Kristin Melum Eide

Professor Department of Language and Literature

+47 73596423 +47 95700040
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 3*3417

Background and activities

MA in Scandinavian linguistics 1996 (thesis on small clauses). Ph.d. ("Dr. Art.") in linguistics in 2002 (thesis: "Norwegian Modals"). Member of the board NTNU.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Eide, Kristin Melum. (2015) The nature and origin of language. By Denis Bouchard (studies in the evolution of language 18). Review. Language. vol. 91 (3).
 • Gynnild, Vidar; Eide, Kristin Melum. (2015) "Å framføre et velformulert resonnement" Krav til språkføring og fremstilling i BA nordisk språk og litteratur. "Å framføre et velformulert resonnement" Krav til språkføring og fremstilling i BA nordisk språk og litteratur. UNIPED. vol. 38 (3).
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2012) "Vi va spost te å lær engelskt, da veit du" - litt om suppose(d) og modalitet i amerika-norsk. "Vi va spost te å lær engelskt, da veit du" - litt om suppose(d) og modalitet i amerika-norsk. Norsk lingvistisk tidsskrift. vol. 30 (2).
 • Eide, Kristin Melum. (2011) Norwegian (non-V2) declaratives, resumptive elements, and the Wackernagel position. Nordic Journal of Linguistics. vol. 34 (2).
 • Eide, Kristin Melum. (2011) The Ghost of the Old Norse Subjunctive: the Norwegian Subjunctive Participle. The Ghost of the Old Norse Subjunctive: the Norwegian Subjunctive Participle. Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik. vol. 52 (3).
 • Eide, Kristin Melum. (2010) Mood in Norwegian. Mood in Norwegian. Studies in Language Companion Series. vol. 120.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2007) Om verbplassering og så-konstruksjonen i to språkmøter. Om verbplassering og så-konstruksjonen i to språkmøter. NOA. Norsk som andrespråk.
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. (2007) On verb second and the så-construction in two Mainland Scandinavian contact situations. On verb second and the så-construction in two Mainland Scandinavian contact situations. Nordlyd. vol. 34 (3).
 • Eide, Kristin Melum. (2003) Modals and Tense. Modals and Tense. Konstanz Arbeitspapiere des Fachbereits Sprachwissenschaft. vol. 114.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Adjunction Sites for Negation in Norwegian: Modals and Negation. Adjunction Sites for Negation in Norwegian: Modals and Negation. Nordic Journal of Linguistics. vol. 25 (2).
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Mye moro med modalverb. Mye moro med modalverb. MONS 9 - Utvalde artikler fra det niende møtet om norsk språk i Oslo 2001.
 • Åfarli, Tor Anders; Eide, Kristin Melum. (2001) Predication at the Interface. Predication at the Interface. ZAS Papers in Linguistics. vol. 26.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) Generativ Lingvist - og humanist?. Generativ Lingvist - og humanist?. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur. vol. 1.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) The Construction of Meaning - A Case Study. The Construction of Meaning - A Case Study. International Conference of Nordic and General Linguistics : proceedings. vol. 10.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) Generativ Lingvist - og humanist. Generativ Lingvist - og humanist. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur. vol. 1.
 • Åfarli, Tor Anders; Eide, Kristin Melum. (2000) Subject requirement and predication. Subject requirement and predication. Nordic Journal of Linguistics. vol. 23.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1999) Semantically Charged Syntax and the Construction of Meaning. Semantically Charged Syntax and the Construction of Meaning. Proceedings of the 23rd Annual Penn Linguistics Colloquium. Penn Working Papers in Linguistics.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1999) The Syntactic Disguises of the Predication Operator. The Syntactic Disguises of the Predication Operator. Studia Linguistica. vol. 53.
 • Eide, Kristin Melum. (1997) Forholdet mellom språkets form og innhold. Forholdet mellom språkets form og innhold. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur. vol. 2.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1997) A Predication Operator: Evidence and Effects. A Predication Operator: Evidence and Effects. Working Papers in Scandinavian Syntax. vol. 59.

Books

 • Eide, Kristin Melum. (2015) Norsk andrespråkssyntaks. Norsk andrespråkssyntaks. Novus Forlag. 2015. ISBN 978-82-7099-818-0.
 • Eide, Kristin Melum. (2006) Norwegian Modals. Norwegian Modals. Mouton de Gruyter. 2006. ISBN 978-3-11-017996-5.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2003) Norsk generativ syntaks. Norsk generativ syntaks. Novus Forlag. 2003. ISBN 82-7099-372-7.

Part of book/report

 • Eide, Kristin Melum. (2015) Innledning. Innledning. Norsk andrespråkssyntaks.
 • Eide, Kristin Melum. (2015) Tilegnelse av verbale kategorier. Tilegnelse av verbale kategorier. Norsk andrespråkssyntaks.
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro. (2015) Kompetanse og performanse: kunnskap og produksjon. Kompetanse og performanse: kunnskap og produksjon. Norsk andrespråkssyntaks.
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro; Jin, Fufen. (2015) Nyere andrespråksteorier. Nyere andrespråksteorier. Norsk andrespråkssyntaks.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2015) Borrowing modal elements into American Norwegian: The case of suppose(d). Borrowing modal elements into American Norwegian: The case of suppose(d). Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2015) Verb Second and Finiteness Morphology in Norwegian Heritage Language of the American Midwest. Verb Second and Finiteness Morphology in Norwegian Heritage Language of the American Midwest. Moribund Germanic Heritage Languages in North America: Theoretical Perspectives and Empirical Findings.
 • Eide, Kristin Melum; Jin, Fufen. (2015) Tilegnelse av nominale kategorier. Tilegnelse av nominale kategorier. Norsk andrespråkssyntaks.
 • Aa, Leiv Inge; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2014) Somme mytar er fort avkledde: perfektum partisipp i dialektkorpuset. Somme mytar er fort avkledde: perfektum partisipp i dialektkorpuset. Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk.
 • Eide, Kristin Melum. (2013) Finittkategoriens kritiske karakter i norsk som andrespråk. Introduksjon ved Kristin Melum Eide. Finittkategoriens kritiske karakter i norsk som andrespråk. Introduksjon ved Kristin Melum Eide. Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap.
 • Eide, Kristin Melum. (2012) Om tempus og aspekt i norsk. Om tempus og aspekt i norsk. Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012.
 • Eide, Kristin Melum. (2011) Modals and the Present Perfect. Modals and the Present Perfect. In the Mood for Mood.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2011) Norwegian main clause declaratives: variation within and across grammars. Norwegian main clause declaratives: variation within and across grammars. Linguistic Universals and Language Variation.
 • Jin, Fufen; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2010) Pro-drop in Mandarin-Norwegian Bilinguals. Pro-drop in Mandarin-Norwegian Bilinguals. Chinese Matters: From Grammar to First and Second Language Acquisition.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) Finiteness: The haves and the have-nots. Finiteness: The haves and the have-nots. Advances in Comparative Germanic Syntax.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) Tense, finiteness and the survive principle: Temporal chains in a crash-proof grammar. Tense, finiteness and the survive principle: Temporal chains in a crash-proof grammar. Towards a Derivational Syntax: Survive-minimalism.
 • Eide, Kristin Melum. (2008) Finiteness in Norwegian, English, ... and Chinese?. Finiteness in Norwegian, English, ... and Chinese?. Comparative Grammar and Language Acquisition in the Age of Globalization: Norwegian and Chinese.
 • Nygård, Mari; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2008) Ellipsens syntaktiske struktur. Ellipsens syntaktiske struktur. Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2007) Flerspråklighet - en utfordring for det generative rammeverket? - Om dialektsyntaks og parallelle grammatikker. Flerspråklighet - en utfordring for det generative rammeverket? - Om dialektsyntaks og parallelle grammatikker. Nordisk Dialektologi og Sociolingvistik.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2001) Semi-lexical heads in a semantically charged syntax. Semi-lexical heads in a semantically charged syntax. Norbert Corver & Henk van Riemsdijk (eds.) Semi-lexical Categories.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) Lexical vs. Structural Meaning: a Case Study. Lexical vs. Structural Meaning: a Case Study. Papers in Linguistics from the University of Manchester, Vol. 7.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) The Construction of Meaning - A Case Study. The Construction of Meaning - A Case Study. The Nordic Languages and Modern Linguistics 10 Proceedings of the Tenth International Conference of Nordic and General Linguistics, University of Iceland.
 • Eide, Kristin Melum. (1998) Som-Predicatives: Exploring the Predication Operator. Som-Predicatives: Exploring the Predication Operator. Papers from the 16th Scandinavian Conference of Linguistics.
 • Eide, Kristin Melum. (1998) Kopulapartikler og dynamisk komposisjonalitet. Kopulapartikler og dynamisk komposisjonalitet. MONS 7. Utvalde artiklar frå det 7. Møtet Om Norsk Språk i Trondheim 1997.
 • Eide, Kristin Melum. (1998) Som-Predicatives: Exploring the Predication Operator. Som-Predicatives: Exploring the Predication Operator. Papers from the XVIth Scandinavian Conference of Linguistics.

Report/dissertation

 • Eide, Kristin Melum. (2002) Norwegian Modals. Norwegian Modals. 2002. ISBN 82-471-5108-1.
 • Eide, Kristin Melum. (1996) Som-predikativer. Som-predikativer. 1996.

Others

 • Eide, Kristin Melum. (2016) Språkutvikling: arv og miljø. Språkutvikling: arv og miljø. Gjesteforelesning . Høgskolen i Østfold; Halden. 2016-01-14 - 2016-01-14.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2016) Når norsk slipes mot engelsk: gammel og ny språkkontakt. Når norsk slipes mot engelsk: gammel og ny språkkontakt. FoU-seminar for faggruppa Flerspråklig oppvekst og utdanning . Høgskolen i Østfold; Høgskolen i Østfold. 2016-01-14 - 2016-01-14.
 • Eide, Kristin Melum. (2015) Modal bruk av (presens) perfektum i norsk: nye takter?. Modal bruk av (presens) perfektum i norsk: nye takter?. Møte om norsk språk 16 . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2015-11-25 - 2015-11-27.
 • Eide, Kristin Melum. (2015) Universalgrammatikken: Forskjellen på mennesker og alle andre dyr. Universalgrammatikken: Forskjellen på mennesker og alle andre dyr. Reseacher's night NTNU . NTNU; Trondheim. 2015-09-25 - 2015-09-25.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2015) Structural Reduction in Heritage Language: Simplification, Transfer, and/or Convergence. Structural Reduction in Heritage Language: Simplification, Transfer, and/or Convergence. WILA 6 6th Workshop on Immigrant Langauges in the Americas . Uppsala universitet; Uppsala. 2015-09-24 - 2015-09-26.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2015) Verbplassering i Amerika-norsk. Verbplassering i Amerika-norsk. Fagdag om Amerika-norsk . NTNU; Trondheim. 2015-03-27 - 2015-03-27.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2015) Eksotisk verbregel. Eksotisk verbregel. NRK p2 radio [Radio]. 2015-07-19.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2015) Når morsmålet ikke er det dominerende språket. Når morsmålet ikke er det dominerende språket. NRK p2 Språkteigen [Radio]. 2015-08-30.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2015) Om begrepet morsmål. Om begrepet morsmål. NRK p2 Språkteigen [Radio]. 2015-08-23.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2015) Vi får stadig flere svake verb. Vi får stadig flere svake verb. Språkteigen NRK P2 [Radio]. 2015-01-04.
 • Sunde, Anne Mette; Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Ommeren, Rikke van; Ringstad, Tina Louise; Eide, Kristin Melum; Landgraff, Espen Utne. (2015) "Vet du hvor mange språk du kan?". "Vet du hvor mange språk du kan?". Researchers' Night . NTNU; Realfagsbygget, NTNU Gløshaugen. 2015-09-25 - 2015-09-25.
 • Eide, Kristin Melum. (2014) Finittkategorien og språktilegnelse. Finittkategorien og språktilegnelse. «Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap» . Universitetet i Bergen; Bergen. 2014-01-09 - 2014-01-09.
 • Eide, Kristin Melum. (2014) Om finittkategorien i tilegnelsen av norsk. Om finittkategorien i tilegnelsen av norsk. Dugnadsgruppe på Den sjette forskningskonferansen om norsk som andrespråk . Universitetet i Stavanger; Sola. 2014-11-07 - 2014-11-07.
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro. (2014) Anaforbinding hos andrespråksinnlærere:finittmorfologiens relevans. Anaforbinding hos andrespråksinnlærere:finittmorfologiens relevans. Den sjette forskningskonferansen om norsk som andrespråk . Universitetet i Stavanger; Sola. 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2014) Strukturell reduksjon i arvespråk:forenkling eller konvergens?. Strukturell reduksjon i arvespråk:forenkling eller konvergens?. Den sjette forskningskonferansen om norsk som andrespråk . Universitetet i Stavanger; Sola. 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2014) Kjønnsløse substantiver. Kjønnsløse substantiver. NRK P2, Språkteigen [Radio]. 2014-01-10.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2014) Komplisert grammatikk. Komplisert grammatikk. NRK P2, Språkteigen [Radio]. 2014-02-07.
 • Lohndal, Terje; Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders; Mæhlum, Brit Kirsten. (2014) Finnes det lette og vanskelige språk?. Finnes det lette og vanskelige språk?. Researchers' Night 2014 . NTNU; Trondheim. 2014-09-26 - 2014-09-26.
 • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum. (2013) Binding of reflexives in second language acquisition: The relevance of finiteness morphology. Binding of reflexives in second language acquisition: The relevance of finiteness morphology. Societas Linguistica Europaea . University of Split; Slit. 2013-09-18 - 2013-09-21.
 • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum. (2013) Binding of reflexives in second language acqusition: The relevance of finiteness morphology. Binding of reflexives in second language acqusition: The relevance of finiteness morphology. 25th Scandinavian Conference of Linguistics . University of Iceland; Reykjavik. 2013-05-13 - 2013-05-15.
 • Eide, Kristin Melum. (2013) Germanic tense is compositional: a view from Norwegian. Germanic tense is compositional: a view from Norwegian. How categorical are categories? TRAIT workshop, university of Wroclaw . Research Group TRAIT, university of Wroclaw; University of Wrocław. 2013-01-07 - 2013-01-09.
 • Eide, Kristin Melum. (2013) Hvorfor endrer vi dialekten vår når vi flytter, og hvorfor får vi kjeft for det?. Hvorfor endrer vi dialekten vår når vi flytter, og hvorfor får vi kjeft for det?. Foredrag for kulturutvalget på Lillehammer . Kulturutvalget på Lillehammer; Lillehammer. 2013-04-11 - 2013-04-11.
 • Eide, Kristin Melum. (2013) Språk i endring. Språk i endring. Ekko, NRK P2 [Radio]. 2013-07-02.
 • Eide, Kristin Melum; Aa, Leiv Inge; Åfarli, Tor Anders. (2013) Nokre mytar er fort avkledde: partisipp i dialektkorpuset. Nokre mytar er fort avkledde: partisipp i dialektkorpuset. Dialektseminar 2013 . ScanDiaSyn/NorDiaSyn (Tekstlab., ILN, Universitetet i Oslo); Universitetet i Oslo. 2013-01-10 - 2013-01-11.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) Features Affecting Topicalization: Norwegian Varieties in the American Midwest. Features Affecting Topicalization: Norwegian Varieties in the American Midwest. 4th Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas ; Reykjavik. 2013-09-19 - 2013-09-21.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) Language contact and verb second in Norwegian varieties spoken in the American Midwest. Language contact and verb second in Norwegian varieties spoken in the American Midwest. Parallel grammars and multilingualism . NTNU; Trondheim. 2013-10-16 - 2013-10-18.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) Topikalisering og V2 i Amerika-norsk. Topikalisering og V2 i Amerika-norsk. Mons 15 ; Universitetet i Oslo. 2013-11-21 - 2013-11-23.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) V2and verb morphology in Norwegian heritage language of the American Midwest. V2and verb morphology in Norwegian heritage language of the American Midwest. iCLAVE 7 . Høgskolen i Sør-Trøndelag; Trondheim. 2013-06-25 - 2013-06-28.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) Verb movement and finiteness in Norwegian varieties of the American Midwest. Verb movement and finiteness in Norwegian varieties of the American Midwest. Tromsø International Conference on Language Diversity ; Tromsø. 2013-11-06 - 2013-11-08.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2013) "Det hadde vært artig å sett deg": Om forkledd infinitiv i norsk. "Det hadde vært artig å sett deg": Om forkledd infinitiv i norsk. Språkteigen, NRK P2 [Radio]. 2013-02-24.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2013) Uttrykk for "det tenkte" i norsk. Uttrykk for "det tenkte" i norsk. NRK p2 Språkteigen [Radio]. 2013-03-24.
 • Eide, Kristin Melum; Sunde, Anne Mette; Jones, Ann. (2013) Forurenser grammatikken. Forurenser grammatikken. Språkteigen, NRK P2 [Radio]. 2013-11-03.
 • Hjelde, Arnstein; Eide, Kristin Melum. (2013) V2 and non-V2 in Norwegian varieties spoken in the American Midwest. V2 and non-V2 in Norwegian varieties spoken in the American Midwest. The 25th Scandinavian Conference of Linguistics (25-SCL) ; Reykjavik. 2013-05-13 - 2013-05-15.
 • Lohndal, Terje; Eide, Kristin Melum; Grimstad, Maren Berg; Åfarli, Tor A; Riksem, Brita Ramsevik. (2013) Grammatikk og flerspråklighet. Grammatikk og flerspråklighet. Researchers' Night 2013 . NTNU; Trondheim. 2013-09-27.
 • Eide, Kristin Melum. (2012) Introduksjon til humanioras kjernevirksomhet. Introduksjon til humanioras kjernevirksomhet. HumStart . HF, NTNU; NTNU. 2012-08-16 - 2012-08-16.
 • Eide, Kristin Melum. (2012) Kulturnytt. Kulturnytt. NRK P2 Kulturnytt [Radio]. 2012-09-12.
 • Eide, Kristin Melum. (2012) Om festsyntaks. Om festsyntaks. NRK P2 Språkteigen [Radio]. 2012-06-17.
 • Eide, Kristin Melum. (2012) Om grammatisk kjønn. Om grammatisk kjønn. NRK P2 Språkteigen [Radio]. 2012-03-11.
 • Eide, Kristin Melum. (2012) Om skjult massiv flerspråklighet. Om skjult massiv flerspråklighet. NRK P2 Språkteigen [Radio]. 2012-06-24.
 • Eide, Kristin Melum. (2012) On topics and the Wackernagel position in Norwegian. On topics and the Wackernagel position in Norwegian. Grammatikseminarium, Språk- och litteraturcentrum . Lunds Universitet; Lund. 2012-05-03 - 2012-05-03.
 • Eide, Kristin Melum. (2012) The Ghost of the Old Norse Subjunctive: Konjunktiv forkledd som supinum. The Ghost of the Old Norse Subjunctive: Konjunktiv forkledd som supinum. N’CLAV Grand Meeting 2012 . Nordic Collaboration on Language Variation; Lysebu. 2012-08-13 - 2012-08-16.
 • Eide, Kristin Melum. (2012) Universalgrammatikken: Forskjellen på folk og alle andre dyr. Universalgrammatikken: Forskjellen på folk og alle andre dyr. Foredrag for Trondheim kommune, enhet for voksenopplæring . Forskningsdagene 2012: Forsker til lunsj; EVO, Trondheim. 2012-09-20 - 2012-09-20.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2012) Verb second in the Norwegian varieties spoken in the American Midwest. Verb second in the Norwegian varieties spoken in the American Midwest. The Third Workshop on Immigrant Languages in America . Penn State University; Penn State University, State College. 2012-09-27 - 2012-09-29.
 • Eide, Kristin Melum. (2011) Did we break English?. Did we break English?. N’CLAV – GRAND MEETING 2011 . Universitetet i Göteborg; Gottskär. 2011-08-22 - 2011-08-26.
 • Eide, Kristin Melum. (2011) ”Drøfting vil si å diskutere med seg selv”. Om å finne sin egen stemme i akademia. ”Drøfting vil si å diskutere med seg selv”. Om å finne sin egen stemme i akademia. Seminar for PhD-studenter . Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunn UiT; Universitetet i tromsø. 2011-04-28 - 2011-04-29.
 • Eide, Kristin Melum. (2011) Om drøfting: Introduksjon til humanioras kjernevirksomhet. Om drøfting: Introduksjon til humanioras kjernevirksomhet. HumStart . NTNU, HF-fakultetet; NTNU. 2011-08-18 - 2011-08-18.
 • Eide, Kristin Melum. (2011) Om tempus, aspekt og modus i norsk. Om tempus, aspekt og modus i norsk. Det 14de Møte om Norsk Språk (MONS 14) . Universitetet i Tromsø; Tromsø. 2011-11-24 - 2011-11-26.
 • Eide, Kristin Melum. (2011) On mood and modality in Norwegian. On mood and modality in Norwegian. Workshop on Modality in Germanic Languages . Volker Gast, Ekkehardt König,; Friedrich-Schiller-University Jena. 2011-10-14 - 2011-10-15.
 • Eide, Kristin Melum. (2011) Universalgrammatikken og norske setninger. Universalgrammatikken og norske setninger. Gjesteforelesning på Fosen videregående skole . Fosen videregående skole; Bjugn. 2011-02-17 - 2011-02-17.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2011) On modality in immigrant language: The case of spu:st in spoken Norwegian in the Midwest. On modality in immigrant language: The case of spu:st in spoken Norwegian in the Midwest. Second Workshop on Immigrant Languages in America ; Fefor. 2011-09-21 - 2011-09-24.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2011) Vi va spost te å lær ængelskt, da veit du! Om modalitet i amerikanorsk. Vi va spost te å lær ængelskt, da veit du! Om modalitet i amerikanorsk. Mons 14 . Universitetet i Tromsø; Tromsø. 2011-11-24 - 2011-11-26.
 • Eide, Kristin Melum; Jin, Fufen. (2011) Contradictory parameter settings in one mind: A case study of a bilingual's acquisition of finiteness and V2 in Norwegian. Contradictory parameter settings in one mind: A case study of a bilingual's acquisition of finiteness and V2 in Norwegian. Eigth International Symposium on Bilingualism ISB8 . Universitetet i Oslo; Oslo. 2011-06-15 - 2011-06-18.
 • Høyem, Inghild Flaate; Eide, Kristin Melum; Takamine, Kaori. (2011) Adverbielle småsetninger i norsk, tysk og japansk. Adverbielle småsetninger i norsk, tysk og japansk. Møte Om Norsk Språk (MONS 14) . Universitetet i Tromsø; Tromsø. 2011-11-24 - 2011-11-26.
 • Eide, Kristin Melum. (2010) Finiteness is a Primitive. Finiteness is a Primitive. Finiteness Fest: Workshop on Finiteness . Kristin Melum Eide, NTNU; NTNU, Trondheim. 2010-05-06 - 2010-05-07.
 • Eide, Kristin Melum. (2010) Finittkategorien i germanske språk. Finittkategorien i germanske språk. Gjesteforelesning Umeå Universitet . Mikael Vinka; Umeå. 2010-12-06 - 2010-12-06.
 • Eide, Kristin Melum. (2010) How (and why?) English is different: On finiteness and V2. How (and why?) English is different: On finiteness and V2. Gjesteforelesning ISWOC Universitetet i Oslo . Universitetet i Oslo; Oslo. 2010-11-26 - 2010-11-26.
 • Eide, Kristin Melum. (2010) Implementering av kvalifikasjonsrammeverket. Erfaringer fra et pilotprosjekt på Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. Implementering av kvalifikasjonsrammeverket. Erfaringer fra et pilotprosjekt på Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. NTNU-samling om kvalifikasjonsrammeverket . NTNU; Kvilhaugen gård, Trondheim. 2010-01-08 - 2010-01-08.
 • Eide, Kristin Melum. (2010) Om kvalifikasjonsrammeverket (KRaV). Erfaringer fra et pilotprosjekt. Om kvalifikasjonsrammeverket (KRaV). Erfaringer fra et pilotprosjekt. Fagdag om kvalifikasjonsrammeverket . Høgskolen i Volda; Volda. 2010-08-12 - 2010-08-12.
 • Eide, Kristin Melum. (2010) Språkteigen: The Scandinavians hit the English language like a car accident. Språkteigen: The Scandinavians hit the English language like a car accident. NRK p2 [Radio]. 2010-10-24.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2010) Norwegian is a V3 language. Norwegian is a V3 language. 32. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS), . Die Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft; Humboldt-Universität zu Berlin. 2010-02-23 - 2010-02-26.
 • Jin, Fufen; Eide, Kristin Melum. (2010) Contradictory parameter settings in one mind: A case study of a Mandarin-Norwegian bilingual’s acquisition of finiteness and V2 in Norwegian. Contradictory parameter settings in one mind: A case study of a Mandarin-Norwegian bilingual’s acquisition of finiteness and V2 in Norwegian. Finiteness Fest ; NTNU Trondheim. 2010-05-06 - 2010-05-07.
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. (2010) Syntactic structures as sociolinguistic variables: Norwegian main clause declaratives. Syntactic structures as sociolinguistic variables: Norwegian main clause declaratives. Grammatical contact and change – grammatical structure encounters the fluidity of language (GSFL 2010) . NTNU; Trondheim. 2010-09-22 - 2010-09-25.
 • Borthen, Kaja; Eide, Kristin Melum. (2009) Vi analyserer setningsapposisjoner, noe du absolutt bør få med deg. Vi analyserer setningsapposisjoner, noe du absolutt bør få med deg. MONS 13 . NTNU; Trondheim. 2009-11-26 - 2009-11-28.
 • Eide, Kristin Mehlum; Sollid, Hilde. (2009) Norsk er et V3 språk. Norsk er et V3 språk. MONS 13 - Møte om norsk språk . NTNU; Trondheim. 2009-11-26 - 2009-11-28.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) Altering the English verb phrase: The disappearing finiteness distinction. Altering the English verb phrase: The disappearing finiteness distinction. The Third International Conference on the Linguistics of Contemporary English (ICLCE3) . School of advanced study; University of London. 2009-07-15 - 2009-07-15.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) Language contact and L2 effects: The disappearing finiteness distinction in English. Language contact and L2 effects: The disappearing finiteness distinction in English. International workshop on Language contact and linguistic outcomes . Universitetet i Tromsø; Tromsø. 2009-06-19 - 2009-06-19.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) Norsk er ikke så V2. Norsk er ikke så V2. Språkteigen, NRK P1 [Radio]. 2009-06-14.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) Om trøndersk grammatikk. Om trøndersk grammatikk. Språkteigen, NRK P1 [Radio]. 2009-04-19.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) The disappearing finiteness distinction in English: An L2 effect?. The disappearing finiteness distinction in English: An L2 effect?. Invitert gjesteforelesning Sonderforschungsbereich Merhrsprachigke . Universität Hamburg; Hamburg. 2009-04-02 - 2009-04-02.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) The disappearing finiteness distinction in English: An L2 effect?. The disappearing finiteness distinction in English: An L2 effect?. Workshop on Language change: Grammaticalization and beyond (LCGB) . Universitetet i Ulster; Belfast. 2009-04-24 - 2009-04-24.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2009) Norsk er et V3-språk. Norsk er et V3-språk. MONS13, Det trettende møte om norsk språk . NTNU og Hist; Trondheim. 2009-11-26 - 2009-11-26.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2009) Norwegian is a V3 language. Norwegian is a V3 language. ICLAVE 5, The 5th International Conference on Language Variation in Europe . Københavns universitet; København. 2009-06-25 - 2009-06-25.
 • Eide, Kristin Melum. (2008) Finiteness and inflection: The syntax your morphology can afford. Finiteness and inflection: The syntax your morphology can afford. 9th ESSE conference . Universitetet i Århus; Århus. 2008-08-22 - 2008-08-24.
 • Eide, Kristin Melum. (2008) Finiteness and inflection: The syntax your morphology can afford. Finiteness and inflection: The syntax your morphology can afford. 23rd Scandinavian Conference of Linguistics . Universitetet i Uppsala; Uppsala. 2008-10-01 - 2008-10-03.
 • Eide, Kristin Melum. (2008) Finittkategorien i skandinavisk versus engelsk. Finittkategorien i skandinavisk versus engelsk. Grammatisk seminarium . Nordiska Insitutionen, Lunds universitet; Lund. 2008-02-28 - 2008-02-28.
 • Eide, Kristin Melum. (2008) Norwegian is a V3 language, and expletives are ("V2") particles. Norwegian is a V3 language, and expletives are ("V2") particles. NORMS Workshop on expletives . Nordic Center of Excellence in Microcomparative Syntax; Helsinki. 2008-05-29 - 2008-05-30.
 • Eide, Kristin Melum. (2008) Prinsipp- og Parameterteori og intraindividuell syntaktisk variasjon. Prinsipp- og Parameterteori og intraindividuell syntaktisk variasjon. Språkvitenskapelig seminar . Seksjonen for lingvistske fag, UiO; Oslo. 2008-11-12 - 2008-11-12.
 • Eide, Kristin Melum. (2008) The distribution of finiteness in some Germanic languages and dialects. The distribution of finiteness in some Germanic languages and dialects. Typology and Nordic dialect variation . Nordic Center of Excellence in Microcomparative Syntax; Helsinki. 2008-06-05 - 2008-06-06.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2008) Intraspeaker variation: An integrated approach. Intraspeaker variation: An integrated approach. Methods in Dialectology . Universitetet i leeds; Leeds. 2008-08-04 - 2008-08-08.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2008) Dialect syntax and parallel grammars: A challenge to generative frameworks?. Dialect syntax and parallel grammars: A challenge to generative frameworks?. Language learning in the time of globalization ; NTNU, Trondheim. 2008-12-17 - 2008-12-18.
 • Eide, Kristin Melum. (2007) Finiteness. Finiteness. ScanDiaSyn Grand Meeting . NORMS; Mývatn. 2007-08-16 - 2007-08-20.
 • Eide, Kristin Melum. (2007) Finiteness. The haves and the have-nots. Finiteness. The haves and the have-nots. 22nd Comparative Germanic Syntax Workshop . Universitetet i Stuttgart; Universitetet i Stuttgart. 2007-06-08 - 2007-06-08.
 • Eide, Kristin Melum. (2007) Norsk er mye fin(ittere) enn engelsk. Norsk er mye fin(ittere) enn engelsk. MONS12 Møte om norsk språk . Universitetet i Stavanger; Stavanger. 2007-11-22 - 2007-11-24.
 • Eide, Kristin Melum. (2007) Norsk og svensk er mye mer finitt enn engelsk!. Norsk og svensk er mye mer finitt enn engelsk!. Seminar . Svenska språket, Göteborgs universitet; Göteborg. 2007-12-08 - 2007-12-08.
 • Eide, Kristin Melum. (2007) On Finiteness. On Finiteness. 1st Chinosat Workshop . INL, NTNU; Trondheim. 2007-04-23 - 2007-04-24.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2007) The Decline of V2 in Mainland Scandinavian?. The Decline of V2 in Mainland Scandinavian?. ICLAVE4 . Universtitetet på Kypros; Nicosia. 2007-06-17 - 2007-06-19.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2007) Universal Bilingualism – The Missing Link between Sociolinguists and Generativists?. Universal Bilingualism – The Missing Link between Sociolinguists and Generativists?. Nordic Language Variation Network Workshop . CASTL; Tromsø. 2007-04-18 - 2007-04-20.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2007) Universal Bilingualism as a Solution to Variation. Universal Bilingualism as a Solution to Variation. Dialogue between paradigms, symposium og PhD kurs . Nordic Language Variation Network; Schæffergården, København. 2007-10-12 - 2007-10-15.
 • Eide, Kristin Melum. (2006) Finiteness and the subject. Finiteness and the subject. Innlegg på Workshop on Variation . Språkmøter/NORMS/VISSP; Trondheim. 2006-08-05 - 2006-08-06.
 • Eide, Kristin Melum. (2006) Finiteness: The haves and the have-nots. Finiteness: The haves and the have-nots. Annual Meeting for the Linguistics Association of Great Britain . Universitetet of Newcastle upon Tyne; Newcastle upon Tyne. 2006-08-30 - 2006-09-02.
 • Eide, Kristin Melum. (2006) Modals and the Present Perfect. Modals and the Present Perfect. The 7th Chronos Conference . Universitetet i Antwerpen; Antwerpen. 2006-09-10 - 2006-09-20.
 • Eide, Kristin Melum. (2006) On Finiteness. On Finiteness. Grammatikkseminar ved Lunds universitet . Engelska Institutionen; Lunds universitet. 2006-05-31 - 2006-05-31.
 • Eide, Kristin Melum. (2006) Tense and finiteness in Norwegian L2: Three different explanations. Tense and finiteness in Norwegian L2: Three different explanations. Workshop on Language Acquisition på 22. Scandinavian Conference of Linguistics . Universitetet i Ålborg; Ålborg. 2006-06-19 - 2006-06-22.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2006) On Norwegian L2: Verb second, transfer and the ”Underspecified CP” hypothesis. On Norwegian L2: Verb second, transfer and the ”Underspecified CP” hypothesis. Innlegg på Workshop on Language Acquisition, 22. Scandinavian Conference of Linguistics . Universitetet i Ålborg; Ålborg. 2006-06-19 - 2006-06-22.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2006) Dialekter og parametrisering. Dialekter og parametrisering. 8. nordiske dialektologkonference . Peter Skautrup Centeret for Jysk Dialektforskning; Arhus Universitet, Århus. 2006-08-15 - 2006-08-18.
 • Nygård, Mari; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2006) Ellipse og syntaktisk struktur. Ellipse og syntaktisk struktur. Oslomålet - et seminar med forskning fra NoTa-korpuset . Tekstlaboratoriet, INL; Oslo. 2006-11-23 - 2006-11-24.
 • Eide, Kristin Melum. (2005) Argumentstrukturen til norske modalverb. Argumentstrukturen til norske modalverb. MONS11 (Det 11. møte om norsk språk) . Universitetet I Bergen; bergen. 2005-11-24 - 2005-11-26.
 • Eide, Kristin Melum. (2005) Norske modalverb. Norske modalverb. Mestermøte i Modalitet . Universitetet i Bergen; Bergen. 2005-11-08 - 2005-11-08.
 • Eide, Kristin Melum. (2005) Norwegian Modals. Norwegian Modals. 21st Scandinavian Conference on Linguistics . NTNU; Trondheim. 2005-06-01 - 2005-06-04.
 • Eide, Kristin Melum. (2005) Verb og subjekt i norsk som andrespråk. Verb og subjekt i norsk som andrespråk. Den 7. konferansen som Nordens Språk som andrespråk . Universitetet i Bergen; Bergen. 2005-11-09 - 2005-11-11.
 • Eide, Kristin Melum. (2004) Second Language Creation:Verbs and subjects in foreign speakers� varieties of Norwegian. Second Language Creation:Verbs and subjects in foreign speakers� varieties of Norwegian. Språkkontakt og språkendring . Språkmøterprosjektet; NTNU. 2004-05-06 - 2004-05-07.
 • Eide, Kristin Melum. (2004) Tense. Tense. the 20th Scandinavian Conference of Linguistics . Nordic Assosiation of Linguists; Helsinki. 2004-01-07 - 2004-01-09.
 • Eide, Kristin Melum. (2004) Verb og subjekt i norsk som andrespråk. Verb og subjekt i norsk som andrespråk. NOA1, Den første konferansen for norsk som andrespråk . HS i Hedmarks gruppe for studier av språk- og kulturmøter; Hamar. 2004-11-18 - 2004-11-19.
 • Eide, Kristin Melum. (2004) Om tempus i norsk. Om tempus i norsk. Tverrfaglig seminar: Språkteknologiske ressurser v. NTNU . Inst. for datateknikk/inst. for teleteknikk; NTNU. 2004-02-13 - 2004-02-13.
 • Eide, Kristin Melum. (2003) Dialektspesifikke modalkonstruksjoner. Dialektspesifikke modalkonstruksjoner. Dugnadsgruppa Syntaktisk variasjon i nordiske målføre, MONS 10 (Det 10. møte om norsk språk) . [Mangler data]; Høyskolen i Agder, Kristiansand. 2003-11-21.
 • Eide, Kristin Melum. (2003) Et komposisjonelt tempussystem. Et komposisjonelt tempussystem. MONS 10 (Det 10. Møte om norsk språk) . [Mangler data]; Høyskolen i Agder, Kristiansand. 2003-11-22.
 • Eide, Kristin Melum. (2003) Setningskomplementer og Tempus. Setningskomplementer og Tempus. Nordisk workshop om setnings-komplementering . [Mangler data]; Oslo. 2003-09-14.
 • Eide, Kristin Melum. (2003) Tempus � komposisjonalitet og parametrisering. Tempus � komposisjonalitet og parametrisering. [Mangler data] . Språkvetenskaplega seksjonen, Lunds Universitet; Lund. 2003-11-13.
 • Eide, Kristin Melum. (2003) Universal and non-universal properties of tense. Universal and non-universal properties of tense. CASTL Kick-off Conference . [Mangler data]; Tromsø. 2003-10-05.
 • Eide, Kristin Melum; Flaate, Inghild. (2003) Multifunctional Structures in Norwegian and German. Multifunctional Structures in Norwegian and German. Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS) . [Mangler data]; München. 2003-02-28.
 • Eide, Kristin Melum; Flaate, Inghild. (2003) Non-verbal copulas in German and Norwegian. Non-verbal copulas in German and Norwegian. Joint Meeting of the Forum for Germanic Language Studies and the Society for Germanic Linguistics . [Mangler data]; London. 2003-01-05.
 • Åfarli, Tor Anders; Nilsen, Randi Alice; Eide, Kristin Melum. (2003) Norsk grammatikk som studiefag ved universitetet: ei ny lærebok i norsk syntaks. Norsk grammatikk som studiefag ved universitetet: ei ny lærebok i norsk syntaks. Faglig-predagogisk dag . [Mangler data]; NTNU, Trondheim. 2003-11-28.
 • Eide, Kristin Melum. (2003) Norwegian Modals. Norwegian Modals. Gjesteforelesning . Engelska Institutionen, Lunds Universitet; Lund. 2003-04-08.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Modals and Tense. Modals and Tense. Conference on (Preferably)Non-Lexical Semantics . [Mangler data]; Universitet Paris 7. 2002-06-14.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Modals and Tense. Modals and Tense. Sinn und Bedeutung 7 . [Mangler data]; Universitetet i Konstanz. 2002-10-05.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Modals and Tense. Modals and Tense. The Fifth Chronos Colloquium . [Mangler data]; Groningen, Nederland. 2002-06-21.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Modals, Theta-roles and Subject Scope. Modals, Theta-roles and Subject Scope. The 19th Scandinavian Conference of Linguistics . [Mangler data]; Universitetet i Tromsø. 2002-01-12.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Tanker om Tempus. Tanker om Tempus. [Mangler data] . Seksjon for Lingvistiske fag UiB; Universitetet i Bergen. 2002-03-08.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Tid og Tempus. Tid og Tempus. [Mangler data] . Germanistisk Institutt; Dragvoll, Trondheim. 2002-03-15.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Den nye språkvitenskapen. Den nye språkvitenskapen. Forskningsforedrag . Bjugn Rotary; Bjugn, Fosen. 2002-09-16.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Skulle, ville, kunne, burde, måtte?. Skulle, ville, kunne, burde, måtte?. Gemini [Fagblad]. 2002-06-05.
 • Eide, Kristin Melum; Flaate, Inghild. (2001) Predication Particles in German and Norwegian. Predication Particles in German and Norwegian. Nasjonalt forskerutdanningskurs om predikasjon . [Mangler data]; Trondheim. 2001-10-20.
 • Åfarli, Tor Anders; Eide, Kristin Melum. (2001) Predication at the Interface. Predication at the Interface. Workshop on Syntax of Predication . [Mangler data]; ZAS, Humboldt-Universität, Berlin. 2001-11-03.
 • Eide, Kristin Melum; Nordgård, Torbjørn. (2000) Modals and the Syntax/Semantics Interface: The Scandinavian Challenge. Modals and the Syntax/Semantics Interface: The Scandinavian Challenge. The 18th Scandinavian Conference of Linguistics . [Mangler data]; Lund, Sverige, 20.05.00.
 • Eide, Kristin Melum. (1999) Lingvist og humanist: Mellom barken og veden?. Lingvist og humanist: Mellom barken og veden?. Forskerutdanningsseminar for språkvitere . [Mangler data]; NTNU, 3. - 4. desember.
 • Eide, Kristin Melum. (1999) Norske modalverb: Myter og mysterier. Norske modalverb: Myter og mysterier. MONS8: 8. Møte Om Norsk Språk . [Mangler data]; Universitetet i Tromsø, 18. - 20. november.
 • Eide, Kristin Melum; Flaate, Inghild. (1999) Adverbial Small Clauses in Norwegian and German. Adverbial Small Clauses in Norwegian and German. Forskerutdanningsseminar om grensesnittet syntaks-semantikk . [Mangler data]; NTNU, 30. - 31. august.
 • Eide, Kristin Melum; Flaate, Inghild. (1999) Adverbial Small Clauses in Norwegian and German. Adverbial Small Clauses in Norwegian and German. Conference on Adverbials and Adjuncts . [Mangler data]; Universitetet i Tromsø, 17. - 18. april.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1999) Predikasjon, subjektskrav og forholdet syntaks-semantikk. Predikasjon, subjektskrav og forholdet syntaks-semantikk. [Mangler data] . [Mangler data]; Universitetet i Bergen. 1999-05-28.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1999) Semantically Charged Syntax and the Contruction of Meaning. Semantically Charged Syntax and the Contruction of Meaning. The Twenty-Third Annual Penn Linguistics Colloquium . [Mangler data]; University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. 1999-02-27 - 1999-02-28.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1999) Semi-Lexical Heads in a Semantically Charged Syntax. Semi-Lexical Heads in a Semantically Charged Syntax. Workshop on Semi-Lexical Heads . [Mangler data]; Tilburg University, Nederland. 1999-05-20 - 1999-05-21.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1999) Semi-Lexical Heads in a Semantically Charged Syntax. Semi-Lexical Heads in a Semantically Charged Syntax. SKY Symposium: The Relation between Syntax and Semantics in the Analysis of Linguistic Structure . [Mangler data]; University of Helsinki, Finland. 1999-09-02 - 1999-09-04.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1999) Semi-Lexical Heads in a Semantically Charged Syntax. Semi-Lexical Heads in a Semantically Charged Syntax. Forskerutdanningsseminar om grensesnittet syntaks-semantikk . [Mangler data]; NTNU, Trondheim. 1999-08-30 - 1999-08-31.
 • Åfarli, Tor Anders; Eide, Kristin Melum. (1999) How Semantic Are Syntactic Representations? The Status of Expletive Subjects in a Grammar Semantics Approach. How Semantic Are Syntactic Representations? The Status of Expletive Subjects in a Grammar Semantics Approach. [Mangler data] . [Mangler data]; Université du Québec à Montréal, Montréal, 11. november (ved T.A.Å.). 1999-11-11.
 • Eide, Kristin Melum. (1998) A Matter of Multifunctionality: Lexical vs. Structural Meaning. A Matter of Multifunctionality: Lexical vs. Structural Meaning. Avhandlingsseminar på den nasjonale sommerskolen "Semantikk og Pragmatikk" . [Mangler data]; NTNU, Trondheim.
 • Eide, Kristin Melum. (1998) Lexical versus structural meaning: A case study. Lexical versus structural meaning: A case study. Seventh Annual Postgraduate Linguistics Conference . [Mangler data]; University of Manchester, Manchester, UK.
 • Eide, Kristin Melum. (1998) Lexical versus structural meaning: A case study. Lexical versus structural meaning: A case study. The Xth Conference on Nordic and General Linguistics . [Mangler data]; Háskóli Íslands, Reykjavík.
 • Eide, Kristin Melum; Flaate, Inghild. (1998) Interpretive Effects of Morphological Case: Norwegian and German Predicatives. Interpretive Effects of Morphological Case: Norwegian and German Predicatives. Workshop on Morphological Case . [Mangler data]; Universiteit Utrecht, Utrecht, Nederland.
 • Eide, Kristin Melum; Flaate, Inghild. (1998) Interpretive Effects of Morphological Case: Norwegian and German Predicatives. Interpretive Effects of Morphological Case: Norwegian and German Predicatives. Språkvitenskapelig seminar . [Mangler data]; Lingvistisk institutt, NTNU.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1998) Generalized Multifunctionality: How Language Recycles Meaning. Generalized Multifunctionality: How Language Recycles Meaning. Conference on (Preferably) Non-Lexical Semantics . [Mangler data]; Université Paris VII, Paris. 1998-05-28 - 1998-05-30.
 • Eide, Kristin Melum. (1997) Kopulapartikler i norsk. Kopulapartikler i norsk. Møte om norsk språk (MONS) 7 . [Mangler data]; NTNU, Trondheim.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1997) A Predication Operator: Evidence and Effects. A Predication Operator: Evidence and Effects. Twelfth Comparative Germanic Syntax Workshop . [Mangler data]; Vrije Universiteit, Amsterdam/HIL. 1997-01-09 - 1997-01-10.
 • Åfarli, Tor Anders; Eide, Kristin Melum. (1997) A Semantic Explanation of the Subject Requirement. A Semantic Explanation of the Subject Requirement. Sinn und Bedeutung: 2. Jahrestagung der Gesellschaft für Semant ik . [Mangler data]; Humboldt-Universität Berlin. 1997-12-05 - 1997-12-07.
 • Åfarli, Tor Anders; Eide, Kristin Melum. (1997) The EPP and Predication. The EPP and Predication. Workshop on Subjects, Expletives, and the EPP . [Mangler data]; Universitetet i Tromsø. 1997-06-06 - 1997-06-07.