Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Part of book/report

  • Martinsen Haugland, Kathrine; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Strøm, Elisabeth. (2019) Finnes en sosionomidentitet?. Sosionom. Relasjoner og muligheter.