Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

  • Valenta, Anita. (2016) Tallforståelse - begrepsmessig forståelse. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.
  • Valenta, Anita. (2016) Tallforståelse - resonnering. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.
  • Valenta, Anita; Enge, Ole. (2016) Samspillet mellom matematikk og matematikkdidaktikk i videreutdanning og eksamen. Fagseminar for tilbydere av videreutdanning i matematikk . Utdanningsdirektoratet; Oslo. 2016-10-19 - 2016-10-20.
  • Valenta, Anita; Enge, Ole. (2016) Tenkt samtale som redskap til å planlegge og gjennomføre matematikksamtaler. Matematikksamtaler. Undervisning og læring - analytiske perspektiv.

2015

  • Enge, Ole; Valenta, Anita. (2015) Student teacher's work on reasoning and proving. Studies in Subject Didactics. vol. 10.

2013

  • Valenta, Anita; Enge, Ole. (2013) Student teachers' work on instructional explanations in multiplication - representations and conversions between them. Nordisk matematikkdidaktikk. vol. 18 (1).

2012

  • Valenta, Anita; Enge, Ole. (2012) Matematikk i vår lærerutdanning 1-7. Møte om matematikk i lærerutdanningene i Kunnskapsdepartementet . Kunnskapsdepartementet; Oslo. 2012-11-19 - 2012-11-19.