Decision Support” - Søknadsfrist: 08.07.2015

PhD candidate at the Department of Computer and Information Science, within “Data Mining and Knowledge-Based Decision Support” - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)

Seniorkonsulent/arkivar ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT - 95/15) - Søknadsfrist: 10.07.2015

Seniorkonsulent/arkivar ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT - 95/15) - Fakultetsadministrasjonen

Overingeniør ved Institutt for marin teknikk (IVT - 100/15) - Søknadsfrist: 10.07.2015

Overingeniør ved Institutt for marin teknikk (IVT - 100/15) - Institutt for marin teknikk

Postdoktorstipend innen Taleteknologi - Søknadsfrist: 13.07.2015

Postdoktorstipend innen Taleteknologi - Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

PhD-stipendier innen Taleteknologi - Søknadsfrist: 13.07.2015

PhD-stipendier innen Taleteknologi - Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

PhD Position in 3D Numerical Modelling of Irregular Wave Forces on OWT Substructures (IVT-97/15) - Søknadsfrist: 15.07.2015

PhD Position in 3D Numerical Modelling of Irregular Wave Forces on OWT Substructures (IVT-97/15) - Institutt for bygg, anlegg og transport

Postdoctoral fellow (project: INDOOR) at Department of Civil and Transport Engineering (IVT-102/15) - Søknadsfrist: 15.07.2015

Postdoctoral fellow (project: INDOOR) at Department of Civil and Transport Engineering (IVT-102/15) - Institutt for bygg, anlegg og transport

Seniorkonsulent tilkyttet prosjektet "Smart læring" - Søknadsfrist: 24.07.2015

Seniorkonsulent tilkyttet prosjektet "Smart læring" - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

PhD scholarship on Combustion and emission characteristics of second generation biofuels (IVT-98/15) - Søknadsfrist: 26.07.2015

PhD scholarship on Combustion and emission characteristics of second generation biofuels (IVT-98/15) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Position as PhD Research Fellow within the field of prostate cancer metabolism - Søknadsfrist: 26.07.2015

Position as PhD Research Fellow within the field of prostate cancer metabolism - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

PhD scholarship on Catalytic conversion of biomass to transportation fuels - Søknadsfrist: 26.07.2015

PhD scholarship on Catalytic conversion of biomass to transportation fuels - Institutt for kjemisk prosessteknologi

Konsulent ved Institutt for biologi - vikariat - Søknadsfrist: 30.07.2015

Konsulent ved Institutt for biologi - vikariat - Institutt for biologi

Post Doctoral position - Søknadsfrist: 31.07.2015

Post Doctoral position - Institutt for teknisk kybernetikk

Kommunikasjonsansvarlig - Søknadsfrist: 31.07.2015

Kommunikasjonsansvarlig - Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering

PhD position in Experimental Physics (nanomagnetism / magnonics) NT 49/15 - Søknadsfrist: 01.08.2015

PhD position in Experimental Physics (nanomagnetism / magnonics) NT 49/15 - Institutt for fysikk

Professor / Førsteamanuenis i musikkhistorie - Søknadsfrist: 01.08.2015

Professor / Førsteamanuenis i musikkhistorie - Det humanistiske fakultet (HF)

Ledig vikariat i 50 % stilling som HMS-koordinator - Søknadsfrist: 02.08.2015

Ledig vikariat i 50 % stilling som HMS-koordinator - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

PhD Research Fellowships in Aluminium Surface Science - Søknadsfrist: 02.08.2015

PhD Research Fellowships in Aluminium Surface Science - Institutt for materialteknologi

Førstekonsulent - eksamensmedarbeider, vikariat - Søknadsfrist: 03.08.2015

Førstekonsulent - eksamensmedarbeider, vikariat - Seksjon for studieadministrative støttesystemer

Head of Department/Project Developer - Søknadsfrist: 03.08.2015

Head of Department/Project Developer - Fakultet for arkitektur og billedkunst

PhD Position within Geomechanics (IVT-101/15) - Søknadsfrist: 03.08.2015

PhD Position within Geomechanics (IVT-101/15) - Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

Universitetslektor i medisin (øyesykdommer) tilknyttet uketjenesten ved St. Olavs Hospital HF - Søknadsfrist: 04.08.2015

Universitetslektor i medisin (øyesykdommer) tilknyttet uketjenesten ved St. Olavs Hospital HF - Institutt for nevromedisin

Postdoctoral fellowship / PhD fellowship in Malicious cryptography - Søknadsfrist: 07.08.2015

Postdoctoral fellowship / PhD fellowship in Malicious cryptography - Institutt for matematiske fag

Stipendiat i naturfagdidaktikk/matematikkdidaktikk - Søknadsfrist: 07.08.2015

Stipendiat i naturfagdidaktikk/matematikkdidaktikk - Program for lærerutdanning

Konsulent/førstekonsulent - konferanseadministrasjon - Søknadsfrist: 09.08.2015

Konsulent/førstekonsulent - konferanseadministrasjon - Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning

Associate Professor in Marine Environmental Toxicology - Søknadsfrist: 10.08.2015

Associate Professor in Marine Environmental Toxicology - Institutt for biologi

Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin ved det medisinske fakultet, NTNU - Søknadsfrist: 10.08.2015

Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin ved det medisinske fakultet, NTNU - Det medisinske fakultet (DMF)

PhD research fellowship position in Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) platform for ship-based arctic operations - Søknadsfrist: 10.08.2015

PhD research fellowship position in Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) platform for ship-based arctic operations - Institutt for teknisk kybernetikk

Førsteamanuensis i sosiologi - Søknadsfrist: 14.08.2015

Førsteamanuensis i sosiologi - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Stipendiat i statsvitenskap - Søknadsfrist: 14.08.2015

Stipendiat i statsvitenskap - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Position as PhD Research Fellow within the field of MRI image analysis - Søknadsfrist: 14.08.2015

Position as PhD Research Fellow within the field of MRI image analysis - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Professor in marin technology (Marine Engineering) ved Institutt for marin teknikk (IVT-96/15) - Søknadsfrist: 15.08.2015

Professor in marin technology (Marine Engineering) ved Institutt for marin teknikk (IVT-96/15) - Institutt for marin teknikk

Position as PhD Research Fellow in bioinformatics - Søknadsfrist: 15.08.2015

Position as PhD Research Fellow in bioinformatics - Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Stipendiatstilling - Analyse av verktøy for omstilling til miljøvennlig energi - Søknadsfrist: 15.08.2015

Stipendiatstilling - Analyse av verktøy for omstilling til miljøvennlig energi - Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Førsteamanuensis i rådgivningsvitenskap - Søknadsfrist: 16.08.2015

Førsteamanuensis i rådgivningsvitenskap - Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap

Universitetslektor i Medievitenskap (vikariat) - Søknadsfrist: 16.08.2015

Universitetslektor i Medievitenskap (vikariat) - Institutt for kunst- og medievitenskap

Universitetslektor i Drama og Teater (70 %) - vikariat - Søknadsfrist: 16.08.2015

Universitetslektor i Drama og Teater (70 %) - vikariat - Institutt for kunst- og medievitenskap

PhD Research Fellowship position in Secure Networking Technologies - Søknadsfrist: 16.08.2015

PhD Research Fellowship position in Secure Networking Technologies - Institutt for telematikk

Seksjonssjef for Utdanningsseksjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-94/15) - Søknadsfrist: 16.08.2015

Seksjonssjef for Utdanningsseksjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-94/15) - Fakultetsadministrasjonen

PhD-position in Latin literature within the research project: “The heterosexual tradition of homoerotic poetics.” - Søknadsfrist: 17.08.2015

PhD-position in Latin literature within the research project: “The heterosexual tradition of homoerotic poetics.” - Institutt for historiske studier

PhD position in Mineral production - Geometallurgy (IVT - 103/15) - Søknadsfrist: 17.08.2015

PhD position in Mineral production - Geometallurgy (IVT - 103/15) - Institutt for geologi og bergteknikk

Postdoctoral position in ancient Greek and/or Latin literature within the research project “The heterosexual tradition of homoerotic poetics.” - Søknadsfrist: 17.08.2015

Postdoctoral position in ancient Greek and/or Latin literature within the research project “The heterosexual tradition of homoerotic poetics.” - Institutt for historiske studier

Førsteamanuensis i senantikk - tidlig middelalderhistorie - Søknadsfrist: 20.08.2015

Førsteamanuensis i senantikk - tidlig middelalderhistorie - Institutt for historiske studier

Førsteamanuensis i Arkeologi - Søknadsfrist: 20.08.2015

Førsteamanuensis i Arkeologi - Institutt for historiske studier

Førsteamanuensis i arkeologi med ansvar for faggruppen ytre forvaltning ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie - Søknadsfrist: 23.08.2015

Førsteamanuensis i arkeologi med ansvar for faggruppen ytre forvaltning ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie - Seksjon for arkeologi og kulturhistorie

Postdoctoral fellowship - Søknadsfrist: 24.08.2015

Postdoctoral fellowship - Institutt for matematiske fag

Postdoktor i psykologi - Søknadsfrist: 30.08.2015

Postdoktor i psykologi - Psykologisk institutt

Professor / Associate Professor in Environmental Chemistry - Søknadsfrist: 31.08.2015

Professor / Associate Professor in Environmental Chemistry - Institutt for kjemi

PhD- position on fresh concrete (IVT - 99/15) - Søknadsfrist: 31.08.2015

PhD- position on fresh concrete (IVT - 99/15) - Institutt for konstruksjonsteknikk

Professor / førsteamanuensis i Arkitektonisk formgiving, materialer og konstruksjoner -100 % åremålsstilling for 6 år - Søknadsfrist: 31.08.2015

Professor / førsteamanuensis i Arkitektonisk formgiving, materialer og konstruksjoner -100 % åremålsstilling for 6 år - Fakultet for arkitektur og billedkunst

Førsteamanuensis i Filmvitenskap - Søknadsfrist: 01.09.2015

Førsteamanuensis i Filmvitenskap - Institutt for kunst- og medievitenskap

Professor / Førsteamanuensis i Jazz - Søknadsfrist: 01.09.2015

Professor / Førsteamanuensis i Jazz - Institutt for musikk

Stipendiat innen informasjonssystemer/systemsikkerhet - Søknadsfrist: 15.09.2015

Stipendiat innen informasjonssystemer/systemsikkerhet - Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)

Førsteamanuensis i virksomhetsledelse - Søknadsfrist: 15.09.2015

Førsteamanuensis i virksomhetsledelse - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Førsteamanuensis/professor innenfor fagområdet arkitektonisk formgivning komplekse bygg - 100 % fast stilling - Søknadsfrist: 15.09.2015

Førsteamanuensis/professor innenfor fagområdet arkitektonisk formgivning komplekse bygg - 100 % fast stilling - Fakultet for arkitektur og billedkunst

Two professorships/ associate professorships in biotechnology - Søknadsfrist: 15.09.2015

Two professorships/ associate professorships in biotechnology - Institutt for bioteknologi

Professor / Associate Professor in Medical Physics - Radiation Biophysics - Søknadsfrist: 01.10.2015

Professor / Associate Professor in Medical Physics - Radiation Biophysics - Institutt for fysikk