+47 73592174
Erling Skakkes gate 47B, Gunnerushuset*A166

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Stenvik, Lars Fredrik. (2015) Fra malm og skog til jern og stål. Fra malm og skog til jern og stål. Heimen.
 • Sjøgren, Per Johan E; Solem, Thyra Lise; Stenvik, Lars Fredrik; Tretvik, Aud Mikkelsen; Daverdin, Marc; Speed, James David Mervyn; Austrheim, Gunnar. (2014) Quantification of past plant abundances based on the R-value model: Exemplified by an impact assessment of pre-historic iron production and summer farming in Budalen, central Norway. The Holocene. vol. 24 (4).
 • Solem, Thyra Lise; Aune, Egil Ingvar; Daverdin, Marc; Hassel, Kristian; Sjøgren, Per Johan E; Stenvik, Lars; Tretvik, Aud Mikkelsen; Øien, Dag-Inge; Austrheim, Gunnar. (2012) Long-term land-use and landscape dynamics in Budalen, central Norway. Long-term land-use and landscape dynamics in Budalen, central Norway. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management. vol. 8 (4).
 • Stenvik, Lars. (2012) Høvdingsetet på Egge sett fra tunellåpningene til ny E6. Høvdingsetet på Egge sett fra tunellåpningene til ny E6. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia. vol. 8.
 • Stenvik, Lars Fredrik. (2011) Faglig program ved Kulturhistorisk museum, UIO. Jernvinneundersøkelser. Faglig program ved Kulturhistorisk museum, UIO. Jernvinneundersøkelser. Primitive tider. vol. 13.
 • Stenvik, Lars Fredrik. (2008) The Introduction of Iron into Middle Norway in Pre-Roman Iron Age. The Introduction of Iron into Middle Norway in Pre-Roman Iron Age. Activity Report : Geoarchaeological Laboratory, Uppsala.
 • Stenvik, Lars Fredrik. (2005) Norges Landbrukshistorie 1. 4000 f.Kr.-1350 e.Kr. Jorda blir levevei. Eds. Bjørn Myhre & Ingvild Øye. Oslo: Det Norske Samlaget, 2002. 495 pp. Norges Landbrukshistorie 1. 4000 f.Kr.-1350 e.Kr. Jorda blir levevei. Eds. Bjørn Myhre & Ingvild Øye. Oslo: Det Norske Samlaget, 2002. 495 pp. Scandinavian Economic History Review. vol. 53 (1).
 • Stenvik, Lars Fredrik. (2003) Iron Production in Scandinavian Archaeology. Iron Production in Scandinavian Archaeology. Norwegian Archaeological Review. vol. Vol. 36. (No. 2).
 • Stenvik, Lars Fredrik. (2003) Recent Results from Investigations of Iron Production in Northern Europe. Some reflections on the Variation. Recent Results from Investigations of Iron Production in Northern Europe. Some reflections on the Variation. Acta Jutlandica.
 • Stenvik, Lars Fredrik. (1997) Iron Production and Social Implications. Some Examples from Norwegian Prehistory. Iron Production and Social Implications. Some Examples from Norwegian Prehistory. Procedings. The Forum for the Fourth International Conferen ce on the Beginning of the Use of Metals and Alloys (BUMA I V).
 • Stenvik, Lars Fredrik. (1997) Iron Production in Mid- Norway, an answer to local Demand?. Iron Production in Mid- Norway, an answer to local Demand?. Studien zur Sachsenforschung.

Books

 • Indrelid, Svein; Hjelle, Kari Loe; Stene, Kathrine; Berglund, Birgitta; Callanan, Martin; Kaland, Sigrid Hillern H; Stenvik, Lars Fredrik. (2015) Exploitation of outfield resources - Joint Reserach at the University Museums of Norway. Exploitation of outfield resources - Joint Reserach at the University Museums of Norway. 2015. ISBN 978-82-7887-042-6.
 • Stenvik, Lars Fredrik; Askim, Jens Petter; Storsul, Stein; Tromsdal, Roar. (2015) Olav Haraldsson. Kongens reise. Olav Haraldsson. Kongens reise. Museumsforlaget AS. 2015. ISBN 9788283050202.
 • Stenvik, Lars Fredrik. (2007) Sørsamisk arkeologi. Sørsamisk arkeologi. 2007. ISBN 978-82-993781-5-4.
 • Stenvik, Lars Fredrik. (2005) Kristen grav over en hedensk grav. Kristen grav over en hedensk grav. 2005.
 • Sandnes, Berit; Sandnes, Jørn; Stemshaug, Ola; Stenvik, Lars Fredrik. (2000) Oluf Rygh. Artikler om en foregangsmann i humanistisk forskning. NORNA-rapporter 70 A. Oluf Rygh. Artikler om en foregangsmann i humanistisk forskning. NORNA-rapporter 70 A. 2000. ISBN 91-7276-068-0. Norna-rapporter (A).
 • Sandnes, Berit; Sandnes, Jørn; Stemshaug, Ola; Stenvik, Lars Fredrik. (2000) Oluf Rygh. Rapport fra symposium på Stiklestad 13.-15. mai 1999. NORNA-rapporter 70 B. Oluf Rygh. Rapport fra symposium på Stiklestad 13.-15. mai 1999. NORNA-rapporter 70 B. 2000. ISBN 91-7276-070-2. Norna-rapporter (A).
 • Sandnes, Berit; Sandnes, Jørn; Stemshaug, Ola; Stenvik, Lars. (2000) NORNA-rapport 70 A. NORNA-rapport 70 A. 2000.

Part of book/report

 • Stenvik, Lars Fredrik. (2015) Museum og publikumsmottak. Et skråblikk på møtestedsrollen. Museum og publikumsmottak. Et skråblikk på møtestedsrollen. Inn i fortida - ut i verden - i museet!.
 • Stenvik, Lars Fredrik. (2015) The bloomery in Mid-Norway: A retrospective glance and foresight. The bloomery in Mid-Norway: A retrospective glance and foresight. Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway.