Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Dahl, Berit Misund. (2020) Helsesykepleie : en grunnbok. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 9788245025057.

Part of book/report

 • Dahl, Berit Misund. (2020) Helsesykepleiens kunnskapsgrunnlag og kunnskapsbaserte praksis. Helsesykepleie : en grunnbok.
 • Dahl, Berit Misund. (2020) Helsesykepleierens arbeid - utviklingstrekk i et folkehelseperspektiv. Helsesykepleie : en grunnbok.
 • Dahl, Berit Misund. (2020) Helsesykepleierens samfunnsmandat og profesjonsidentitet. Helsesykepleie : en grunnbok.
 • Dahl, Berit Misund; Almås, Synnøve Hofseth. (2020) Tverrprofesjonelt samarbeid. Helsesykepleie : en grunnbok.
 • Dahl, Berit Misund; Blindheim, Kari. (2020) Helsesykepleierens hovedarenaer og viktigste samarbeidspartnere. Helsesykepleie : en grunnbok.
 • Dahl, Berit Misund; Orvik, Arne. (2020) Bærekraftig utvikling og helsesykepleietjenesten. Helsesykepleie : en grunnbok.
 • Almås, Synnøve Hofseth; Dahl, Berit Misund. (2018) Identitet. Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.
 • Dahl, Berit Misund. (2017) Critical Discourse Analysis Perspective on Norwegian Public Health Nursing Curriculum in a Time of Transition. Sociolinguistics - Interdisciplinary Perspectives.
 • Dahl, Berit Misund. (2016) Helsesøstertjenesten i et innovasjonsperspektiv. Innovasjon og entreprenørskap : Fjordantologien 2015.

Report/dissertation

 • Steffenak, Anne Kjersti Myhrene; Teige, Anne-May; Dahl, Berit Misund; Hjälmhult, Esther; Karlsen, Anne Gerd. (2017) Helsesøsterstillinger og utdanning av helsesøstre. En kartlegging av helsesøsterstillinger og behov for helsesøsterutdanning. 2017.
 • Dahl, Berit Misund. (2015) The meaning of professional identity in public health nursing. 2015. ISBN 978-82-308-2560-0.