Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

Part of book/report

 • Gjeitnes, Kirsti; Moe, Anne; Tronvoll, Inger Marii. (2013) Fagutvikling gjennom refleksjon med brukere, praktikere og forskere. Fagutvikling i velferdstjenester.
 • Moe, Anne; Kiik, Riina. (2011) Integrasjon mellom teori og praksis. Kritisk refleksjon i sosialt arbeid.
 • Henriksen, Jan Erik; Moe, Anne; Tronvoll, Inger Marii. (2004) Kultur og etnisitet i praksis. Hjelp i kontekst : praksis, refleksjon og forskning.
 • Moe, Anne; Tronvoll, Inger Marii; Henriksen, Jan Erik. (2004) Kunnskapsutvikling gjennom refleksjon - hva har vi lært av artiklene?. Hjelp i kontekst. Praksis, refleksjon og forskning.
 • Moe, Anne; Tronvoll, Inger Marii; Henriksen, Jan Erik. (2004) Sørsamisk kulturforståelse i kommunale helse- og sosialtjenester?. Hjelp i kontekst : praksis, refleksjon og forskning.
 • Moe, Anne; Claezon, Ingrid; Hj@ælm, Berndt; S@øderfeldt, Marie. (1999) Barnevern i små kommuner. Brobygget : kunnskapsutveckning och participatorisk forskni ng i socialt arbete : andra nordiska symposiet om forskning och praxis i socialt arbete.
 • Moe, Anne; Lyngstad, Rolv; Støkken, Anne Marie; Lichtwarck, Willy. (1997) Fra barnevernsnemd til fylkesnemnd : lokalt eller sentralt barnevern?. Kommunen som velferdsyter.
 • Moe, Anne; Marthinsen, Edgar; Ekberg, Karin. (1997) Hvor blir det av sosialt arbeid? : når sosialt arbeid skal framstilles ved rettslige avgjørelser i barnevernet - utdrag fra studie av fylkesnemdsaker i Nord-Norge. Nordisk symposium om forskning i sosialt arbeid : et møte m ellom forskning og praksis : artikkelsamling fra et symposi um i Trondheim, 21.-23.august 1996.
 • Moe, Anne; Marthinsen, Edgar; Tjelflaat, Torill; Utgaard, Bernt Olav. (1997) Sosial arbeid i barnevernet : studie av fylkesnemndsaker i Nord-Norge. Sosialt arbeid : praksis, fag og politikk : festskrift til Graham Cliffords 50-årsdag.

Report/dissertation

 • Kiik, Riina; Moe, Anne. (2011) Inger Marii Tronvoll 60 år - et festskrift. 2011.
 • Moe, Anne. (2010) Praksis som kunnskapskilde. En studie av brukeres og hjelperes erfaringer. 2010. ISBN 9788247121702. Doktoravhandlinger ved NTNU (103).
 • Moe, Anne; Kiik, Riina. (2008) Studentenes møte med praksis : kunnskapsutvikling i teori og praksis. 2008.
 • Moe, Anne; Kiik, Riina. (2008) Studentenes møte med praksis : kunnskapsutvikling i teori og praksis. 2008.
 • Moe, Anne; Kiik, Riina. (2008) Studentenes møte med praksis : kunnskapsutvikling i teori og praksis. 2008.
 • Moe, Anne; Dunfjeld, Grethe. (2003) Å se likhet eller forskjell : søkelys på tilrettelegging av helse- og sosialtjenester til sørsamiske brukere : oppfølgingsprosjekt 3. 2003. ISBN 8274563247.