Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Dahl, Berit Misund. (2020) Helsesykepleie : en grunnbok. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 9788245025057.
  • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Dahl, Berit Misund. (2020) Helsesykepleie. En grunnbok. Kapittel 2 Helsesøstertjenestens historiske utvikling. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 978-82-450-2505-7.

Part of book/report

  • Dahl, Berit Misund. (2020) Helsesykepleiens kunnskapsgrunnlag og kunnskapsbaserte praksis. Helsesykepleie : en grunnbok.
  • Dahl, Berit Misund. (2020) Helsesykepleierens arbeid - utviklingstrekk i et folkehelseperspektiv. Helsesykepleie : en grunnbok.
  • Dahl, Berit Misund. (2020) Helsesykepleierens samfunnsmandat og profesjonsidentitet. Helsesykepleie : en grunnbok.
  • Dahl, Berit Misund; Almås, Synnøve Hofseth. (2020) Tverrprofesjonelt samarbeid. Helsesykepleie : en grunnbok.
  • Dahl, Berit Misund; Blindheim, Kari. (2020) Helsesykepleierens hovedarenaer og viktigste samarbeidspartnere. Helsesykepleie : en grunnbok.
  • Dahl, Berit Misund; Orvik, Arne. (2020) Bærekraftig utvikling og helsesykepleietjenesten. Helsesykepleie : en grunnbok.
  • Almås, Synnøve Hofseth; Dahl, Berit Misund. (2018) Identitet. Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.
  • Dahl, Berit Misund. (2017) Critical Discourse Analysis Perspective on Norwegian Public Health Nursing Curriculum in a Time of Transition. Sociolinguistics - Interdisciplinary Perspectives.