Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Part of book/report

  • Strand, Gro Marte; Berge, Åsa Dahl; Steen-Olsen, Tove Herborg. (2017) Opplevelse av tilhørighet og inkludering i møtet mellom kulturer. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.