Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Artistic productions

  • Johansen, Oddbjørn; Saur, Ellen. (2012) Litt kaffe, kanskje?. Litt kaffe kanskje

Books

  • Oldervik, Heidun; Saur, Ellen. (2020) Ungdom i oppvekst og utdanning. Mening og håndterbarhet før og nå. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 978-82-15-04660-0.
  • Oldervik, Heidun; Saur, Ellen; Ulleberg, Hans Petter. (2020) Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 978-82-15-03184-2.
  • Aune, Karin Ellingsen; Saur, Ellen. (2007) Dialogiske perspektiver - når vi er forskjellige. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215011455.

Part of book/report

  • Saur, Ellen. (2020) Oppfølgingstjenesten – skolens bricoleurer?. Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning.
  • Saur, Ellen; Ulleberg, Hans Petter. (2020) Innledning. Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning.
  • Chinga-Ramirez, Carla; Oldervik, Heidun; Saur, Ellen. (2018) Hvordan kan kunnskap om postkolonial teori gi PP-rådgivere en bedre forståelse av barn og unge med minoritetsbakgrunn?. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole..
  • Saur, Ellen. (2018) Autentisk eller nyskapende? Hvordan forstå kvalitet når skuespillere har en utviklingshemming?. Kvalitetsforhandlinger.