Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Johnsen, Eileen Garmann. (2006) Barnas steder og uterom En artikkel i et hefte utgitt av Husbanken juni 2006"arkitektur i skolesekken, barn, ungdom og planlegging" Målgruppe: Lærere og andre som arbeider med barn og arkitektur. Praksis: arkitektur i skolesekken, barn, ungdom og planlegging. vol. 3000.

Artistic productions

  • Johnsen, Eileen Garmann. (2006) Utsmykking av Mebond skole, nå Bell skole i Selbu kommune. Egen produksjon, Trondheim. 2006.
  • Johnsen, Eileen Garmann. (2005) Bebyggelsesplan for Torsneset Ratvika Åfjord kommune. egen arkitektvirksomhet, Trondheim/Åfjord. 2005.
  • Johnsen, Eileen Garmann. (2005) Bebyggelsesplan for Torsneset Ratvika Åfjord kommune vår 2005 med endringer pr nov 2005. Egen arkitektvirksomhet, Trondheim/ Åfjord. 2005.
  • Johnsen, Eileen Garmann. (2005) Rehabilitering og ny bruk av Brygge i Kjøpmannsgata 36. egen arkitektvirksomhet, Trondheim. 2005.

Part of book/report

  • Johnsen, Eileen Garmann. (2013) Kapittel 7 Samtaler med de som fortsatte å tegne- En refleksjon over tegneglede. Intervjuer med Bjørn Otto Braaten, NTNU, Fredrik Lund, NTNU og kunsthåndverkeren Axel. Tegningen lever! Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen.

Report/dissertation

  • Grytli, Eir Ragna; Johnsen, Eileen Garmann. (2013) FoU i et bygningsvernsenter. Prosjektunderlag for søknad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og NTNU om forprosjektmidler fra Riksantikvarens verdiskapingsprogram. 2013.