+47 73591769 +47 91582171 Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 10*10551

Background and activities

Professor in sociology (of sports)

Central research topics:

 • Feminist perspectives on body, sport and modernity
 • The gendering of (sport) organizations,
 • Power and mechanisms of inclusion and exclusion in sport policy,
 • Images of leadership and gender in sport
 • Gender in sports media
 • Gender and coaching
 • Physical activity, sport and social class.

Main topics of teaching

 • Sport and social theory
 • Sport sociology
 • Sport history
 • Qualitative methods


Selected academic leadership positions:

 • Pro- rector of Finnmark University College.
 • Coordinator of the Research Group on Rural Women at Finnmark University College.
 • President of the Norwegian Association for Women and Gender Studies.
 • Extended board member of the International Sociology of Sport Association (ISSA)  
 • Leader of the master program in sport studies   

 

Selected scientific activities:

 • Several key note/guest lectures, invited papers and about 50 paper presentations on national and international congresses and conferences.
 • Guest editor for several special issues of journals of sport and gender research
 • Member of several editorial boards
 • Leader/member of expert committees to assess qualifications to academic positions at Norwegian universities as well as internationally.

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Bruce, Toni; Hovden, Jorid; Markula, Pirkko. (2010) Sportswomen at the Olympics. A Global Content Analysis of Newspaper Coverage. Sense Publishers. 2010. ISBN 978-94-6091-105-7.

Part of book/report

 • Hovden, Jorid. (2015) "Hvorfor har jeg mindre betalt på dame-siden når jeg gjør eksakt samme jobb?" Kjønnede maktpraksiser i topptrenervirksomheten. Trenerroller.
 • Hovden, Jorid. (2014) Kjønn og maktpraksisar i topptrenarverksemda. Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv.
 • Hovden, Jorid; Rafoss, Kolbjørn. (2014) Like og ulike historier. De første organiserte lagspillene blant kvinner i et kjønnspolitisk perspektiv. Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv.
 • Hovden, Jorid. (2013) Women as Agents of Change in Male Dominated Sports Cultures. Gender and Sport: Changes and Challenges.
 • Hovden, Jorid. (2012) Demokrati eller hegemoni? Jamställdhet och makt inom idrottsrörelsen. Är idrott nyttigt? En antologi om idrott och samhällsnytta.
 • Hovden, Jorid. (2011) Kjønn og leiarskap i norsk idrett - kvinner i kjønnsklemme. Norsk Idrett - Indre spenning og ytre press.

Postal address

Department of Sociology and Political Science Norwegian University of Science and Technology 7491 Trondheim Norway