Background and activities

 

PhD prosjekt

”Klient eller agent? En studie av Europakommisjonens rolle og aktivitet i europeisk politisk samarbeid (EPC) 1970-1992”

Tema for dette ph.d.-prosjektet er Europakommisjonens rolle i det europeiske politiske samarbeidet (European Political Cooperation, EPC) i perioden 1970-1992. Ved opprettelsen bestod dette samarbeidet av et mellomstatlig forum. EPC var ikke en del av det europeiske fellesskapets institusjonelle struktur, og det inkluderte på ingen måte Europakommisjonen. I 1992 var situasjonen en helt annen. Samarbeidet ble da en inkludert del av EUs nye utenriks- og sikkerhetspolitikk og Kommisjonen oppnådde en formalisert rett til å fatte initiativ som var likestilt med medlemsstatenes. Er fellesskaps-institusjonene medlemsstatenes klienter, eller er de selvstendige agenter med vilje og evne til å påvirke også politikkområder som fortsatt oppfattes og framstilles som statenes domener?
 
Undervisning
EUR1001 (H09)
EUR2910 (V10)
 
Lenker
Masterprogram europastudier
Nyheter fra europastudier

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

2017

  • Alterhaug, Ane Maritdatter. (2017) The European Commission and European Political Cooperation in the Early 1970s - Actor Adjusted. The Quest for Europeanization.

2016

  • Rye, Lise; Alterhaug, Ane Maritdatter. (2016) Bridging the divide. The role of the Commission in European Political Cooperation, 1969-1976. 2016.

2008

  • Alterhaug, Ane; Steinnes, Kristian. (2008) The international role of the European Union: Kosovo as catalyst for developments in foreign, security and defence policies. 2008.
  • Rye, Lise; Alterhaug, Ane Maritdatter. (2008) The international role of the European Union: Kosovo as catalyst for developments in foreign, security and defence policies. 2008.