Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Grønnesby, Geir; Pettersen, Aina Margrethe Heen. (2015) Gården i yngre jernalder - et spørsmål om erkjennelse? Belyst ved utgravningen av et yngre jernalders gårdstun på Ranheim. Viking.
 • Pettersen, Aina Margrethe Heen. (2015) Insulære beslag fra vikingtidsgraver i Trøndelag: En undersøkelse av gjenstandenes bruk og betydning. Primitive tider. vol. 17.
 • Pettersen, Aina Margrethe Heen; Wood, Philip. (2015) Forgotten Treasures: Insular metalwork from Viking burials in Norway. British Archaeology Magazine.
 • Pettersen, Aina Margrethe Heen. (2014) En vikingtids husfruegrav fra Nygården, Frosta. Frosta - før og no. Frosta Historielags Årbok 2014.
 • Pettersen, Aina Margrethe Heen. (2014) Insular artefacts from Viking-Age burials from mid-Norway. A review of contact between Trøndelag and Britain and Ireland. Internet Archaeology. vol. 38.
 • Stenvik, Lars Fredrik; Pettersen, Aina Margrethe Heen. (2014) Trønderske vikinger. Adresseavisen.
 • Pettersen, Aina Margrethe Heen. (2013) Irske vikingtidsfunn fra en gravhaug på Island, Frosta. Frosta - før og no 2013. Frosta Historielags årbok.

Others

 • Pettersen, Aina Margrethe Heen; Ystgaard, Ingrid. (2015) Fant Levangers eldste bosetning. Levangeravisa [Avis]. 2015-03-31.
 • Ystgaard, Ingrid; Pettersen, Aina Margrethe Heen. (2015) Historiske utgravninger på Ørlandet. NRK Trøndelag: God ettermiddag Trøndelag [Radio]. 2015-08-05.
 • Eivindsen, Tove; Pettersen, Aina Margrethe Heen. (2014) Mid-Norway Vikings among the first to sail to British Isles. Sciencenordic.com [Internett]. 2014-12-30.
 • Eivindsen, Tove; Pettersen, Aina Margrethe Heen. (2014) Trønderske vikinger tidlig på langferd. Gemini.no [Internett]. 2014-12-18.
 • Haug, Anne; Pettersen, Aina Margrethe Heen. (2014) Historien må omskrives. Ferdselsåre trolig i bruk alt for 4000 år siden. Romsdals Budstikke [Avis]. 2014-07-24.
 • Pettersen, Aina Margrethe Heen; Grønnesby, Geir. (2014) Nå kartlegges funnene fra vikingetiden på Ranheim. Bydelsavisa Strinda [Avis]. 2014-03-26.