Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Øksnes, Maria; Sundsdal, Einar. (2020) Barns lek i skolen. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 978-82-450-3438-7.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2018) Lekelyst i barnehagen. Å fremme lekens egenverdi. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 9788202602567.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Haugen, Cecilie. (2018) Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 978-82-02-50363-5.
 • Øksnes, Maria; Sundsdal, Einar. (2017) Leklust i förskolan. Främja lekens egenvärde. 2017. ISBN 978-91-7741-007-2.
 • Øksnes, Maria; Sundsdal, Einar. (2016) Barndom i barnehagen: Læring. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 9788202473860.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Kanestrøm, Endre; Taraldsen, Eldar. (2014) Klasseledelsens blindflekker. -om uro, klasseledelse og ny-enkel pedagogikk. Bok 3 i serien "Den profesjonelle lærer". 2014. ISBN 978-82-998563-6-2.

Part of book/report

 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2021) Play and the Pedagogical Apparatus. Play and Democracy: Philosophical Perspectives.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2021) The Value of Play in Education. Oxford Research Encyclopedia of Education.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2020) Lek i fritidshem. Fritidshemmets pedagogik i en ny tid.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2018) "...det langsiktige prosjekt som er min tilværelse" Ungdom, fortellinger og forskning. Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2018) Udisiplinert lykke. Lek som motstands- og frigjøringsbegrep. Barn og deres voksne.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2017) Om å verdsette barns lek. Barndom i barnehage: Lek.
 • Sundsdal, Einar. (2016) Foreldre - barn. Pedagogiske fenomener. En innføring.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2016) Leg er livet! Om leg i vuggestuer og børnehaver. Pædagogik i dagtilbud.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2016) Lek – det som gör livet värt att leva. Lek på rätt väg? — På spaning efter leken.
 • Øksnes, Maria; Sundsdal, Einar. (2016) "Æ ha lært mæ det sjøl!" Læring i barnehagen. Barndom i barnehagen: Læring.