Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Stenvik, Lars Fredrik. (2007) Sørsamisk arkeologi. 2007. ISBN 978-82-993781-5-4.
  • Stenvik, Lars Fredrik. (2005) Kristen grav over en hedensk grav. 2005.
  • Sandnes, Berit; Sandnes, Jørn; Stemshaug, Ola; Stenvik, Lars Fredrik. (2000) Oluf Rygh. Artikler om en foregangsmann i humanistisk forskning. NORNA-rapporter 70 A. 2000. ISBN 91-7276-068-0. Norna-rapporter (A).
  • Sandnes, Berit; Sandnes, Jørn; Stemshaug, Ola; Stenvik, Lars Fredrik. (2000) Oluf Rygh. Rapport fra symposium på Stiklestad 13.-15. mai 1999. NORNA-rapporter 70 B. 2000. ISBN 91-7276-070-2. Norna-rapporter (A).
  • Sandnes, Berit; Sandnes, Jørn; Stemshaug, Ola; Stenvik, Lars. (2000) NORNA-rapport 70 A. 2000.

Part of book/report

  • Stenvik, Lars Fredrik. (2014) Jernframstilling i Midt-Norge. Byen og Kunnskapen.
  • Stenvik, Lars. (2013) Gruve- og smelteverksdrift i Levanger. Levangerhistorier.
  • Stenvik, Lars. (2013) Trøndelagsovnen - En studie basert på materielle levninger etter jernframstilling i Midt-Norge. Ovnstypologi og ovnskronologi i den nordiske jernvinna. Prosjekt - Jernvinna i Oppland - Symposium på Kittilbu 16.-18. juni 2009, artikkelsamling.
  • Stenvik, Lars. (2011) Experiments with Iron Production in Trøndelag. Experimental Archaeology – Between Enlightenment and Experience.
  • Jasinski, Marek E.; Stenvik, Lars Fredrik. (2010) Landscape of Evil - Archaeology and Nazi POW Camps in Norway: A New Approach. "Prisoners of War and Forced Labour: Histories of War and Occupation".

Postal address

Department of Archaeology and Cultural History Norwegian University of Science and Technology 7491 Trondheim Norway