Postal address

Department of Language and Literature Norwegian University of Science and Technology 7491 Trondheim Norway
profileimage

Kristin Melum Eide

Professor

Background and activities

MA in Scandinavian linguistics 1996 (thesis on small clauses). Ph.d. ("Dr. Art.") in linguistics in 2002 (thesis: "Norwegian Modals"). Member of the board NTNU.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2012) "Vi va spost te å lær engelskt, da veit du" - litt om suppose(d) og modalitet i amerika-norsk. Norsk lingvistisk tidsskrift. volum 30 (2).
 • Eide, Kristin Melum. (2011) Norwegian (non-V2) declaratives, resumptive elements, and the Wackernagel position. Nordic Journal of Linguistics. volum 34 (2).
 • Eide, Kristin Melum. (2011) The Ghost of the Old Norse Subjunctive: the Norwegian Subjunctive Participle. Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik. volum 52 (3).
 • Eide, Kristin Melum. (2010) Mood in Norwegian. Studies in Language Companion Series. volum 120.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2007) Om verbplassering og så-konstruksjonen i to språkmøter. NOA. Norsk som andrespråk.
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. (2007) On verb second and the så-construction in two Mainland Scandinavian contact situations. Nordlyd. volum 34 (3).
 • Eide, Kristin Melum. (2003) Modals and Tense. Konstanz Arbeitspapiere des Fachbereits Sprachwissenschaft. volum 114.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Adjunction Sites for Negation in Norwegian: Modals and Negation. Nordic Journal of Linguistics. volum 25 (2).
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Mye moro med modalverb. MONS 9 - Utvalde artikler fra det niende møtet om norsk språk i Oslo 2001.
 • Åfarli, Tor Anders; Eide, Kristin Melum. (2001) Predication at the Interface. ZAS Papers in Linguistics. volum 26.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) Generativ Lingvist - og humanist?. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur. volum 1.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) The Construction of Meaning - A Case Study. International Conference of Nordic and General Linguistics : proceedings. volum 10.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) Generativ Lingvist - og humanist. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur. volum 1.
 • Åfarli, Tor Anders; Eide, Kristin Melum. (2000) Subject requirement and predication. Nordic Journal of Linguistics. volum 23.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1999) Semantically Charged Syntax and the Construction of Meaning. Proceedings of the 23rd Annual Penn Linguistics Colloquium. Penn Working Papers in Linguistics.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1999) The Syntactic Disguises of the Predication Operator. Studia Linguistica. volum 53.
 • Eide, Kristin Melum. (1997) Forholdet mellom språkets form og innhold. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur. volum 2.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1997) A Predication Operator: Evidence and Effects. Working Papers in Scandinavian Syntax. volum 59.

Books

 • Eide, Kristin Melum. (2006) Norwegian Modals. Mouton de Gruyter. 2006. ISBN 978-3-11-017996-5.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2003) Norsk generativ syntaks. Novus Forlag. 2003. ISBN 82-7099-372-7.

Part of book/report

 • Eide, Kristin Melum. (2013) Finittkategoriens kritiske karakter i norsk som andrespråk. Introduksjon ved Kristin Melum Eide. Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap.
 • Eide, Kristin Melum. (2012) Om tempus og aspekt i norsk. Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012.
 • Eide, Kristin Melum. (2011) Modals and the Present Perfect. In the Mood for Mood.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2011) Norwegian main clause declaratives: variation within and across grammars. Linguistic Universals and Language Variation.
 • Jin, Fufen; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2010) Pro-drop in Mandarin-Norwegian Bilinguals. Chinese Matters: From Grammar to First and Second Language Acquisition.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) Finiteness: The haves and the have-nots. Advances in Comparative Germanic Syntax.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) Tense, finiteness and the survive principle: Temporal chains in a crash-proof grammar. Towards a Derivational Syntax: Survive-minimalism.
 • Eide, Kristin Melum. (2008) Finiteness in Norwegian, English, ... and Chinese?. Comparative Grammar and Language Acquisition in the Age of Globalization: Norwegian and Chinese.
 • Nygård, Mari; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2008) Ellipsens syntaktiske struktur. Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2007) Flerspråklighet - en utfordring for det generative rammeverket? - Om dialektsyntaks og parallelle grammatikker. Nordisk Dialektologi og Sociolingvistik.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2001) Semi-lexical heads in a semantically charged syntax. Norbert Corver & Henk van Riemsdijk (eds.) Semi-lexical Categories.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) Lexical vs. Structural Meaning: a Case Study. Papers in Linguistics from the University of Manchester, Vol. 7.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) The Construction of Meaning - A Case Study. The Nordic Languages and Modern Linguistics 10 Proceedings of the Tenth International Conference of Nordic and General Linguistics, University of Iceland.
 • Eide, Kristin Melum. (1998) Som-Predicatives: Exploring the Predication Operator. Papers from the 16th Scandinavian Conference of Linguistics.
 • Eide, Kristin Melum. (1998) Kopulapartikler og dynamisk komposisjonalitet. MONS 7. Utvalde artiklar frå det 7. Møtet Om Norsk Språk i Trondheim 1997..
 • Eide, Kristin Melum. (1998) Som-Predicatives: Exploring the Predication Operator. Papers from the XVIth Scandinavian Conference of Linguistics.

Report/dissertation

 • Eide, Kristin Melum. (2002) Norwegian Modals. 2002. ISBN 82-471-5108-1.
 • Eide, Kristin Melum. (1996) Som-predikativer. 1996.

Others

 • Eide, Kristin Melum. (2014) Finittkategorien og språktilegnelse. «Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap» . Universitetet i Bergen; Bergen. 2014-01-09 - 2014-01-09.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2014) Kjønnsløse substantiver. NRK P2, Språkteigen [Radio]. 2014-01-10.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2014) Komplisert grammatikk. NRK P2, Språkteigen [Radio]. 2014-02-07.
 • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum. (2013) Binding of reflexives in second language acquisition: The relevance of finiteness morphology. Societas Linguistica Europaea . University of Split; Slit. 2013-09-18 - 2013-09-21.
 • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum. (2013) Binding of reflexives in second language acqusition: The relevance of finiteness morphology. 25th Scandinavian Conference of Linguistics . University of Iceland; Reykjavik. 2013-05-13 - 2013-05-15.
 • Eide, Kristin Melum. (2013) Germanic tense is compositional: a view from Norwegian. How categorical are categories? TRAIT workshop, university of Wroclaw . Research Group TRAIT, university of Wroclaw; University of Wrocław. 2013-01-07 - 2013-01-09.
 • Eide, Kristin Melum. (2013) Hvorfor endrer vi dialekten vår når vi flytter, og hvorfor får vi kjeft for det?. Foredrag for kulturutvalget på Lillehammer . Kulturutvalget på Lillehammer; Lillehammer. 2013-04-11 - 2013-04-11.
 • Eide, Kristin Melum. (2013) Språk i endring. Ekko, NRK P2 [Radio]. 2013-07-02.
 • Eide, Kristin Melum; Aa, Leiv Inge; Åfarli, Tor Anders. (2013) Nokre mytar er fort avkledde: partisipp i dialektkorpuset. Dialektseminar 2013 . ScanDiaSyn/NorDiaSyn (Tekstlab., ILN, Universitetet i Oslo); Universitetet i Oslo. 2013-01-10 - 2013-01-11.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) Features Affecting Topicalization: Norwegian Varieties in the American Midwest. 4th Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas ; Reykjavik. 2013-09-19 - 2013-09-21.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) Language contact and verb second in Norwegian varieties spoken in the American Midwest. Parallel grammars and multilingualism . NTNU; Trondheim. 2013-10-16 - 2013-10-18.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) Topikalisering og V2 i Amerika-norsk. Mons 15 ; Universitetet i Oslo. 2013-11-21 - 2013-11-23.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) V2and verb morphology in Norwegian heritage language of the American Midwest. iCLAVE 7 . Høgskolen i Sør-Trøndelag; Trondheim. 2013-06-25 - 2013-06-28.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) Verb movement and finiteness in Norwegian varieties of the American Midwest. Tromsø International Conference on Language Diversity ; Tromsø. 2013-11-06 - 2013-11-08.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2013) "Det hadde vært artig å sett deg": Om forkledd infinitiv i norsk. Språkteigen, NRK P2 [Radio]. 2013-02-24.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2013) Uttrykk for "det tenkte" i norsk. NRK p2 Språkteigen [Radio]. 2013-03-24.
 • Hjelde, Arnstein; Eide, Kristin Melum. (2013) V2 and non-V2 in Norwegian varieties spoken in the American Midwest. The 25th Scandinavian Conference of Linguistics (25-SCL) ; Reykjavik. 2013-05-13 - 2013-05-15.
 • Lohndal, Terje; Eide, Kristin Melum; Grimstad, Maren Berg; Åfarli, Tor A; Riksem, Brita Ramsevik. (2013) Grammatikk og flerspråklighet. Researchers' Night 2013 . NTNU; Trondheim. 2013-09-27.