Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Knutsen, Bård. (2015) Naturfaglæreres møte med prestasjonslike elevgrupper. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..
 • Knutsen, Bård. (2015) Utforskende arbeidsmåter i biologi. Biologididaktikk.

Report/dissertation

 • Knutsen, Bård; Emstad, Anne Berit; Meidell, Mette. (2019) Why to use PLCs for heads in schools. 2019.
 • Knutsen, Bård; Emstad, Anne Berit; Meidell, Mette; Strand, Morten Krogstad. (2019) Evaluation report. Empirical results and collected impressions after three years of cooperation with professional school leader learning communities in Europe. 2019.
 • Knutsen, Bård; Eggen, Per-Odd; Emstad, Anne Berit. (2016) Naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper. Elever og læreres opplevelse av og respons på utforskende og elevaktiv naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper. 2016. ISBN 978-82-326-1988-7.
 • Bevanger, Kjetil Modolv; Brøseth, Henrik; Johansen, Beate Strøm; Knutsen, Bård; Olsen, Kari Viken; Aarvak, Tomas. (1996) Økologi og populasjonsbiologi hos europeisk grevling Meles meles L. i en urban-rural gradient i Sør-Trøndelag. 1996. NINA fagrapport (023).

Others

 • Knutsen, Bård; Emstad, Anne Berit; Orerød, Hanne Mette. (2020) The Importance of Further Education for Teachers' Action Competence in Teaching Sustainable Development. AERA konferansen . AERA (American Educational Research Association); San Francisco. 2020-04-17 - 2020-04-21.
 • Knutsen, Bård; Reitan, Berit. (2020) Vurdering, læringsstrategier og selvregulering.
 • Knutsen, Bård. (2019) Hvordan lykkes med tilpasset opplæring for alle elever – også de med stort læringspotensial?. Fagmøte . Trondheim kommune; Rådhuset. 2019-12-04 - 2019-12-04.
 • Knutsen, Bård. (2019) Hvordan lykkes med tilpasset opplæring for alle elever – også de med stort læringspotensial?. Ledelse og kvalitet i skolen 2019 . NTNU; Hell, Stjørdal. 2019-02-07 - 2019-02-08.
 • Knutsen, Bård. (2019) Inquiry based science teaching (IBST) and learning. Foredrag . UNiS; Longyearbyen. 2019-08-08 - 2019-08-08.
 • Knutsen, Bård. (2019) Læring for alle (TPO) - også for elever med stort læringspotensial. Storforelesning . NTNU; Campus Kalvskinnet. 2019-08-26 - 2019-08-26.
 • Knutsen, Bård; Emstad, Anne Berit. (2019) Vocational Education and Training (VET) Teachers Developing Classroom Assessment Strategies Through Teacher Innovation. AERA konferansen . AERA (American Educational Research Association); Toronto. 2019-04-05 - 2019-04-09.
 • Knutsen, Bård; Strømme, Alex. (2019) Utdanning for bærekraftig utvikling. Fagdag for lærere i Rørosregionen . Gauldalsregionen; Røros. 2019-11-29 - 2019-11-29.
 • Knutsen, Bård. (2018) Kognitive og metakognitive læringsstrategier - lære å lære og utvikle aktive hjerner. Lærermøte . Akademiet videregående skole i Ålesund; 2018-02-26 - 2018-02-26.
 • Knutsen, Bård; Eggen, Per-Odd. (2018) Lavtpresterende elevers møte med naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper. FoU i praksis ; 2018-10-24 - 2018-10-25.
 • Knutsen, Bård; Emstad, Anne Berit; Strømme, Alex; Lysne, Dag Atle. (2018) Bidrar uteskole i lærerutdanningen til bruk av uteskole i første yrkesår?. FoU i praksis ; 2018-10-24 - 2018-10-25.
 • Knutsen, Bård; Emstad, Anne Berit; Utgaard, Sissel. (2018) School-based professional development in assessment literacy. EARLI SIG 1 Assessment & Evaluation conference ; 2018-09-29 - 2018-10-01.
 • Knutsen, Bård; Svendsen, Bodil Louise. (2018) Elever med stort læringspotensial. Lærerkurs ved Vitensenteret i Trondheim . Vitensenteret i Trondheim; 2018-01-25 - 2018-01-25.
 • Knutsen, Bård; Svendsen, Bodil Louise. (2018) Elever med stort læringspotensial - hvem er og hva trenger de, og hvordan møte deres læringsbehov?. Fagdag for lærere på videregående skole i Sør-Trøndelag ; 2018-03-14 - 2018-03-14.
 • Strømme, Alex; Emstad, Anne Berit; Lysne, Dag Atle; Knutsen, Bård. (2018) Bidrar uteskole i lærerutdanningen til uteskole i første yrkesår?. FoU i praksis ; 2018-10-24 - 2018-10-25.
 • Knutsen, Bård. (2014) Comment on "Characteristics of low and top performers in reading and mathematics". Northern Lights on TIMSS and PIRLS 2011 . Utdanningsdirektoratet; 2014-05-19 - 2014-05-20.
 • Knutsen, Bård. (2014) Hvordan kan skolene møte læringsbehovene for de potensielt høyest presterende elevene i naturfagene?. NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 . Sciencetalenter; Sorø, Danmark. 2014-08-27 - 2014-08-29.
 • Knutsen, Bård. (2014) Hvordan møte utfordringene med liten andel høytpresterende elever i realfagene i Norge?. Læring i realfag . Utdanningsdirektoratet; Oslo. 2014-02-11 - 2014-02-11.
 • Knutsen, Bård. (2014) Tilpasset undervisning for elever med stort realfaglig potensial - hvem er de, hvilke behov har de og hvordan tilrettelegge for dem i skolen?. Masterkurs naturfagdidaktikk . NTNU; Trondheim. 2014-09-26 - 2014-09-26.
 • Knutsen, Bård; Strømme, Alex. (2013) HElt vilt! Bruk av viltkameraer i naturfag. Naturfagkonferansen . Naturfagsenteret; Oslo. 2013-10-18 - 2013-10-18.
 • Knutsen, Bård; Strømme, Alex. (2013) Helt vilt!. Realfagskonferansen 2013 . Skolelaboratoriet ved NTNU; NTNU/ Gløshaugen. 2013-05-02 - 2013-05-02.
 • Knutsen, Bård. (2008) Science education for gifted learners in Norway. 11th International Conference of European Council for High Ability . European Council for High Ability; Praha. 2008-09-16 - 2008-09-20.