Norwegian university of science and technology

NTNU Vacancies and Job Openings

 

NTNU offers cutting-edge research opportunities, competitive pay and benefits, and a welcoming work environment – all in a stunning natural setting.

The listings below are a mix of Norwegian and English. These listings are also available through this RSS-feed.

 

Ledige stillinger

Ledige stillinger NTNU RSS

Stipendiat i bedriftsøkonomi/økonomisk styring/finansregnskap - Søknadsfrist: 29. april 2017

Stipendiat i bedriftsøkonomi/økonomisk styring/finansregnskap - Institutt for internasjonal forretningsdrift

Professor/Associate Professor in Geoscience and Petroleum (Subsea Engineering) - IV-49/17 - Søknadsfrist: 30. april 2017

Professor/Associate Professor in Geoscience and Petroleum (Subsea Engineering) - IV-49/17 - Institutt for geovitenskap og petroleum

Ph.d.-stipendiat i fagområdet informasjonssystemer, med fokus på IKT-basert samhandling - Søknadsfrist: 30. april 2017

Ph.d.-stipendiat i fagområdet informasjonssystemer, med fokus på IKT-basert samhandling - Institutt for datateknologi og informatikk

IT-utvikler - Søknadsfrist: 30. april 2017

IT-utvikler - Artsdatabanken

Timelærere i matematikk, diskret matematikk og fysikk - Søknadsfrist: 30. april 2017

Timelærere i matematikk, diskret matematikk og fysikk - Institutt for IKT og realfag

PhD FELLOWSHIP WITHIN THE TOPIC OF COLOUR AND APPEARANCE MEASUREMENT - Søknadsfrist: 30. april 2017

PhD FELLOWSHIP WITHIN THE TOPIC OF COLOUR AND APPEARANCE MEASUREMENT - Institutt for datateknologi og informatikk

Universitetslektor/førstelektor i automatiseringsteknikk - Søknadsfrist: 30. april 2017

Universitetslektor/førstelektor i automatiseringsteknikk - Institutt for teknisk kybernetikk

Universitetsbibliotekar - Søknadsfrist: 30. april 2017

Universitetsbibliotekar - Seksjon for kultur og vitenskapshistorie

PhD-stilling innen landskapsarkeologi med fokus på jernalder - Søknadsfrist: 30. april 2017

PhD-stilling innen landskapsarkeologi med fokus på jernalder - Institutt for arkeologi og kulturhistorie

PhD position within Multiscale 3D analysis of silicate-hosted magnetic inclusions - SO IV-13/17 - Søknadsfrist: 30. april 2017

PhD position within Multiscale 3D analysis of silicate-hosted magnetic inclusions - SO IV-13/17 - Institutt for geovitenskap og petroleum

Opptil fire stillinger som avdelingsingeniør ved CERG (Cardiac Exercise Research Group) - Søknadsfrist: 1. mai 2017

Opptil fire stillinger som avdelingsingeniør ved CERG (Cardiac Exercise Research Group) - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Leder for forvaltningsutvalgene for FUS, FUI og FUL - Søknadsfrist: 1. mai 2017

Leder for forvaltningsutvalgene for FUS, FUI og FUL - Prorektor for utdanning

The Center of Excellence QuSpin announces Ph.D and Postdoctor/Researcher positions - Søknadsfrist: 1. mai 2017

The Center of Excellence QuSpin announces Ph.D and Postdoctor/Researcher positions - Institutt for fysikk

PhD position within Scaling and Uncertainty Modelling in multiphase production (SUM) (IV-107/17) - Søknadsfrist: 1. mai 2017

PhD position within Scaling and Uncertainty Modelling in multiphase production (SUM) (IV-107/17) - Institutt for konstruksjonsteknikk

PhD position in Sustainability analysis and life cycle impact assessment of marine salmon aquaculture systems - Søknadsfrist: 1. mai 2017

PhD position in Sustainability analysis and life cycle impact assessment of marine salmon aquaculture systems - Institutt for biologiske fag Ålesund

Tre stipendiater innen sykehjemsforskning ved ISM - Søknadsfrist: 1. mai 2017

Tre stipendiater innen sykehjemsforskning ved ISM - Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Ledig stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (radiologi) ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk - Søknadsfrist: 1. mai 2017

Ledig stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (radiologi) ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Postdoc position in Statistical Mechanics and Transport Properties of Complex Fluids: Kinetic Theory and/or Simulation (SO IV-22/17) - Søknadsfrist: 1. mai 2017

Postdoc position in Statistical Mechanics and Transport Properties of Complex Fluids: Kinetic Theory and/or Simulation (SO IV-22/17) - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Ledig stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (radiologi) ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk - Søknadsfrist: 1. mai 2017

Ledig stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (radiologi) ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

PhD position at the Faculty of Humanities - Søknadsfrist: 1. mai 2017

PhD position at the Faculty of Humanities - Institutt for språk og litteratur

Post doc position for experimental single fluid particle breakage investigations - Søknadsfrist: 2. mai 2017

Post doc position for experimental single fluid particle breakage investigations - Institutt for kjemisk prosessteknologi

PhD position in microstructure-based modelling and simulation of dynamic fracture in aluminium alloys (IV-111/17) - Søknadsfrist: 2. mai 2017

PhD position in microstructure-based modelling and simulation of dynamic fracture in aluminium alloys (IV-111/17) - Institutt for konstruksjonsteknikk

PhD position in modeling of fluid particle coalescence - Søknadsfrist: 2. mai 2017

PhD position in modeling of fluid particle coalescence - Institutt for kjemisk prosessteknologi

PhD position in "Optimization of Energy Efficiency in Large-Scale Industrial Systems" - Søknadsfrist: 2. mai 2017

PhD position in "Optimization of Energy Efficiency in Large-Scale Industrial Systems" - Institutt for kjemisk prosessteknologi

PhD position in "Optimal operation and control of flexible heat-to-power cycles" - Søknadsfrist: 2. mai 2017

PhD position in "Optimal operation and control of flexible heat-to-power cycles" - Institutt for kjemisk prosessteknologi

PhD position at NTNU within “Novel current interruption technologies in power networks” - Søknadsfrist: 2. mai 2017

PhD position at NTNU within “Novel current interruption technologies in power networks” - Institutt for elkraftteknikk

Førstekonsulent, bestiller/prosjektøkonom (IV-104/17) - Søknadsfrist: 3. mai 2017

Førstekonsulent, bestiller/prosjektøkonom (IV-104/17) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Studiekonsulent ved Institutt for materialteknologi (førstekonsulent) - vikariat - Søknadsfrist: 3. mai 2017

Studiekonsulent ved Institutt for materialteknologi (førstekonsulent) - vikariat - Institutt for materialteknologi

Studentombud ved NTNU – jurist med råd- og veiledningskompetanse - Søknadsfrist: 3. mai 2017

Studentombud ved NTNU – jurist med råd- og veiledningskompetanse - Organisasjonsdirektør

Personvernombud ved NTNU – seniorrådgiver med juridisk kompetanse. - Søknadsfrist: 3. mai 2017

Personvernombud ved NTNU – seniorrådgiver med juridisk kompetanse. - Organisasjonsdirektør

Prosjektøkonom – fast stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent (IV-112/17) - Søknadsfrist: 3. mai 2017

Prosjektøkonom – fast stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent (IV-112/17) - Institutt for bygg- og miljøteknikk

PhD FELLOWSHIP WITHIN MANAGING SAFETY AND SECURITY RISKS OF CYBER-PHYSICAL SYSTEMS - Søknadsfrist: 5. mai 2017

PhD FELLOWSHIP WITHIN MANAGING SAFETY AND SECURITY RISKS OF CYBER-PHYSICAL SYSTEMS - Institutt for datateknologi og informatikk

Rådgiver - E-læringssystem - Søknadsfrist: 5. mai 2017

Rådgiver - E-læringssystem - Avdeling for utdanningskvalitet

Universitetslektor i arkeologi - Søknadsfrist: 5. mai 2017

Universitetslektor i arkeologi - Institutt for historiske studier

PhD Position in Performance Analysis of Safety-Critical Systems under a Complex Environment (IV-110/17) - Søknadsfrist: 5. mai 2017

PhD Position in Performance Analysis of Safety-Critical Systems under a Complex Environment (IV-110/17) - Institutt for maskinteknikk og produksjon

PhD position on Energy Planning of Urban Building Stocks - Søknadsfrist: 5. mai 2017

PhD position on Energy Planning of Urban Building Stocks - Institutt for energi- og prosessteknikk

Førsteamanuensis i Eksperter i team - Søknadsfrist: 5. mai 2017

Førsteamanuensis i Eksperter i team - Eksperter i Team

Professor/Associate professor in Geoscience and Petroleum (Mining Engineering) - IV-100/17 - Søknadsfrist: 7. mai 2017

Professor/Associate professor in Geoscience and Petroleum (Mining Engineering) - IV-100/17 - Institutt for geovitenskap og petroleum

Førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap - Søknadsfrist: 7. mai 2017

Førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap - Institutt for språk og litteratur

Førsteamanuensis i arkeologi - Søknadsfrist: 7. mai 2017

Førsteamanuensis i arkeologi - Institutt for arkeologi og kulturhistorie

Postdoctor/Researcher on LCA of second generation biofuels (IV-106/17) - Søknadsfrist: 7. mai 2017

Postdoctor/Researcher on LCA of second generation biofuels (IV-106/17) - Institutt for energi- og prosessteknikk

PhD position in Multi-dimensional studies of heterogeneous nucleation and early stage growth kinetics during phase transitions - Søknadsfrist: 7. mai 2017

PhD position in Multi-dimensional studies of heterogeneous nucleation and early stage growth kinetics during phase transitions - (2016) Institutt for fysikk

Researcher/Research Assistant/Research Internship in Computer Science - Søknadsfrist: 7. mai 2017

Researcher/Research Assistant/Research Internship in Computer Science - Institutt for IKT og realfag

To stillinger som prosjektøkonom - Seniorkonsulent/Rådgiver - Søknadsfrist: 7. mai 2017

To stillinger som prosjektøkonom - Seniorkonsulent/Rådgiver - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

FDV-rådgiver - Søknadsfrist: 8. mai 2017

FDV-rådgiver - Seksjon for prosjektgjennomføring

Prosjektleder (2 stillinger) - Søknadsfrist: 8. mai 2017

Prosjektleder (2 stillinger) - Seksjon for prosjektgjennomføring

Seniorkonsulent - HR-medarbeider - Søknadsfrist: 8. mai 2017

Seniorkonsulent - HR-medarbeider - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Førsteamanuensis i bedriftsøkonomi/ finansregnskap/ økonomisk styring - Søknadsfrist: 8. mai 2017

Førsteamanuensis i bedriftsøkonomi/ finansregnskap/ økonomisk styring - Institutt for internasjonal forretningsdrift

PhD Candidate Fellow position in analog integrated circuit design available at CIUS - Søknadsfrist: 9. mai 2017

PhD Candidate Fellow position in analog integrated circuit design available at CIUS - Institutt for elektroniske systemer

2 ÅPNE STILLINGER SOM POSTDOKTOR I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI - Søknadsfrist: 10. mai 2017

2 ÅPNE STILLINGER SOM POSTDOKTOR I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI - Institutt for psykologi

Professor / førsteamanuensis i medisin (allmennmedisin) - Søknadsfrist: 10. mai 2017

Professor / førsteamanuensis i medisin (allmennmedisin) - Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Førstekonsulent– kursadministrasjon, vikariat - Søknadsfrist: 10. mai 2017

Førstekonsulent– kursadministrasjon, vikariat - Seksjon for etter- og videreutdanning

Prosjektleder – konferanse og videreutdanning, vikariat inntil ett år med mulighet for forlengelse - Søknadsfrist: 10. mai 2017

Prosjektleder – konferanse og videreutdanning, vikariat inntil ett år med mulighet for forlengelse - Seksjon for etter- og videreutdanning

HR-konsulent – ett års vikariat med mulighet for fast tilsetting (IV-119/17) - Søknadsfrist: 12. mai 2017

HR-konsulent – ett års vikariat med mulighet for fast tilsetting (IV-119/17) - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Associate Professor in Autonomous Systems - Søknadsfrist: 12. mai 2017

Associate Professor in Autonomous Systems - Institutt for teknisk kybernetikk

Ph.D./Early Stage Researcher (ESR) position - Søknadsfrist: 14. mai 2017

Ph.D./Early Stage Researcher (ESR) position - Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Studiekonsulent ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap - Søknadsfrist: 14. mai 2017

Studiekonsulent ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap - Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Ph.D./Early Stage Researcher (ESR-09) position - Søknadsfrist: 14. mai 2017

Ph.D./Early Stage Researcher (ESR-09) position - Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

PoreLab announces several PhD and postdoc positions - Søknadsfrist: 14. mai 2017

PoreLab announces several PhD and postdoc positions - (2016) Institutt for fysikk

Ph.D./Early Stage Researcher (ESR-02) position in Interoperability and Reverse Engineering of Data Policies, Data Fusion and Big Data Aanalytics - Søknadsfrist: 14. mai 2017

Ph.D./Early Stage Researcher (ESR-02) position in Interoperability and Reverse Engineering of Data Policies, Data Fusion and Big Data Aanalytics - Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Universitetslektor II i medisin (ortopedi) ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap - Søknadsfrist: 14. mai 2017

Universitetslektor II i medisin (ortopedi) ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap - Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

PhD position on Early Warning Systems for Rainfall Induced Soil Slides (IV-97/17) - Søknadsfrist: 14. mai 2017

PhD position on Early Warning Systems for Rainfall Induced Soil Slides (IV-97/17) - Institutt for bygg- og miljøteknikk

PhD RESEARCH FELLOW IN MATERIALS PHYSICS – MAGNETIC FORCE MICROSCOPY ON TOPOLOGICAL SPIN TEXTURES FOR NEXT-GENERATION SPINTRONICS - Søknadsfrist: 14. mai 2017

PhD RESEARCH FELLOW IN MATERIALS PHYSICS – MAGNETIC FORCE MICROSCOPY ON TOPOLOGICAL SPIN TEXTURES FOR NEXT-GENERATION SPINTRONICS - Institutt for materialteknologi

Universitetslektor i engelsk fagdidaktikk - Søknadsfrist: 14. mai 2017

Universitetslektor i engelsk fagdidaktikk - Institutt for lærerutdanning

POST DOC POSITION IN MATERIALS PHYSICS – MAGNETIC FORCE MICROSCOPY ON TOPOLOGICAL SPIN TEXTURES FOR NEXT-GENERATION SPINTRONICS - Søknadsfrist: 14. mai 2017

POST DOC POSITION IN MATERIALS PHYSICS – MAGNETIC FORCE MICROSCOPY ON TOPOLOGICAL SPIN TEXTURES FOR NEXT-GENERATION SPINTRONICS - Institutt for materialteknologi

Stipendiatstilling ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier - Søknadsfrist: 15. mai 2017

Stipendiatstilling ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier - Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Postdoktor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier - Søknadsfrist: 15. mai 2017

Postdoktor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier - Institutt for tverrfaglige kulturstudier

PhD FELLOWSHIP WITHIN SOFTWARE SECURITY AND DEVOPS - Søknadsfrist: 15. mai 2017

PhD FELLOWSHIP WITHIN SOFTWARE SECURITY AND DEVOPS - Institutt for datateknologi og informatikk

Stipendiat i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning - Søknadsfrist: 15. mai 2017

Stipendiat i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning - Institutt for lærerutdanning

Stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning - Søknadsfrist: 15. mai 2017

Stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning - Institutt for lærerutdanning

Stipendiat i kulturskoleutvikling ved Institutt for lærerutdanning - Søknadsfrist: 15. mai 2017

Stipendiat i kulturskoleutvikling ved Institutt for lærerutdanning - Institutt for lærerutdanning

Stipendiat i yrkesfag ved Institutt for lærerutdanning - Søknadsfrist: 15. mai 2017

Stipendiat i yrkesfag ved Institutt for lærerutdanning - Institutt for lærerutdanning

Stipendiat i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning - Søknadsfrist: 15. mai 2017

Stipendiat i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning - Institutt for lærerutdanning

PROFESSOR/ASSOCIATE PROFESSOR IN MEDICINE (PREVENTIVE MEDICINE) AT NTNU - Søknadsfrist: 16. mai 2017

PROFESSOR/ASSOCIATE PROFESSOR IN MEDICINE (PREVENTIVE MEDICINE) AT NTNU - Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Universitetslektor i yrkesdidaktikk innenfor fagområdet teknikk- og industriell produksjon, 50 % fast stilling - Søknadsfrist: 18. mai 2017

Universitetslektor i yrkesdidaktikk innenfor fagområdet teknikk- og industriell produksjon, 50 % fast stilling - Institutt for lærerutdanning

PhD fellowship in Learning Analytics and Interaction - Søknadsfrist: 18. mai 2017

PhD fellowship in Learning Analytics and Interaction - Institutt for datateknologi og informatikk

Post-doctoral fellowship in biostatistics - Søknadsfrist: 20. mai 2017

Post-doctoral fellowship in biostatistics - Institutt for matematiske fag

PROFESSORSHIP IN GEOMATICS (3D DATA ACQUISITION AND DIGITAL MODELLING) (IV- 108/17) - Søknadsfrist: 20. mai 2017

PROFESSORSHIP IN GEOMATICS (3D DATA ACQUISITION AND DIGITAL MODELLING) (IV- 108/17) - Institutt for bygg- og miljøteknikk

Postdoc/PhD position in Risk Management and Systemic Resilience - Adaptive Processes for the Development and Construction of Complex Systems IV-117/17 - Søknadsfrist: 22. mai 2017

Postdoc/PhD position in Risk Management and Systemic Resilience - Adaptive Processes for the Development and Construction of Complex Systems IV-117/17 - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Postdoc/PhD position in Barriers and Enablers when Introducing New Materials and Products in Dispersed and Complex Value Chains (IV-116/17) - Søknadsfrist: 22. mai 2017

Postdoc/PhD position in Barriers and Enablers when Introducing New Materials and Products in Dispersed and Complex Value Chains (IV-116/17) - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Postdoc/PhD position in Design and Engineer to Order Methods for Development of Large Scale Aluminium Structures (IV-118/17) - Søknadsfrist: 22. mai 2017

Postdoc/PhD position in Design and Engineer to Order Methods for Development of Large Scale Aluminium Structures (IV-118/17) - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Postdoc/PhD position in Multi-Criteria Decision Analysis for Supporting the Choice of Design and Production Processes of Aluminium High Value Products - Søknadsfrist: 22. mai 2017

Postdoc/PhD position in Multi-Criteria Decision Analysis for Supporting the Choice of Design and Production Processes of Aluminium High Value Products - Institutt for maskinteknikk og produksjon

PhD/Postdoc position in Novel Product Development Methods Based on Rapid and Experimental Learning Loops (IV-114/17) - Søknadsfrist: 22. mai 2017

PhD/Postdoc position in Novel Product Development Methods Based on Rapid and Experimental Learning Loops (IV-114/17) - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Seniorrådgiver som RRI-koordinator ved Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) - Søknadsfrist: 23. mai 2017

Seniorrådgiver som RRI-koordinator ved Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) - Institutt for tverrfaglige kulturstudier

PhD research fellow position at NTNU in “Fundamental multi-market modeling of the Nordic power market” - Søknadsfrist: 24. mai 2017

PhD research fellow position at NTNU in “Fundamental multi-market modeling of the Nordic power market” - Institutt for elkraftteknikk

Ledig stilling som stipendiat ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap - Søknadsfrist: 25. mai 2017

Ledig stilling som stipendiat ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap - Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

POST-DOCTORAL FELLOWSHIP IN THE ExiBiDa PROJECT - Søknadsfrist: 27. mai 2017

POST-DOCTORAL FELLOWSHIP IN THE ExiBiDa PROJECT - Institutt for datateknologi og informatikk

PhD Research Fellowship in 3D Biomimetic Models of Bone - Søknadsfrist: 28. mai 2017

PhD Research Fellowship in 3D Biomimetic Models of Bone - (2016) Institutt for fysikk

2 faste stillinger som professor/førsteamanuensis i klinisk barne- og ungdomspsykologi - Søknadsfrist: 28. mai 2017

2 faste stillinger som professor/førsteamanuensis i klinisk barne- og ungdomspsykologi - Institutt for psykologi

Førsteamanuensis i entreprenørskap - Søknadsfrist: 31. mai 2017

Førsteamanuensis i entreprenørskap - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

PhD position IV-113/17 in understanding of crack initiation and propagation in additive manufactured light alloys - Søknadsfrist: 31. mai 2017

PhD position IV-113/17 in understanding of crack initiation and propagation in additive manufactured light alloys - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk - Søknadsfrist: 1. juni 2017

Førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk - Institutt for lærerutdanning

Førsteamanuensis i engelsk litteratur - Søknadsfrist: 1. juni 2017

Førsteamanuensis i engelsk litteratur - Institutt for lærerutdanning

Postdoctoral position in multimodal neuroimaging in the Clinical Neuroscience Laboratory - Søknadsfrist: 11. juni 2017

Postdoctoral position in multimodal neuroimaging in the Clinical Neuroscience Laboratory - Institutt for psykologi

Stipendiatstilling innen anvendt teaterforskning ved Institutt for kunst – og medievitenskap - Søknadsfrist: 1. september 2017

Stipendiatstilling innen anvendt teaterforskning ved Institutt for kunst – og medievitenskap - Institutt for kunst- og medievitenskap