Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad. (2016) Thomas Luckmann 1927-2016: Mennesket i verden. sosiologen.no.
 • Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad. (2008) Forskningsmiljøet som skapte The social construction of reality. Sosiologi i dag. vol. 38 (2).
 • Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad; Engen, Dagrun Astrid Aarø. (2008) Introduksjon videografi. Sosiologi i dag. vol. 38 (2).
 • Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad. (2007) Livet i hverdagen. Den fenomenologiske forskningstradisjonen med Berger og Luckmann fra Schütz og Husserl. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. vol. 35 (1/2).

Books

 • Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad. (2005) I møte med religion i dag... Religionssosiologiske essay. Tapir Akademisk Forlag. 2005.
 • Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad. (2004) Den usynlige religionen. Tapir Akademisk Forlag. 2004. ISBN 82-519-1976-2.
 • Karlsaune, Gustav Erik; Hognestad, Olav; Hognestad, Olav; Karlsaune, Erik. (1997) Gresk kultur, paulinske menigheter, den gresk-ortodokse kirke. 1997. ISBN 82-7546-027-1.
 • Karlsaune, Gustav Erik. (1996) Pilegrimen : valfartsmotiv og valfartsmål. Tapir Akademisk Forlag. 1996. ISBN 82-519-1251-2.

Part of book/report

 • Karlsaune, Gustav Erik. (2012) Det helhetlige perspektivet. Human empiri. Fenomenologisk og sosiokulturelt basert forsking på samhandling. Til 70-årsdagen for Gustav Erik G. Karlsaune.
 • Karlsaune, Gustav Erik. (2012) Fra feltarbeid til fenomenologi. Human empiri. Fenomenologisk og sosiokulturelt basert forsking på samhandling. Til 70-årsdagen for Gustav Erik G. Karlsaune.
 • Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad. (2008) Institutionalized Religion and Lived Religiosity - the Case of Norway. State-Church Relations in Europe.
 • Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad. (2005) Empirisk forskerarbeid i religionssosiologi. I møte med religion i dag... Religionssosiologiske essay.
 • Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad. (2005) Fag og fag og fag. I møte med religion i dag... Religionssosiologiske essay.
 • Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad. (2005) Innledning. I møte med religion i dag... Religionssosiologiske essay.
 • Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad. (2005) Kultur - religion - identitet. I møte med religion i dag... Religionssosiologiske essay.
 • Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad. (2005) Naturen, ånden og lyset. I møte med religion i dag... Religionssosiologiske essay.
 • Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad. (2005) Prosjektverktøy - mellom generell teori og spesifikke felt. I møte med religion i dag... Religionssosiologiske essay.
 • Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad. (2005) Religion - individ og fellesskap. I møte med religion i dag... Religionssosiologiske essay.
 • Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad. (2005) Thomas Luckmanns religionssosiologi. I møte med religion i dag... Religionssosiologiske essay.
 • Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad. (2004) Introduksjon til boken og forfatteren. Den usynlige religionen.