Kristin Melum Eide

Professor Department of Language and Literature

+47 73596423 Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 3*3417

Background and activities

MA in Scandinavian linguistics 1996 (thesis on small clauses). Ph.d. ("Dr. Art.") in linguistics in 2002 (thesis: "Norwegian Modals"). Member of the board NTNU.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Gynnild, Vidar; Eide, Kristin Melum. (2015) "Å framføre et velformulert resonnement": Krav til språkføring og framstilling i BA i nordisk språk og litteratur. UNIPED. vol. 38 (3).
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2012) "Vi va spost te å lær engelskt, da veit du" - litt om suppose(d) og modalitet i amerika-norsk. Norsk lingvistisk tidsskrift. vol. 30 (2).
 • Eide, Kristin Melum. (2011) Norwegian (non-V2) declaratives, resumptive elements, and the Wackernagel position. Nordic Journal of Linguistics. vol. 34 (2).
 • Eide, Kristin Melum. (2011) The Ghost of the Old Norse Subjunctive: the Norwegian Subjunctive Participle. Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik. vol. 52 (3).
 • Eide, Kristin Melum. (2010) Mood in Norwegian. Studies in Language Companion Series. vol. 120.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2007) Om verbplassering og så-konstruksjonen i to språkmøter. NOA. Norsk som andrespråk.
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. (2007) On verb second and the så-construction in two Mainland Scandinavian contact situations. Nordlyd. vol. 34 (3).
 • Eide, Kristin Melum. (2003) Modals and Tense. Konstanz Arbeitspapiere des Fachbereits Sprachwissenschaft. vol. 114.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Adjunction Sites for Negation in Norwegian: Modals and Negation. Nordic Journal of Linguistics. vol. 25 (2).
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Mye moro med modalverb. MONS 9 - Utvalde artikler fra det niende møtet om norsk språk i Oslo 2001.
 • Åfarli, Tor Anders; Eide, Kristin Melum. (2001) Predication at the Interface. ZAS Papers in Linguistics. vol. 26.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) Generativ Lingvist - og humanist?. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur. vol. 1.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) The Construction of Meaning - A Case Study. International Conference of Nordic and General Linguistics : proceedings. vol. 10.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) Generativ Lingvist - og humanist. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur. vol. 1.
 • Åfarli, Tor Anders; Eide, Kristin Melum. (2000) Subject requirement and predication. Nordic Journal of Linguistics. vol. 23.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1999) Semantically Charged Syntax and the Construction of Meaning. Proceedings of the 23rd Annual Penn Linguistics Colloquium. Penn Working Papers in Linguistics.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1999) The Syntactic Disguises of the Predication Operator. Studia Linguistica. vol. 53.
 • Eide, Kristin Melum. (1997) Forholdet mellom språkets form og innhold. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur. vol. 2.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1997) A Predication Operator: Evidence and Effects. Working Papers in Scandinavian Syntax. vol. 59.

Books

 • Eide, Kristin Melum. (2015) Norsk andrespråkssyntaks. Novus Forlag. 2015. ISBN 978-82-7099-818-0.
 • Eide, Kristin Melum. (2006) Norwegian Modals. Mouton de Gruyter. 2006. ISBN 978-3-11-017996-5.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2003) Norsk generativ syntaks. Novus Forlag. 2003. ISBN 82-7099-372-7.

Part of book/report

 • Eide, Kristin Melum. (2015) Innledning. Norsk andrespråkssyntaks.
 • Eide, Kristin Melum. (2015) Tilegnelse av verbale kategorier. Norsk andrespråkssyntaks.
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro. (2015) Kompetanse og performanse: kunnskap og produksjon. Norsk andrespråkssyntaks.
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro; Jin, Fufen. (2015) Nyere andrespråksteorier. Norsk andrespråkssyntaks.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2015) Borrowing modal elements into Ameriacan Norwegian: The case of suppose(d). Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2015) Verb Second and Finiteness Morphology in Norwegian Heritage Language of the American Midwest. Moribund Germanic Heritage Languages in North America: Theoretical Perspectives and Empirical Findings.
 • Eide, Kristin Melum; Jin, Fufen. (2015) Tilegnelse av nominale kategorier. Norsk andrespråkssyntaks.
 • Aa, Leiv Inge; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2014) Somme mytar er fort avkledde: perfektum partisipp i dialektkorpuset. Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk.
 • Eide, Kristin Melum. (2013) Finittkategoriens kritiske karakter i norsk som andrespråk. Introduksjon ved Kristin Melum Eide. Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap.
 • Eide, Kristin Melum. (2012) Om tempus og aspekt i norsk. Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012.
 • Eide, Kristin Melum. (2011) Modals and the Present Perfect. In the Mood for Mood.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2011) Norwegian main clause declaratives: variation within and across grammars. Linguistic Universals and Language Variation.
 • Jin, Fufen; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2010) Pro-drop in Mandarin-Norwegian Bilinguals. Chinese Matters: From Grammar to First and Second Language Acquisition.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) Finiteness: The haves and the have-nots. Advances in Comparative Germanic Syntax.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) Tense, finiteness and the survive principle: Temporal chains in a crash-proof grammar. Towards a Derivational Syntax: Survive-minimalism.
 • Eide, Kristin Melum. (2008) Finiteness in Norwegian, English, ... and Chinese?. Comparative Grammar and Language Acquisition in the Age of Globalization: Norwegian and Chinese.
 • Nygård, Mari; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2008) Ellipsens syntaktiske struktur. Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2007) Flerspråklighet - en utfordring for det generative rammeverket? - Om dialektsyntaks og parallelle grammatikker. Nordisk Dialektologi og Sociolingvistik.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2001) Semi-lexical heads in a semantically charged syntax. Norbert Corver & Henk van Riemsdijk (eds.) Semi-lexical Categories.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) Lexical vs. Structural Meaning: a Case Study. Papers in Linguistics from the University of Manchester, Vol. 7.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) The Construction of Meaning - A Case Study. The Nordic Languages and Modern Linguistics 10 Proceedings of the Tenth International Conference of Nordic and General Linguistics, University of Iceland.
 • Eide, Kristin Melum. (1998) Som-Predicatives: Exploring the Predication Operator. Papers from the 16th Scandinavian Conference of Linguistics.
 • Eide, Kristin Melum. (1998) Kopulapartikler og dynamisk komposisjonalitet. MONS 7. Utvalde artiklar frå det 7. Møtet Om Norsk Språk i Trondheim 1997.
 • Eide, Kristin Melum. (1998) Som-Predicatives: Exploring the Predication Operator. Papers from the XVIth Scandinavian Conference of Linguistics.

Report/dissertation

 • Eide, Kristin Melum. (2002) Norwegian Modals. 2002. ISBN 82-471-5108-1.
 • Eide, Kristin Melum. (1996) Som-predikativer. 1996.

Others

 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2015) Verbplassering i Amerika-norsk. Fagdag om Amerika-norsk . NTNU; Trondheim. 2015-03-27 - 2015-03-27.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2015) Eksotisk verbregel. NRK p2 radio [Radio]. 2015-07-19.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2015) Når morsmålet ikke er det dominerende språket. NRK p2 Språkteigen [Radio]. 2015-08-30.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2015) Om begrepet morsmål. NRK p2 Språkteigen [Radio]. 2015-08-23.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2015) Vi får stadig flere svake verb. Språkteigen NRK P2 [Radio]. 2015-01-04.
 • Eide, Kristin Melum. (2014) Finittkategorien og språktilegnelse. «Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap» . Universitetet i Bergen; Bergen. 2014-01-09 - 2014-01-09.
 • Eide, Kristin Melum. (2014) Om finittkategorien i tilegnelsen av norsk. Dugnadsgruppe på Den sjette forskningskonferansen om norsk som andrespråk . Universitetet i Stavanger; Sola. 2014-11-07 - 2014-11-07.
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro. (2014) Anaforbinding hos andrespråksinnlærere:finittmorfologiens relevans. Den sjette forskningskonferansen om norsk som andrespråk . Universitetet i Stavanger; Sola. 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2014) Strukturell reduksjon i arvespråk:forenkling eller konvergens?. Den sjette forskningskonferansen om norsk som andrespråk . Universitetet i Stavanger; Sola. 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2014) Kjønnsløse substantiver. NRK P2, Språkteigen [Radio]. 2014-01-10.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2014) Komplisert grammatikk. NRK P2, Språkteigen [Radio]. 2014-02-07.
 • Lohndal, Terje; Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders; Mæhlum, Brit Kirsten. (2014) Finnes det lette og vanskelige språk?. Researchers' Night 2014 . NTNU; Trondheim. 2014-09-26 - 2014-09-26.
 • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum. (2013) Binding of reflexives in second language acquisition: The relevance of finiteness morphology. Societas Linguistica Europaea . University of Split; Slit. 2013-09-18 - 2013-09-21.
 • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum. (2013) Binding of reflexives in second language acqusition: The relevance of finiteness morphology. 25th Scandinavian Conference of Linguistics . University of Iceland; Reykjavik. 2013-05-13 - 2013-05-15.
 • Eide, Kristin Melum. (2013) Germanic tense is compositional: a view from Norwegian. How categorical are categories? TRAIT workshop, university of Wroclaw . Research Group TRAIT, university of Wroclaw; University of Wrocław. 2013-01-07 - 2013-01-09.
 • Eide, Kristin Melum. (2013) Hvorfor endrer vi dialekten vår når vi flytter, og hvorfor får vi kjeft for det?. Foredrag for kulturutvalget på Lillehammer . Kulturutvalget på Lillehammer; Lillehammer. 2013-04-11 - 2013-04-11.
 • Eide, Kristin Melum. (2013) Språk i endring. Ekko, NRK P2 [Radio]. 2013-07-02.
 • Eide, Kristin Melum; Aa, Leiv Inge; Åfarli, Tor Anders. (2013) Nokre mytar er fort avkledde: partisipp i dialektkorpuset. Dialektseminar 2013 . ScanDiaSyn/NorDiaSyn (Tekstlab., ILN, Universitetet i Oslo); Universitetet i Oslo. 2013-01-10 - 2013-01-11.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) Features Affecting Topicalization: Norwegian Varieties in the American Midwest. 4th Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas ; Reykjavik. 2013-09-19 - 2013-09-21.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) Language contact and verb second in Norwegian varieties spoken in the American Midwest. Parallel grammars and multilingualism . NTNU; Trondheim. 2013-10-16 - 2013-10-18.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) Topikalisering og V2 i Amerika-norsk. Mons 15 ; Universitetet i Oslo. 2013-11-21 - 2013-11-23.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) V2and verb morphology in Norwegian heritage language of the American Midwest. iCLAVE 7 . Høgskolen i Sør-Trøndelag; Trondheim. 2013-06-25 - 2013-06-28.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) Verb movement and finiteness in Norwegian varieties of the American Midwest. Tromsø International Conference on Language Diversity ; Tromsø. 2013-11-06 - 2013-11-08.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2013) "Det hadde vært artig å sett deg": Om forkledd infinitiv i norsk. Språkteigen, NRK P2 [Radio]. 2013-02-24.
 • Eide, Kristin Melum; Jones, Ann. (2013) Uttrykk for "det tenkte" i norsk. NRK p2 Språkteigen [Radio]. 2013-03-24.
 • Hjelde, Arnstein; Eide, Kristin Melum. (2013) V2 and non-V2 in Norwegian varieties spoken in the American Midwest. The 25th Scandinavian Conference of Linguistics (25-SCL) ; Reykjavik. 2013-05-13 - 2013-05-15.
 • Lohndal, Terje; Eide, Kristin Melum; Grimstad, Maren Berg; Åfarli, Tor A; Riksem, Brita Ramsevik. (2013) Grammatikk og flerspråklighet. Researchers' Night 2013 . NTNU; Trondheim. 2013-09-27.

Postal address

Department of Language and Literature Norwegian University of Science and Technology 7491 Trondheim Norway