+47 73591769 +47 91582171 Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 10*10551

Background and activities

Professor in sociology (of sports)

Central research topics:

 • Feminist perspectives on body, sport and modernity
 • The gendering of (sport) organizations,
 • Power and mechanisms of inclusion and exclusion in sport policy,
 • Images of leadership and gender in sport
 • Gender in sports media
 • Gender and coaching
 • Physical activity, sport and social class.

Main topics of teaching

 • Sport and social theory
 • Sport sociology
 • Sport history
 • Qualitative methods


Selected academic leadership positions:

 • Pro- rector of Finnmark University College.
 • Coordinator of the Research Group on Rural Women at Finnmark University College.
 • President of the Norwegian Association for Women and Gender Studies.
 • Extended board member of the International Sociology of Sport Association (ISSA)  
 • Leader of the master program in sport studies   

 

Selected scientific activities:

 • Several key note/guest lectures, invited papers and about 50 paper presentations on national and international congresses and conferences.
 • Guest editor for several special issues of journals of sport and gender research
 • Member of several editorial boards
 • Leader/member of expert committees to assess qualifications to academic positions at Norwegian universities as well as internationally.

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Bruce, Toni; Hovden, Jorid; Markula, Pirkko. (2010) Sportswomen at the Olympics. A Global Content Analysis of Newspaper Coverage. Sense Publishers. 2010. ISBN 978-94-6091-105-7.

Part of book/report

 • Hovden, Jorid. (2015) "Hvorfor har jeg mindre betalt på dame-siden når jeg gjør eksakt samme jobb?" Kjønnede maktpraksiser i topptrenervirksomheten. Trenerroller.
 • Hovden, Jorid. (2014) Kjønn og maktpraksisar i topptrenarverksemda. Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv.
 • Hovden, Jorid; Rafoss, Kolbjørn. (2014) Like og ulike historier. De første organiserte lagspillene blant kvinner i et kjønnspolitisk perspektiv. Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv.
 • Hovden, Jorid. (2013) Women as Agents of Change in Male Dominated Sports Cultures. Gender and Sport: Changes and Challenges.
 • Hovden, Jorid. (2012) Demokrati eller hegemoni? Jamställdhet och makt inom idrottsrörelsen. Är idrott nyttigt? En antologi om idrott och samhällsnytta.

Postal address

Department of Sociology and Political Science Norwegian University of Science and Technology 7491 Trondheim Norway