Christian Wendelborg

Professor Department of Social Work
+47 73550612 +47 91106644
Dragvoll allé 38B, Samfunnshuset * B223

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Tøssebro, Jan; Wendelborg, Christian. (2014) Oppvekst med funksjonshemming. Gyldendal Akademisk. 2014. ISBN 978-82-05-45898-7.

Part of book/report

 • Tøssebro, Jan; Wendelborg, Christian. (2015) Ordinary or Not? Families of Children Growing Up With Disabilities. Childhood and Disability in the Nordic Countries : Being, Becoming, Belonging.
 • Ytterhus, Borgunn; Wendelborg, Christian. (2015) Med strikken i kontinuerlig strekk : helseulikheter og hverdagsliv i moder- og faderskap. Utviklingshemming: Hverdagsliv, levekår og politikk.
 • Kermit, Patrick Stefan; Wendelborg, Christian. (2014) Søsken til funksjonshemmete barn og unge. Oppvekst med funksjonshemming.
 • Kittelsaa, Anna M.; Wendelborg, Christian. (2014) Ungdomstid. Oppvekst med funksjonshemming.
 • Tøssebro, Jan; Paulsen, Veronika; Wendelborg, Christian. (2014) En vanlig familie? - om parforhold, familiestruktur og belastninger. Oppvekst med funksjonshemming.
 • Wendelborg, Christian. (2014) Fra barnehage til videregående skole - veien ut av jevnaldermiljøet. Oppvekst med funksjonshemming.
 • Wendelborg, Christian; Paulsen, Veronika. (2014) Inkludering i skolen - inkludering på fritida?. Oppvekst med funksjonshemming.
 • Wendelborg, Christian; Ytterhus, Borgunn. (2009) Sosialt samvær og deltakelse med jevnaldrende i oppveksten. Funksjonshemming - politikk, hverdagsliv og arbeidsliv.
 • Wendelborg, Christian. (2006) Full deltakelse for alle? Delrapport opplæring og utdanning. Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006. Del 2.
 • Kvello, Øyvind; Wendelborg, Christian. (2003) Et godt kommunalt hjelpeapparat. Status og utfordringer etter endringer i tiltakskjeden på fylkeskommunalt nivå. Er sammenslutning av kommuner svaret på Kommune-Norges utfordringer? Om konsekvensene ved endringer av kommunestrukturene.

Report/dissertation