Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Knutsen, Bård; Emstad, Anne Berit. (2021) Ledelse for en inkluderende skole - også for elever med et stort læringspotensial. Fagbokforlaget. 2021. ISBN 9788245037463.

Part of book/report

  • Knutsen, Bård. (2015) Naturfaglæreres møte med prestasjonslike elevgrupper. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..
  • Knutsen, Bård. (2015) Utforskende arbeidsmåter i biologi. Biologididaktikk.

Report/dissertation

  • Knutsen, Bård; Emstad, Anne Berit; Meidell, Mette. (2019) Why to use PLCs for heads in schools. 2019.
  • Knutsen, Bård; Emstad, Anne Berit; Meidell, Mette; Strand, Morten Krogstad. (2019) Evaluation report. Empirical results and collected impressions after three years of cooperation with professional school leader learning communities in Europe. 2019.
  • Knutsen, Bård; Eggen, Per-Odd; Emstad, Anne Berit. (2016) Naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper. Elever og læreres opplevelse av og respons på utforskende og elevaktiv naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper. 2016. ISBN 978-82-326-1988-7.
  • Bevanger, Kjetil Modolv; Brøseth, Henrik; Johansen, Beate Strøm; Knutsen, Bård; Olsen, Kari Viken; Aarvak, Tomas. (1996) Økologi og populasjonsbiologi hos europeisk grevling Meles meles L. i en urban-rural gradient i Sør-Trøndelag. 1996. NINA fagrapport (023).