Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Øversveen, Emil. (2020) Teknologisk utvikling og produksjonen av sosiale helseforskjeller. En kvalitativ utforskning av det norske helseparadokset. 2020.
  • Øversveen, Emil; Tømmervik, Kristin. (2020) Brukertilfredshetsevaluering av kommunale tjenester blant personer med rusmiddelproblemer. 2 statusrapport. Delrapport 2 2020. Kvalitativ rapport, nasjonale resultater, Eldre 65+. 2020.