+47 95890320
Idrettssenteret, Dragvoll, Loholt alle 81

Background and activities

Associate Professor in Sports and Physial Education 

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Engvik, Gunnar; Gjølme, Egil Galaaen. (2015) Strategisk ledelse av videregående skoler med spisset toppidrett. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..
  • Gjølme, Egil Galaaen; Sandvik, Lise Vikan. (2015) Uteskole som pedagogisk verktøy. Idrettspedagogikk.
  • Gjølme, Egil Galaaen; Østern, Anna-Lena. (2014) Å forholde seg til virkeligheten i virkeligheten - uteskolens dramaturgi i lærerutdanningen. Dramaturgi i didaktisk kontekst.

Report/dissertation

  • Gjølme, Egil Galaaen. (2010) Yrkesretting - kroppsøving - Gjennomgang av læreplan med tanke på yrkesretting - oppdragsbrev 22-09 A - UDIR. 2010.
  • Gjølme, Egil Galaaen. (2002) Spenningssøking i Norsk Antarktis Ekspedisjon 1999-2001. 2002.